Číslicová technika - 65

Sdílej
 
I dnes se budeme zabývat pokusy se společným zapojením multiplexeru a demultiplexeru v jednom obvodu. Minule jsme si prakticky vyzkoušeli součinnost obvodů 7493 a 74150. Dnešní pokusné zapojení bude pro změnu věnováno obvodům 7493 a 74159. S obvodem 7493 jsme již dobře seznámeni, proto se budeme věnovat více principu 74159, se kterým jsme ještě nepracovali.

Společné zapojení multiplexeru a demultiplexeru 3.


I dnes se budeme zabývat pokusy se společným zapojením multiplexeru a demultiplexeru v jednom obvodu. Minule jsme si prakticky vyzkoušeli součinnost obvodů 7493 a 74150. Dnešní pokusné zapojení bude pro změnu věnováno obvodům 7493 a 74159. S obvodem 7493 jsme již dobře seznámeni, proto se budeme věnovat více principu 74159, se kterým jsme ještě nepracovali.
Stejně i jako v předešlých pokusech se sice nebude jednat o klasické použití multiplexeru na straně jedné a demultiplexeru na straně druhé, ale půjde pokusné zapojení připomínající jejich princip.
Obvod 74159 je dalším z řady dekodérů-demultiplexerů, se kterým se můžeme v praxi setkat.

Foto
Pomocí čtyř adresových vstupů můžeme ovládat, na jakém z šestnácti výstupů bude log.0. Nepropojujeme tak tedy jeden vstup s šestnácti výstupy, jako například u 74150, ale přímo určíme, na kterém výstupu bude log.0.
Adresové vstupy jsou označeny jako A0 až A3. Výstupy jako Y0 až Y15. Vstupy E slouží pro blokování celého obvodu.
Použití v praxi je stejně jako u obvodů předešlých velice jednoduché. Přivedením patřičné adresy v binární podobě – můžeme tedy přivést hodnoty 0 až 15, tedy celkem šestnáct, nastavíme na jakém z šestnácti vstupů bude logická úroveň 0.
Jak jsme si již řekli, vývody označené jako E slouží pro blokování celého obvodu. Bude-li na kterémkoliv z obou log.1, bude celý obvod blokován. Pro pokus tak musí být oba v log.0. S obvodem jsme se již tedy seznámili, co tedy dnes budeme potřebovat: obvody 7493, 74159, 16xLED diodu, 16x 100Ohmový rezistor, 1x rezistor 390Ohmů, nepájivé pole, drátové propojky a náš zdroj napětí, ze kterého tentokrát opět využijeme i zdroj frekvence pro vstup čítače 7493.
Stejně i jako zapojení předešlá, ukážeme si v praxi mnohokrát popsaný princip využití multiplexerů a demultiplexerů, kde pomocí obvodu jednoho ovládáme na dálku obvod druhý s využitím minima vodičů.
Schéma zapojení je na obrázku a jako vždy je velice jednoduché. Stačí pouze dávat dobrý pozor při zapojování a vše by mělo fungovat na první pokus.
Teď k vlastnímu principu. Na straně jedné je zde čítač, který na svých vstupech vyrábí data pro adresové vstupy demultiplexeru 74159. Tedy to samé jako v minulém zapojení.
Mezi oběma obvody je přenosová cesta, která je tvořena čtyřmi datovými vodiči a dvěma vodiči pro napájení.
Čítač tak na dálku ovládá šestnáct datových výstupů 74159 a určuje, na kterém z nich bude log.0. Tento stav na výstupu obvodu je vždy indikován LED diodou.
Výsledkem tohoto zapojení tak bude jakési jednoduché běžící světlo, přebíhající ze strany na stranu. Rychlost přebíhání budete moci ovlivnit změnou frekvence na našem univerzálním zdroji.
Dnes jsme si tedy v praxi ukázali další pokusné zapojení, ve kterém společně figuruje jakýsi multiplexer a demultiplexer. Příště si ukážeme zapojení další.