Číslicová technika - 57

Sdílej
 
Dnes se začneme zabývat druhou částí tématu kodérů a dekodérů a to demultiplexery, u kterých si teoreticky vysvětlíme jejich činnost. Slouží k rozkódování binární informace, která je k přivedena k jejich vstupům a dokáží z ní opět na svých výstupech sestavit původní obraz, takový jaký byl před zakódováním multiplexerem.

Multiplexery & demultiplexery - teorie demultiplexerů.

Dnes se začneme zabývat druhou částí tématu kodérů a dekodérů a to demultiplexery, u kterých si teoreticky vysvětlíme jejich činnost.
V předchozích dílech jsme se zabývali multiplexery. Řekli jsme si o nich, že je lze zařadit mezi kombinační logické obvody, které slouží pro kódování binární informace, která je přivedena k jejich vstupům.
Naproti tomu demultiplexery mají úkol opačný. Ty zas naopak slouží k rozkódování binární informace, která je k přivedena k jejich vstupům a dokáží z ní opět na svých výstupech sestavit původní obraz, takový jaký byl před zakódováním multiplexerem.
Jako jejich hlavní účel použití jsme si jmenovali například snížení počtu datových vodičů potřebných pro přenos dané informace. Jednoduše řečeno jsou například schopni informaci, která obsahuje 16 bitů zakódovat do podoby čtyřbitové a na druhé straně cesty ji zpět rozkódovat do podoby 16ti bitové. Jak je například vidět na obrázku, který jsme si již uvedli.

Foto
Na jedné straně je zde 16 vstupů, které jsou multiplexerem zakódovány do čtyřbitové informace, po té přeneseny pomocí vedení do demultiplexeru, kde jsou opět rozkódovány. Tímto způsobem je tak možné ušetřit datové vodiče, které jsou potřeba pro přenos informací mezi dvěma obvody. To se ocení zejména pokud jsou takto komunikující obvody dále od sebe. Pokud je tato vzdálenost delší a je třeba vřadit do přenosové cesty zesilovače, je mnohem jednoduší zesílit signály čtyři a ne signálů šestnáct.
Další využití demultiplexerů, spočívá v jejich uplatnění co by adresových spínačů. To je stejná vlastnost jako u dekodérů. Pomocí přivedeného binárního slova ovládáme konkrétní výstup, nebo a to je oproti prostým dekodérům změna, vybereme výstup, který bude spojen se vstupem.
Dnes jsme si tedy teoreticky nastínili obraz funkce demultiplexerů a příště si již uvedeme konkrétní obvod a sním pokusné zapojení.