Číslicová technika - XI

Sdílej
 
V minulém dílu jsme začali s postupem stavby našeho jednoduchého zdroje napětí a frekvence, pro další pokusy s obvody TTL. Dnes budeme pokračovat a popíšeme si postup výroby plošného spoje. Jelikož podrobně jsme si výrobu plošných spojů vysvětlili v seriálu Elektronika pro každého, bude ten dnešní návod z velké části jen heslovitý a pokud by jste si nevěděli rady jistě vám pomůže již zmiňovaný předešlý seriál.

Jednoduchý zdroj napětí a frekvence pro pokusy s obvody TTL - výroba plošného spoje.

Tak tedy, vlastní elektronika je umístěna na jednostranné desce plošného spoje o rozměrech 80x80mm. V obchodě lze zakoupit desku o rozměrech 100x160, takže z ní si odřízneme potřebný rozměr. Desku máme a tak můžeme začít s přenesením obrazce plošného spoje, který naleznete na přiložených obrázcích ( měl by být v měřítku 1:1 ). Před vlastním přenesením je dobré desku odmastit případně přegumovat tvrdou gumou.
Pokud jsme tak učinili můžeme začít s kreslením vodivých cest. Jak víme z našeho předešlého seriálu existuje několik amatérských způsobů přenosu předlohy na vlastní cuprextitovou desku. Pro náš účel však postačí nový, tenký lihový fix a pravítko.

Foto
Pokud jsme vše překreslili a zkontrolovali, případně obtáhli, můžeme dát desku leptat. Za leptací lázeň postačí chlorid železitý.
Vyleptanou desku odůlčíkujeme, vyvrtáme ( vývody pro součástky a drátky vrtákem 1mm a otvory pro pozdější umístěná nožiček rozích, vrtákem o průměru 3mm ), odstraníme otřepy a začneme ji osazovat.
Osazovací plán naleznete také na přiloženém obrázku a seznam součástek dole pod textem.
Zvláštní pozornost věnujte vývodům pro připojení výstupních svorek a Led diod. K těm prozatím připájejte tenké drátky, pokud možno různých barev, aby jste se v nich později vyznali.
Foto
Klips na devítivoltovou baterii nejlépe přilepte k vlastnímu plošnému spoji lepidlem a záporný pól - černý drát, můžete zapájet do plošného spoje. Tento kontakt pro zapájení se nachází vedle klipsu na baterii a je vzdálenější od znaménka +, které je u druhého kontaktu. Červený drát od baterie zatím nikam nepřipojujte.
Po osazení všech součástek připájejte na plošky v přední části plošného spoje dva distanční sloupky, k nim později přišroubujeme přední panel.
Příští díl věnujeme výrobě čelního panelu a začneme s konečnou kompletací.

Seznam součástek:
IO - NE556 a 74LS14 a stabilizátor 78L05/1A
Led diody 2x rudá, 1x zelená nízkoodběrové max. 2mA
C1 a C2 - 470uF/16V - elektrolytický
C3 a C4 - 100nF – keramický
R1 a R8 a R9 - 1kOhm/0.6W
R2 a R5 - 3.3kOhmu/0.6w
R3 a R6 - 36kOhmu/0.6W
R4 a R7 (na osazovacím plánu to jsou kontakty A a B ) potenciometr 5MOhmu
2x distanční sloupky - 5mm kovové, se závitem M3 vnitřním/vnitřním
4x distanční sloupky - 10mm plastové se závitem M3 vnitřním/vnějším + 4x matička M3 a podložka (tyto sloupky použijeme, jako nožičky)
Klips na 9V baterii s možností uchycení celé baterie.