Číslicová technika - XXX

Sdílej
 
Dnešní díl věnujeme problému, který konstruktéři musí v praxi řešit velice často. Jedná se o problém malého čítacího rozsahu jednotlivých čítačů. Jednotlivé čítače, binární a takzvané BCD, mají jen omezený počet čítacích cyklů, po jejichž uplynutí se buď vynulují a začínají čítat od znova, nebo zůstanou v cyklu posledním.

30.díl – Zvětšení rozsahu čítačů.

Dnešní díl věnujeme problému, který konstruktéři musí v praxi řešit velice často. Jedná se o problém malého čítacího rozsahu jednotlivých čítačů. Jak již víme z předchozích dílů, můžeme čítače obecně rozdělit na čítače binární a takzvané BCD, pokud opomeneme čítače modulo n.
Jednotlivé čítače, tím máme na mysli jeden integrovaný obvod mají jen omezený počet čítacích cyklů, po jejichž uplynutí se buď vynulují a začínají čítat od znova, nebo zůstanou v cyklu posledním, který je u čítače binárního přestavován číslem 15, nebo u čísla 9 v případě čítače BCD. Tyto konečné počty čítacích cyklů však nejsou pro praxi moc využitelné. Představte si, že by jste například chtěli spočítat kolik výrobků projelo na výrobním páse za jednu hodinu. Určitě by jich bylo mnohem více než například deset a při použití čítače BCD by jsme jich dokázali napočítat jen devět a zbytek by byl nezaznamenán. Stejný případ by nastal i s čítačem binárním, ten sice dokáže čítat až do desítkového čísla patnáct, ale i to by bylo zcela jistě pro danou potřebu velice málo.
Dalším příkladem, kde je potřeba více než jeden z čítačů ať už se jedná o BCD, nebo o čítač binární může být například počítadlo počtu osob, které prošly daným úsekem, jakým můžou být například dveře, nebo část chodby. Stejně i jako v případě předešlém bude potřeba v podstatě stejné schéma a také více čítačů, pro zaznamenání objektivního počtu osob, nebo výrobků na výrobním páse.
Z těchto důvodů, jsou některé čítače vybaveny výstupem, který slouží pro jakési sériové propojení více čítačů a umožňuje tím zvětšit rozsah daného čítače. V praxi je to zařízeno tak, že tento výstup je propojen se vstupem hodinových impulsů následujícího čítače a po naplnění čítače prvního, tím máme namysli dosažení konečného počtu možných čítacích cyklů a před jeho vynulováním pošle impuls do čítače dalšího, který tak pokračuje v čítání.
V praxi si to nejlépe můžete představit na příkladu dvou čítačů BCD. První čítač čítá vlastně jednotky a druhý desítky. Jakmile dojde první čítač k číslu 9 nastane desátým impulsem vynulování čítače prvního, který vlastně zobrazuje číslo 0 a do čítače druhého se napočte číslo 1. Oba čítače pak vlastně společně indikují číslo 10. Lépe bude tento jev patrný až pří pokusu s led displeji a dekodéry, se kterými se již brzo také seznámíme.
Příště si zvětšení rozsahu čítače vyzkoušíme v praxi na jednoduchém zapojení.