Číslicová technika - 74

Sdílej
 
První skupinou pamětí, kterým se budeme věnovat jsou paměti RAM. Jak jsme si o nich řekli již minule, liší se od pamětí ROM hlavně rozdílnými nároky na napájení. Paměti typu RAM si pamatují data v nich uložená pouze pokud je toto napětí připojeno trvale, po jeho odpojení jsou data nenávratně ztracena. Jako příklad z praxe, který jsme si uvedli byla operační paměť počítače (DIMM, DDR, DDR2).

Paměť RAM.

První skupinou pamětí, kterým se budeme věnovat jsou paměti RAM. Jak jsme si o nich řekli již minule, liší se od pamětí ROM hlavně rozdílnými nároky na napájení. Paměti typu RAM si pamatují data v nich uložená pouze pokud je toto napětí připojeno trvale, po jeho odpojení jsou data nenávratně ztracena. Jako příklad z praxe, který jsme si uvedli byla operační paměť počítače (DIMM, DDR, DDR2).

Foto
S konkrétním zástupcem z rodiny TTL jsme se již setkali také, byla to paměť nesoucí označení 7489. Použili jsme ji při pokusech s komparátory.
Dnes se k ní vrátíme a podrobněji si ji rozebereme. Mezi další obecné vlastnosti pamětí patří také doba odezvy mezi nastavením adresy a zobrazením dat na výstupech, která se pohybuje v řádech ns, nebo µs a mimo jiné i velikost paměťové matice. Dalším rozlišovacím znakem je také to, zda se jedná o paměť umožňující sériový, nebo paralelní zápis dat. Tyto parametry jsou do jisté míry určující pro jaký účel bude paměť použita.
Foto
Teď už k vlastní 7489. Její konstrukce umožňuje paralelní zápis dat. To znamená, že počet datových vstupů je stejný jako počet jejích datových výstupů. Paměť tak muže pracovat ve dvou režimech. V prvním buď data ze svých vstupů přímo zobrazuje na svých výstupech bez uložení v paměťové matici, nebo v druhém, kdy jsou data nejprve uložena do paměťové matice pod příslušnou adresou a až po té zobrazena volbou adresy na výstupech paměti. Tento způsob práce se odlišuje od pamětí s sériovým vstupem dat, kde se data nejprve musí uložit do paměťové matice.
Tento konkrétní tip obsahuje paměťovou matici o velikosti 16 x 4 bity. Lze do ní tedy zapsat šestnáct čtyřbitových informací, které lze opakovaně, vždy volbou příslušné adresy zobrazit.
Její princip je asi nejlépe patrný z jejích vnitřního blokového zapojení. Na jedné straně jsou zde datové vstupy, na druhé datové výstupy a vše je řízeno pomocí několika vstupů nastavovacích.
Tato paměť je jednou z nejjednodušších, se kterými se můžeme setkat a bude také první, kterou použije v pokusném zapojení.