Číslicová technika - XXXXVII

Sdílej
 
Minule jsme si teoreticky vysvětlili princip činnosti dekodéru kódu BCD pro sedmisegnentovky ( LED displeje) a dnes si blokové schéma z předchozího dílu rozšíříme do podoby schématu elektrického a teoretické znalosti si vyzkoušíme v praxi.

Dekodéry BDC pro LED displeje – pokusné zapojení.

Minule jsme si teoreticky vysvětlili princip činnosti dekodéru kódu BCD pro sedmisegnentovky ( LED displeje) a dnes si blokové schéma z předchozího dílu rozšíříme do podoby schématu elektrického a teoretické znalosti si vyzkoušíme v praxi. Řekli jsme si, že úkolem dekodérů BCD pro sedmisegnemtovky je zobrazení binárního čísla přivedeného z čítače v podobě BCD kódu pomocí LED, nebo LCD displeje na nějakém panelu, kde si tento údaj, tuto hodnotu může každý přečíst v jemu srozumitelné formě dekadického (desítkového) čísla.
Blokové schéma z minulého dílu si můžeme rozdělit na čtyři části. První je zdroj impulsů. Za něj použijeme náš univerzální zdroj. Dále máme část druhou, kterou je čítač. V našem případě ho bude reprezentovat nám již známý obvod 74190, který jsme používali při pokusech s čítači BCD. Dalším, pro nás v tomto okamžiku nejdůležitějším článkem je dekodér, ten bude představovat obvod 7448. To je dekodér BCD pro sedmisegmentovky. A po sledním článkem je LED displej.
Co tedy budeme vše potřebovat : univerzální zdroj, drátové propojky, 7 rezistorů, LED displej se společnou katodou, obvody 74190, 7448 a nepájivé pole.
Schéma zapojení naleznete na obrázku. Postupujte přesně podle něj.
Nejprve pár poznámek k zapojení. Jak jsme si již řekli můžeme celý obvod, celé zapojení rozdělit do několika částí z nichž každá má svůj úkol. Pomineme-li zdroj impulsů, dostaneme se k čítači. Jeho princip již známe každý přivedený impuls který do něj vstoupí změní logické hodnoty v jeho klopných obvodech a tím pádem se změní i logické hodnoty na jeho výstupech, které jsou propojeny se vstupy dekodéru. Ještě je třeba podotknout, že čítač musí být typu BCD, tedy takový, který dokáže čítat jen od 0 do 9 a pak zase znovu.
Dalé tu máme dekodér, jeho vstupy jsou propojeny s výstupy čítače, který čítá impulsy, které do něj vstupují. Dekodér pak tuto binární informaci k němu přivedenou dekóduje a pomocí svých výstupů a až g, ovládá LED displej.
Posledním článkem je displej se společnou katodou, který je řízen dekodérem a který zobrazuje stav impulsů.
Pokud máte vše zapojeno připojte napájecí napětí, zdroj frekvence, na kterém nastavte tu nejmenší možnou a sledujte co se bude dít. Na displeji by se měli postupně, za sebou zobrazovat čísla 0 až 9 a zase znovu, tedy : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1... .
Dnes jsme si tedy v praxi vyzkoušeli činnost dekodéru BCD pro led displeje, příště si ukážeme jak rozšířit zapojení o další zobrazovače.