Číslicová technika - 49

Sdílej
 
V dnešním dílu budeme pokračovat v praktických pokusech s dekodéry BCD pro sedmisegmentovky – LED displeje. Minule jsme si ukázali, jak takovýto jednoduchý dekodér rozšířit o další LED displej a zvětšit tak jeho možnost zobrazení a čítání většího počtu impulsů. Pro dnešní pokusné zapojení jsme si vybrali obvod 74144.

Dekodéry BCD pro LED displeje, pokus s 74144.

V dnešním dílu budeme pokračovat v praktických pokusech s dekodéry BCD pro sedmisegmentovky – LED displeje. Minule jsme si ukázali, jak takovýto jednoduchý dekodér rozšířit o další LED displej a zvětšit tak jeho možnost zobrazení a čítání většího počtu impulsů. Pro dnešní pokusné zapojení jsme si vybrali obvod 74144.
Jedná se o jakýsi hybrid. Je doposud nejsložitějším obvodem, se kterým jste se v našem seriálu mohli setkat. Odpovídá tomu také i jeho 24pinové pouzdro.
Celkem by se dal podle své vnitřní struktury rozdělit na tři části. První z nich je BCD čítač, po té následuje čtyřbitový střadač a konečně dekodér BCD pro LED displeje.

Foto
Tento obvod tak v sobě zahrnuje v podstatě obvody tři, se kterými jsme se už v našem seriálu seznámili. Tedy stručně k jejich funkci.
Čítač, jak víme dokáže čítat impulsy a každému z nich přiřadit určitou binární kombinaci, kterou zobrazí na svých čtyřech výstupech. Další je zde střadač. Ten jsme si přirovnali k jednoduché paměti. Buď jsou data z jeho vstupů přímo přenášena na jeho výstupy, nebo je zaznamenán aktuální stav jeho vstupů, který je zobrazen na jeho výstupech a nemění se při změně dat vstupních. Posledním článkem je už konečně BCD dekodér, který dekóduje informace přivedené k jeho vstupům a podle toho aktivuje jednotlivé segmenty displeje.
Pokud jsi vzpomínáte na díl předešlý, musel našemu dekodéru předcházet BCD čítač, ten je již v tomto případě umístěn ve stejném pouzdru a je již propojen s dekodérem. S čítače je tedy ven z pouzdra vyveden pouze vstup pro čítání impulsů a další pomocné kontakty, jako je třeba reset, kterým lze čítač vynulovat. Do značné míry se nám tím zjednoduší vlastní zapojení, jak jsi můžete všimnout na obrázku. Nejedná se tedy o nic nového, účelem je ukázat i obvod, který má již v sobě implantován dekodér i čítač. Ještě nesmíme zapomenout na střadač, který je umístěn mezi čítačem a dekodérem. Ten sice dnes využívat nebudeme, ale i ten má v obvodu své opodstatnění. Pomocí něj tak například můžeme, obrazně řečeno zamknout výstupní informaci na displeji, bez toho, abychom museli přerušit sled impulsů. Ty mohou klidně běžet dál, ale displej bude ukazovat tu hodnotu, která byla právě aktuální při přechodu střadače do paměťového režimu.
Co tedy dnes budeme potřebovat: nepájivé pole, drátové propojky, zdroj, 7 rezistorů, LED displej se společnou anodou, a 74144.
Pokud budete, jako vždy při zapojování pečlivý mělo by vše fungovat na první pokus. Stačí tedy jen přivést napájecí napětí a nastavit frekvenci hodinových impulsů na vstupu. Ty budou čítány a zobrazeny na displeji, pochopitelně jen od 0 do 9.
Dnes jsme si tedy ukázali další dekodér BCD, příště budeme v pokusech s tímto konkrétním obvodem pokračovat a ukážeme si jak rozšířit jeho zobrazovací schopnosti.