Elektonika pro každého - XIII

Sdílej
 
Zenerovy diody a integrované stabilizátory nám pomáhají při stabilizaci stejnosměrného napětí přivedeného například od usměrňovače. Vyskytují se všude tam, kde je přesná velikost napětí velice důležitá. Zenerovy diody jsou jakoby jednoduššími předchůdkyněmi integrovaných stabilizátorů.

Integrované stabilizátory a Zenerovy diody.

Foto
Zenerovy diody a integrované stabilizátory nám pomáhají při stabilizaci stejnosměrného napětí přivedeného například od usměrňovače. Vyskytují se všude tam kde je přesná velikost napětí velice důležitá. Zenerovy diody jsou jako by jednoduššími předchůdkyněmi integrovaných stabilizátorů. A jak vlastně pracují ? Na obr.1 a) můžeme vidět jejich schématickou značku. Stejně jako i dioda usměrňovací mají i diody Zenerovy dva vývody. Anodu A a katodu K. Zapojují se však jinak než diody usměrňovací. Ty se jak víme zapojují většinou v propustném směru, diody Zenerovy se naopak zapojují ve směru závěrném. A proč tomu tak je ?
Foto
Je-li na ně přivedeno menší napětí, než průrazné ( tzv. Zenerovo napětí ) pak proud diodou neprochází. Jestliže se však toto napětí zvýší a dosáhne Zenerova napětí, dioda se rychle otevře a objeví se proud v závěrném směru – nastane takzvaný lavinový průraz a dioda stabilizuje. Klesne-li pak toto napětí pod velikost napětí Zenerova, dioda přestává stabilizovat a znovu se uzavře. V praxi se však počítá s jevem opačným. Napětí přivedené na Zenerovu diodu se naopak zvýší. V tomto případě stoupne napětí na diodě jen nepatrně a dioda bude plnit svoji stabilizační funkci. Důsledkem stabilního napětí bude však nárůst proudu, který diodou poteče. Proto musí být do série s diodou zapojen rezistor, který proud omezí, jinak by došlo k jejímu zničení.
Foto
Integrované stabilizátory jsou svou vnitřní i vnější konstrukcí poněkud složitější, což je patrné již z jejich schématické značky obr.1 b). Tyto stabilizátory mají již vývody tři : vstup-IN, výstup-OUT a zem ( mínus ) GND. Jejich stabilizace je o poznání dokonalejší. V praxi je můžeme rozdělit do několika skupin podle různých kritérií. Například podle maximálního proudu který z nich můžeme odebírat, podle toho jestli mají pevné, nebo regulovatelné výstupní napětí, jestli jsou určeny pro stabilizaci kladného, nebo záporného napětí a v neposlední řadě také podle velikosti výstupního stabilizačního napětí ( u stabilizátorů s pevným výstupním napětím ). Stejně jako i Zenerovy diody mají i integrované stabilizátory rozsah pracovních napětí. Například stabilizátor 78L05 potřebuje pro výstupní hodnotu napětí 5V přivést na svůj vstup napětí jehož velikost se bude pohybovat v rozmezí od 7,5 do 20V.
Příště si něco povíme o LED diodách.