Elektronika pro každého - XI

Sdílej
 
Další velice známou polovodičovou součástkou je tyristor, který se vnějším vzhledem a vnitřním uspořádáním podobá spíše tranzistoru. Na druhou stranu pojmenování jeho elektrod se blíží spíše polovodičové diodě. Tyristor má stejně jako tranzistor také tři elektrody, nejsou to však emitor, báze a kolektor, ale anoda-A, katoda-K a hradlo-G ( řídící elektroda ).

Tyristory.

Foto
Další velice známou polovodičovou součástkou je tyristor, který se vnějším vzhledem a vnitřním uspořádáním podobá spíše tranzistoru. Na druhou stranu pojmenování jeho elektrod se blíží spíše polovodičové diodě. Tyristor má stejně jako tranzistor také tři elektrody, nejsou to však emitor, báze a kolektor, ale anoda-A, katoda-K a hradlo-G ( řídící elektroda ) - obr.1. Odtud také ta podoba s diodou.
Tyristor je čtyřvrstvový polovodičový prvek vodivosti PNPN, nebo NPNP. Obsahuje tedy tři polovodičové přechody.
Jak jsme si již dříve řekli, u diody rozlišujeme dva pracovní stavy – propustný a závěrný směr. Naproti tomu tyristor má tyto stavy hned tři. Jsou to závěrný směr, blokovací stav a propustný směr. V závěrném směru pracuje tyristor jako dioda, nepropouští tedy proud. Anoda je připojena na záporné napětí a katoda na kladné.
Foto
Blokovací stav nastane tehdy, je-li tyristor připojen anodou ke kladnému napětí a katodou k zápornému, je tedy pólován v propustném směru. Takto zapojen je připraven k sepnutí po přivedení řídícího impulsu na řídící elektrodu G.
Po přivedení řídícího impulsu tyristor přejde z blokovacího stavu do stavu propustného. Následkem toho začne téci proud mezi anodou a katodou. Tento stav je zapříčiněn volnými nosiči náboje, kteří po přivedení impulsu zaplaví až dosud zablokovaný prostřední přechod PN.
Foto
Pokud se tedy tyristor nachází v propustném směru a na jeho řídící elektrodu přivedeme impuls, tyristor sepne u zůstane sepnut. Touto vlastností se liší od tranzistoru, kde je průchod proudu mezi kolektorem a emitorem podmíněn stálým proudem tekoucím do báze. Na obr.2 můžeme vidět jednoduché zapojení tyristoru v propustném stavu. Stlačením tlačítka S, tyristor sepne a žárovička se rozsvítí. Tyristor tak zůstane sepnut do té doby, dokud nebude například odpojen od zdroje, nebo nebudou jeho elektrody přepólovány ( máme na mysli anodu a katodu ).
Stejně jako i ostatní součástky rozlišujeme tyristory podle různých kritérií. Jedním z nich je například velikost trvalého maximálního proudu. Po jeho překročení se tyristor nenávratně zničí.
Příště si něco povíme o termistorech.