Číslicová technika - 56

Sdílej
 
Dnes se budeme naposledy zabývat multiplexery a sice obvodem 74153. V praxi vyzkoušíme jeho činnost na jednoduchém pokusném zapojení. Oproti předchozímu obvodu, je tento vyráběn v šestnácti pinovém pouzdru a obsahuje dva samostatné čtyřbitové multiplexery se společným řízením. To jaký vstup bude propojen s výstupem určují jako i v minulých případech adresové vstupy, které jsou tentokrát označené jako A0 a A1.

Multiplexery & demultiplexery - obvod 74153.

Minule jsme se zabývali obvodem 74150. Dnes se budeme naposledy zabývat multiplexery a sice obvodem 74153. V praxi vyzkoušíme jeho činnost na jednoduchém pokusném zapojení. Oproti předchozímu obvodu, je tento vyráběn v šestnácti pinovém pouzdru a obsahuje dva samostatné čtyřbitové multiplexery se společným řízením. To jaký vstup bude propojen s výstupem určují jako i v minulých případech adresové vstupy, které jsou tentokrát označené jako A0 a A1.
Datové vstupy jsou prezentovány jako D0a až D3a a D0b až D3b. Výstupy jsou označeny jako Ya a Yb. Oproti předchozímu obvodu je tento vybaven blokovacím vstupem, který je pro každý čtyřbitový multiplexer samostatný a je označen jako Ea a Eb.

Foto
Co tedy dnes budeme potřebovat. Nepájivé pole, drátové propojky, zdroj, dvě LED diody, dva rezistory 100Ohmů a obvod 74153.
Schéma zapojení naleznete jako vždy na obrázku. Pokud budete při zapojování pečlivý, mělo by vše fungovat na první pokus.
Princip vlastního pokusného zapojení se nijak neliší od předchozího dílu. Přivedením patřičné adresy v binární podobě – můžete tedy přivést hodnoty 0 až 3, tedy celkem čtyři, nastavíte jaký z oněch čtyř vstupů obou multiplexerů bude propojen s výstupem Ya u multiplexeru prvního a Yb u multiplexeru druhého. Stejně jako i minule je informace na tomto výstupu, tedy přivedená k LED negovaná a má tedy inverzní podobu.
Jestliže bude na vybraném vstupu log. 1, bude na výstupu log.0 a obráceně.
Ke vstupům přiřaďte v různém pořadí log. jedničky a nuly. Po té zkoušejte jednotlivé adresy a pozorujte zda budou LED svítit, či ne a zda souhlasí logická úroveň vybraných vstupů s tím, jak reagují diody.
Dnes jsme si tedy v praxi ověřili princip obvodu 74153. Příště se budeme věnovat již tématu demultiplexerů a budeme pokračovat v pokusných zapojeních.