Cesta k fotografii 3 - Domalovávané fotografie

Sdílej
 
Technika dotváření fotografií kresbou či malbou provází fotografii již od jejího vzniku. Nejdříve to byly retuše (zahlazení technických nedostatků či vyhlazení vrásek měkkou tužkou přímo na negativu...). Ve 30. letech minulého století se prosadila jako výrazná výtvarná metoda "americká retuš" (nanášení a rozprašování barev s maximální možnou přesností) a počínaje 50. léty se kresebné zásahy do fotografie staly běžnou součástí výtvarných technik.

Technika dotváření fotografií kresbou či malbou provází fotografii již od jejího vzniku. Nejdříve to byly retuše (zahlazení technických nedostatků či vyhlazení vrásek měkkou tužkou přímo na negativu...). Ve 30. letech minulého století se prosadila jako výrazná výtvarná metoda "americká retuš" (nanášení a rozprašování barev s maximální možnou přesností) a počínaje 50. léty se kresebné zásahy do fotografie staly běžnou součástí výtvarných technik.

Foto
Tři přístupy
Změna: Konkrétní předměty (skladebné prvky) se kresbou mění na jiné. Typickým příkladem jsou práce některých módních návrhářů, kteří postavy na fotografiích malbou převlékají do nových šatů.
Přidání nového: Fotografie je doplněna o zcela nové prvky. V praxi je tento postup často využíván architekty, kteří model své stavby umisťují na fotografii do reálné krajiny. Výtvarníci zase dokreslením části fotografie dávají věcem jiný smysl nebo je staví do nečekaných souvislostí.
Foto
Z neurčitého určité: Abstraktní tvary (mraky, oprýskaná zeď...) nabývají konkrétních obsahů. Nejčastěji je tato metoda používána umělci, může sloužit i jako doplňková metoda při rozvoji výtvarné představivosti.
Všechny tři metody mají jedno společné - umožní nám stvořit fotografii (obraz), která neexistuje a přesto je svázána se skutečností pevněji, než tomu bývá u obrazů. Jsou cestou, jak sdělit těžko vyslovitelné i jak upoutat pozornost diváka k tomu, co na fotografii považujeme za nejdůležitější (třeba pouhým dokreslením šipky).
Foto
Jak na to
V případě, že se rozhodnete experimentovat s kresbou do fotografie, zjistíte poměrně záhy, že se lépe pracuje s matným povrchem než s fotografiemi na lesklém papíře. Pro první pokusy jsou nejlepší fotografie vytištěné barevnou inkoustovou tiskárnou na obyčejný kancelářský papír. Pro zvýraznění obrysů lze s úspěchem použít tenké lihové fixy, pro úpravu ploch se více hodí měkké pastelky nebo uhly. Každopádně je však třeba hodně trpělivosti a zkoušek, než se doberete uspokojivých výsledků.

Petr Jedinák pracuje jako fotograf časopisu Reflex, jeho tvorbu si můžete prohlédnout na www.jedinak.cz.