Číslicová technika - VIII

Sdílej
 
Až do minulého dílu, jsme se věnovali kombinačním logickým obvodům a jejich principu činnosti. Vysvětlili jsme si činnost hradel AND, OR, EX OR a také jsme si vyzkoušeli jejich činnost pomocí jednoduchého zapojení za pomoci nepájivého kontaktního pole. Dnes a v dílech následujících se budeme setkávat již obvody sekvenčními. Čím se tyto obvody liší ?

Úvod do problematiky sekvenčních logických obvodů. Až do minulého dílu, jsme se věnovali kombinačním logickým obvodům a jejich principu činnosti. Vysvětlili jsme si činnost hradel AND, OR, EX OR a také jsme si vyzkoušeli jejich činnost pomocí jednoduchého zapojení za pomoci nepájivého kontaktního pole. Dnes a v dílech následujících se budeme setkávat již obvody sekvenčními. Čím se tyto obvody liší ? Nejednodušší asi bude, když si nejprve zopakujeme, jak fungují kombinační logické obvody.

Foto
U kombinačních obvodů ( hradel ) je odezva výstupů na vstupy téměř okamžitá. Když se tedy změní vstupní informace, objeví ze změna i na výstupu. Doba jakou obvod vstupní informaci vyhodnocuje a po té zobrazí na svém výstupu je tedy určena pouze fyzikálními ději, které probíhají uvnitř obvodu. Z pravidla se tato doba pohybuje v řádech nanosekund a v praxi ji poznáme, již podle označení daného obvodu, máme na mysli obvody TTL. Mezi nejrychlejší patří obvody s označením 74ASxx, naopak nejpomalejší obvody konstrukce TTL jsou 74Lxx.
Foto
U sekvenčních obvodů je to poněkud složitější, ale na zas o tolik. Výstupní proměnné těchto obvodů jsou závislé nejen na okamžitých vstupních proměnných, ale i na vstupních proměnných předešlých. Ke slovu se tedy dostává paměť, o kterou jsou sekvenční obvody oproti kombinačním složitější. Jak je patrné z obrázku výstupní hodnoty prvních vstupních proměnných jsou uloženy do paměti a pomocí zpětné vazby, tak spolu s následujícími vstupními hodnotami ovlivňují hodnoty výstupních proměnných. Provedení paměťových členů bývá různé, v našem seriálu se ale seznámíme především s nejjednodušším typem, bistabilním klopným obvodem složeným s tranzistorů a také s klopnými obvody složených z jednotlivých hradel, kam patří klopné obvody R-S, D, T a J-K. Příště si tedy vysvětlíme princip činnosti bistabilního, tranzistorového, klopného obvodu a nastíníme si činnost paměťového obvodu typu R-S.