Číslicová technika - 71

Sdílej
 
Minule jsme si v praxi ukázali první možnost, jak realizovat jednoduchou paměť v obvodu s komparátorem. Jako řešení byly zvoleny DIP spínače. Dnes si ukážeme způsob další a sice s použitím jednoduchého binárního střadače.

Pokusné zapojení komparátoru a dalších obvodů 2.


Minule jsme si v praxi ukázali první možnost, jak realizovat jednoduchou paměť v obvodu s komparátorem. Jako řešení byly zvoleny DIP spínače. Dnes si ukážeme způsob další a sice s použitím jednoduchého binárního střadače. Konkrétně použijeme obvod 74100, se kterým jsme již pracovali při pokusech s binárními střadači.
Stejně i jako minule použijeme skoro stejné schéma, u kterého pouze zaměníme DIP spínače za střadač.
Nejprve si však zopakuje princip binárních střadačů. Již dříve jsme si o nich řekli, že je můžeme považovat za jakousi jednoduchou paměť, která si dokáže zapamatovat nějakou binární informaci přivedenou k jejich vstupům a udržet ji ve své paměti tak dlouho dokud je třeba.

Foto
Většina střadačů pracuje tedy tak, že pokud je jejich nastavovací vstup na určité logické úrovni, například v log. 1, jsou data ze vstupů přímo přenášena na výstupy. Když dojde ke změně logického hodnoty nastavovacího vstupu, přejde z log.1 do log.0, dojde k zapamatování aktuální binární kombinace na vstupu. Ta je tak v obvodu uložena a zobrazena na jeho výstupech do té doby, dokud není nastavovací vstup zase v log.1, kdy jsou data ze vstupu opět přenesena bez zapamatování na výstup. Informace je na výstupu po zapamatování, tedy přechodu do log.0, stále stejná, bez ohledu na to zda se mění hodnota logických úrovní na datových vstupech. Po odpojení napájení je však například oproti DIP spínačům nenávratně ztracena. To by bylo ve zkratce asi vše.
Znovu popisovat princip našeho jednoduchého digitálního budíku je zbytečné, proto rovnou přistoupíme k vlastnímu zapojení.
Co tedy dnes budeme potřebovat. Obvody 7493, 7485, 74100, rezistory : 2x 390R, 1 x 120R, LED diodu, miniaturní tlačítko, spínač a náš univerzální zdroj.
Princip zařízení, které je na obrázku je naprosto stejný jako u předešlého pokusu. Na jedné straně je zde opět čítač, který představuje zdroj skutečného času. Pro ten dodává impulsy náš univerzální zdroj. Dále je zde komparátor, který porovnává data od čítače s daty od střadače, který zde dnes slouží jako jednoduchá paměť místo DIP spínačů. Jediné co se bude lišit, je způsob, jakým se bude nastavovat doba v binární podobě do paměti. Nebude se to dít mechanicky pomocí sepnutí, nebo rozepnutí daného spínače, ale učiní se tak elektricky.Pro náš pokus opět nastavíme hodnotu 1111, tedy dekadické číslo 15 v binární podobě - 1111 (HHHH). Pokud to převedeme na čas, tak se jedná o 15 vteřin, jelikož do čítače nám vstupují sekundové impulsy.
Nastavení se provede tak, že ke vstupům střadače přivedete tuto binární hodnotu propojením s danou logickou úrovní a sepnete spínač M. Tímto úkonem se data ze vstupů zapíší do střadače a budou po dobu sepnutí spínače M zobrazena na jeho výstupech, kde je bude odebírat komparátor a porovnávat s daty od čítače.
Dnes jsme si tedy v praxi vyzkoušeli další pokus s komparátorem a jiným paměťovým prvkem. Příště si ukážeme zapojení další, po kterém bude následovat již téma polovodičových pamětí.