Elektronika pro každého - XIV

Sdílej
 
LED dioda je dalším polovodičem, se kterým se v našem seriálu seznámíme. Zkratka LED, neboli Light emitting diode by se dala do češtiny přeložit, jako světloemitující dioda. Světlo těchto diod vzniká průchodem proudu polovodičovým přechodem, při kterém se dopadem elektronů uvolňují ze základního materiálu fotony a vzniká tak slabé záření určité vlnové délky.

LED diody

LED dioda je dalším polovodičem, se kterým se v našem seriálu seznámíme. Zkratka LED, neboli Light emitting diode by se dala do češtiny přeložit, jako světloemitující dioda. Světlo těchto diod vzniká průchodem proudu polovodičovým přechodem, při kterém se dopadem elektronů uvolňují ze základního materiálu fotony a vzniká tak slabé záření určité vlnové délky. Právě rozdílná vlnová délka ve spektru viditelného světla určuje jednotlivou barvu světla, které LED dioda vyzařuje. Například červená barva odpovídá vlnové délce 656 až 768 nm (nanometrů).
Základním materiálem pro výrobu LED diod je galium, ale uplatňují se i další materiály, například arsenid a fosfor.

Foto
Stejně jako i u diod usměrňovacích mají i LED diody dva směry - propustný a závěrný. Od normálních diod se však liší tím, že při jejich zapojení v závěrném směru nesvítí a dojde k jejich zničení.
Dalším společným rysem je také nutnost přivedení napětí určité velikosti na přechod, aby začal téci proud. U LED diod se toto napětí pohybuje zhruba okolo 2 V. záleží na vlastní barvě. U červené LED diody se toto napětí pohybuje okolo 1,65V u žluté jsou to zhruba 2V a u zelené je to asi 2,5V. Proudy v propustném směru se však liší jen málo a pohybují se okolo 20mA. Vyrábějí se však také takzvané nízkoodběrové LED diody s proudem v propustném směru 2mA. Na ty si musíme dát pozor při volbě předřadného odporu. Překročením proudu v propustném směru se LED dioda stejně tak jako při přepólování postupem času zničí.
Foto
Na obr.1 můžeme vidět příklad zapojení s předřadným rezistorem na kterém si vysvětlíme postup při výpočtu velikosti jeho odporu. Napětí zdroje je 5V, proud v propustném směru je 20mA a napětí diody jsou 2V (žlutá dioda). Na rezistoru se tedy musí ztratit 3V (rozdíl mezi napětím zdroje a napětím diody) při proudu 20mA. Podle Ohmova zákona tedy sestavíme vzorec tak jako na obr.1 (R=Ur/I). Po dosazení a výpočtu by nám měl vyjít odpor 150ohmů.
LED diody se vyrábějí v mnoha provedeních, které se liší například barvou pouzdra, jeho velikostí a tvarem. V současné době jsou velkým hitem modré SMD led diody, které se používají pro podsvícení mobilních telefonů.
V příštím dílu si budeme povídat o displejích LED a LCD.