Číslicová technika - XVI

Sdílej
 
Tématu sekvenčních logických obvodů, jsme se již věnovali. Opustili jsme ho však kvůli stavbě našeho univerzálního zdroje napětí a frekvence, a také z toho důvodu, aby jste se naučili pracovat s nepájivým kontaktním polem. To jak u doufám umíte, takže se dne vrátíme k již zmiňovaným sekvenčním obvodům, kterými se budeme zabývat po zbylé díly našeho seriálu.

16.díl – Sekvenční logické obvody – klopný obvod typu D.

Foto
Tématu sekvenčních logických obvodů, jsme se již věnovali. Opustili jsme ho však kvůli stavbě našeho univerzálního zdroje napětí a frekvence, a také z toho důvodu, aby jste se naučili pracovat s nepájivým kontaktním polem. To jak u doufám umíte, takže se dne vrátíme k již zmiňovaným sekvenčním obvodům, kterými se budeme zabývat po zbylé díly našeho seriálu.Jen pro zopakování, sekvenční logické obvody, se od obvodů kombinačních liší tím, že hodnoty výstupních proměnných jsou závislé nejen na aktuálních hodnotách vstupních, ale i na vstupních hodnotách předešlých. Mají tedy paměť.
Posledním obvodem, kterým jsme se zabývali byl bistabilní klopný obvod, přesněji klopný obvod typu R-S.
Foto
Dnes a v několika dílech příštích se budeme tématice klopných obvodů věnovat dále. Dalším typem je KO (klopný obvod) typu D.
Jedná se v podstatě o KO typu R-S, u kterého je odstraněn zakázaný stav na jeho vstupech, kdy oba tyto vstup mají úroveň H (log.1). Tento zakázaný stav je odstraněn propojením vstupů obvodu R-S pomocí invertoru, čímž nám vznikne jeden vstup označený jako D.
Takto upravený obvod tedy pracuje podle druhého a třetího řádku pravdivostní tabulky obvodu R-S. Výstup obvodu tedy kopíruje vstup a uchovává poslední vstupní hodnotu, dokud nedojde k další změně na vstupu.
Foto
Nejlépe bude, když si tento princip ověříme v praxi. Schéma zapojení naleznete na obrázku. Jako vždy použijeme náš zdroj a nepájivé kontaktní pole. Ze zdroje využijeme napájecí svorky a jednu ze svorek zdroje frekvence. Tu připojte ke vstupu C (clock) hodiny. Pro zjednodušení jsou na obrázku napsána čísla pinů IO, takže by neměl být problém vše správně zapojit. Pokud použijete normální ledky (odběr 25mA), tak použijte rezistory 100 Ohmové. Pokud však budete používat led diody nízkoodběrové (odběr 2mA) použijte rezistory s odporem 1,2 kOhmu.
Když je vše zapojeno začněte s testováním. Zapněte zdroj a nastavte nejnižší možnou frekvenci. Nejprve zkuste připojit vstup D na H (log.1). dioda připojená k vývodu 5 IO by měla svítit, druhá ledka by měla být zhasnutá. Po té zkuste vstup připojit na L (log.0) diody by se měly ve svitu vystřídat. Pokud ano KO tedy funguje tak jak má. To že se obě ledky střídají, je jak už víme z předešlých dílů způsobeno tím, že výstup Q s čarou je negovaným obrazem výstupu Q.
Foto
Pravdivostní tabulka se tedy potvrdila, výstup kopíruje vstup a svou hodnotu si uchová, až do té doby, než se změní hodnota na vstupu. Možná že vás napadne, vždyť takto pracují i hradla, ale není tomu tak. Zde hraje svou roli i hodinový signál. Jistě jste si všimli, že i když jste změnily hodnotu vstupu, na výstupu se tato změna projevila až po proběhnutí náběžné hrany hodinového signálu.
Příště si něco povíme o klopném obvodu typu J-K.