Číslicová technika - XIV

Sdílej
 
Dnešní díl je první, ve které využijeme náš univerzální zdroj napětí a frekvence, jehož stavbě jsme věnovaly předešlé díly. Co tedy budeme potřebovat? Bezpochyby je to náš zdroj, nepájivé kontaktní pole, několik kousků plného, tenkého drátu, na propojky, dvě led diody, jeden rezistor 470 Ohmů a integrovaný obvod 74LS04, který obsahuje šest invertorů.

Jednoduchý blikač s použitím 74LS04, univerzálního zdroje a nepájivého pole.

Dnešní díl je první, ve které využijeme náš univerzální zdroj napětí a frekvence, jehož stavbě jsme věnovaly předešlé díly.

Foto
Co tedy budeme potřebovat. Bezpochyby je to náš zdroj, nepájivé kontaktní pole, několik kousků plného, tenkého drátu, na propojky, dvě led diody, jeden rezistor 470 Ohmů a integrovaný obvod 74LS04, který obsahuje šest invertorů.
Jak již víme z předešlých dílů, invertor je typ hradla, jehož funkcí je negace. Z log. jedniček dělá nuly a naopak. Toho využijeme i v našem jednoduchém blikači, kde se budou obě led diody rozsvěcet střídavě a to tak rychle podle toho, jakou frekvenci nastavíme na našem zdroji.
Foto
Teď pár slov k vlastnímu zapojení. Podle schématu je patrné, že LD1 je připojena přes rezistor R ke kladné napájecí svorce a druhým kontaktem k jedné z výstupních svorek zdroje frekvence. Pokud bychom v tomto okamžiku zapnuly náš zdroj, začala by LD1 blikat stejnou frekvencí jaká je nastavena na výstupu zdroje, zhasínala a rozsvěcela by se tedy stejně jako Led na zdroji příslušného kanálu. Pokud by jsme teď k ní paralelně připojily i LD2 blikaly by obě společně, stejně jako ledka na zdroji. Nás však zajímá stav, kdy jedna z Led bliká stejně jako ledka na zdroji a druhá obráceně. Zjednodušeně řečeno, aby se LD1 a LD2 střídaly a svítila vždy jen jedna. Tohoto stavu docílíme, když mezi jeden kontakt LD2 připojíme invertor. Ten zařídí, že se LD1 a LD2 budou ve svitu střídat. A jak toho docílí ?
Foto
Aby led dioda, nebo třeba žárovka svítily musí být připojeny k oběma svorkám, tedy k plusu i mínusu. My si tento stav představíme, jako by plus představovalo log.1 a mínus log. 0.
Naše ledky jsou obě připojeny přes rezistor R k plusu, tedy k log.1. Aby svítily musíme k jejich druhému kontaktu přivést log.0, tedy mínus. Pro tento účel nám poslouží výstupní svorka jednoho ze zdrojů frekvence, na kterém se periodicky střídá log.1 a 0.
Ve chvíli, kdy bude na výstupu log.0 a před jednou z ledek nebude invertor, budou obě svítit a jakmile se na výstupu zdroje objeví log.1 obě zhasnou. Budou tedy blikat společně. Jakmile však před jednu z ledek umístíme invertor, který nám otočí log. úroveň budou se obě ledky střídat. Vždy totiž budou na jedné z nich oba logické stavy, tedy obě polarity napětí (plus i mínus).
Pomocí tohoto jednoduchého pokusu jsme si tedy dnes vyzkoušeli naše “udělátko“ v praxi a příště v tom budeme pokračovat.