Číslicová technika - 63

Sdílej
 
Dnešní díl věnujeme teoretickému nastínění dalšího pokusného zapojení. Budeme se věnovat společnému zapojení multiplexeru a demultiplexeru v jednom schématu. V několika předchozích dílech jme si představili část těchto obvodů a vždy jsme si na jednoduchém zapojení předvedli jejich funkci v praxi. Naposledy to byl obvod 74158.

62.díl – Společné zapojení multiplexeru a demultiplexeru.


Dnešní díl věnujeme teoretickému nastínění dalšího pokusného zapojení. Budeme se věnovat společnému zapojení multiplexeru a demultiplexeru v jednom schématu. V několika předchozích dílech jme si představili část těchto obvodů a vždy jsme si na jednoduchém zapojení předvedli jejich funkci v praxi. Naposledy to byl obvod 74158.
Jak již víte, lze multiplexery a demultiplexery použít buď samostatně, každý zvlášť, nebo je použít oba najednou v jednom obvodu. Tento druhý případ nás právě bude zajímat. Při prvním seznámení s těmito obvody jsme si uvedli jednoduché blokové schéma.

Foto
Na jedné straně zde bylo 16 vstupů, které jsou multiplexerem zakódovány do čtyřbitové informace, po té přeneseny pomocí vedení do demultiplexeru, kde jsou opět rozkódovány. Řekli jsme si, že je takto možno ušetřit datové vodiče, které jsou potřeba pro přenos informací mezi dvěma obvody, což se ocení zejména tehdy, pokud jsou takto komunikující obvody dále od sebe.
Toto zapojení si právě ukážeme na jednoduchém pokusu v praxi. Na jednu stranu zde umístíme multiplexer, jehož vstupy budeme ovládat například pomocí tlačítek a na stranu druhou demultiplexer, k jehož výstupům připojíme například LED diody.
Také jsme si uvedli, že pokud je vzdálenost mezi těmito obvody větší, je třeba mezi ně vřadit ještě zesilovač. To se nás však v tomto zapojení netýká.
Princip našeho pokusného zapojení si můžeme vysvětlit na jednoduchém blokovém schématu, které je na obrázku. Hlavními prvky jsou zde multiplexer, demultiplexer a přenosová cesta. Za multiplexer i demultiplexer použijeme některý z nám již známých obvodů a přenosovou cestu budou tvořit drátové propojky.
Dalšími prvky jsou zde LED diody na výstupu demultiplexeru a tlačítka na vstupu multiplexetru.
Toto pokusné zapojení nám tak v praxi ukáže to, že k ovládání například šestnácti LED diod pomocí tlačítek, kdy má každá diody tlačítko své, není při použití multiplexerů a demultiplexerů potřeba takové množství datových vodičů, jako by tomu bylo pokud by jsme dané obvody nepoužili.
Příště si tedy ukážeme vlastní schéma zapojení a uskutečníme daný pokus.