Číslicová technika - 51

Sdílej
 
V dnešním dílu se budeme naposledy věnovat tématu dekodérů BCD pro sedmisegmentovky. V posledních dílech jsme se zabývali především obvodem 74144, ani dnes tomu nebude jinak. Postupně jsme si ukazovali zapojení s jedním a dvěma obvody. Dnes tuto kapitolu zakončíme zapojením, ve kterém použijeme tyto obvody tři a ještě zapojení jinak vylepšíme.

Dekodéry BCD pro LED displeje – závěrečné zapojení.

V dnešním dílu se budeme naposledy věnovat tématu dekodérů BCD pro sedmisegmentovky. V několika posledních dílech jsme se zabývali především obvodem 74144, ani dnes tomu nebude jinak. Postupně jsme si ukazovali zapojení s jedním a dvěma obvody. Dnes tuto kapitolu zakončíme zapojením, ve kterém použijeme tyto obvody tři a ještě zapojení jinak vylepšíme. Minule jsme si ukázali zapojení s obvody dvěma. To umožňovalo čítání impulsů od 0 do 99. Dnes rozšíří čítací cyklus o stovky. Výsledkem tedy bude čítač s rozsahem 0 až 999. A jak toho docílíme ? Ničím jiným, než přidáním dalšího obvodu, který napojíme na obvod označený jako - b. Touto úpravou tak rozšíříme čítací cyklus. Pokud bychom chtěli ještě v rozšiřování pokračovat, tak aby zapojení bylo schopno čítat až do tisíců, stačilo by opět přidat další obvod.
Co tedy dnes budeme potřebovat. Jako vždy je to nepájivé pole, drátové propojky, univerzální zdroj, 21 rezistorů 100Ohmových, jeden rezistor 390Ohmů, tři LED displeje se společnou anodou, tlačítko a tři obvody 74144.

Foto
Schéma zapojení naleznete na obrázku. Pokud budete, jako vždy při zapojování pečlivý mělo by vše fungovat na první pokus.
Pár slov k vlastnímu zapojení. Všechny obvody jsou jako tradičně zapojeny za sebou - chcete-li v sérii. Výstup prvního obvodu je spojen se vstupem obvodu druhého a výstup druhého je spojen se vstupem třetího. Obvod první označený - a, tak zobrazuje jednotky, obvodu druhý - b, desítky a obvod třetí- c stovky. Toto zapojení tak dokáže čítat od 0 do 999. Další úpravou bylo vzájemné propojení resetovacích vstupů všech obvodů, které jsou připojeny k tlačítku. Cyklus čítání tak lze kdykoliv vynulovat a začít od znova.
Pokud máte tedy vše zapojeno, stačí tedy jen přivést napájecí napětí a nastavit frekvenci hodinových impulsů na vstupu. Ty budou čítány a zobrazeny na displejích, pochopitelně jen od 0 do 999 a pak zase znovu.
Dnes jsme si tedy ukázali další rozšíření dekodéru 74144, příště se budeme zabývat tématem novým a to sice multiplexery.