Číslicová technika - 75

Sdílej
 
Dnešní díl bude věnován prvnímu pokusnému zapojení s polovodičovou pamětí typu RAM. Konkrétním typem bude již nám dobře známá 7489, se kterou jsme se již teoreticky seznámili v minulých dílech a která je svou jednoduchou konstrukcí pro tento účel nejvýhodnější.

Pokusné zapojení s RAM - 7489

Dnešní díl bude věnován prvnímu pokusnému zapojení s polovodičovou pamětí typu RAM. Konkrétním typem bude již nám dobře známá 7489, se kterou jsme se již teoreticky seznámili v minulých dílech a která je svou jednoduchou konstrukcí pro tento účel nejvýhodnější.
Pro začátek si zopakujeme její základní parametry. Ve svých útrobách ukrývá paměťovou matici o kapacitě 16 x 4 bity, do které lze tedy v binární podobě zapsat šestnáct čtyřbitových informací. Ty pak lze opakovaně zobrazit volbou příslušné adresy, kterou jsme dané informaci přiřadili při zápisu do matice. Dalším význačným znakem byly paralelní vstupy a výstupy dat, které ji řadí do skupiny pamětí paralelních, které dokáží pracovat ve dvou režimech. V prvním buď data ze svých vstupů přímo zobrazují na svých výstupech bez uložení v paměťové matici, nebo v druhém, kdy jsou data nejprve uložena do paměťové matice pod příslušnou adresou a až po té zobrazena volbou adresy na výstupech paměti. Neopomenutelným znakem je také to, že se jedná o paměť typu RAM.

Foto
To by bylo vše z teorie a můžeme přistoupit k vlastnímu pokusnému zapojení. Co tedy dnes budeme potřebovat. Nepájivé pole, drátové propojky, univerzální zdroj, obvod 7489, čtyři LED diody, 9x rezistor 390Ohmů, 4x 100Ohmů a dva DIP spínače, každý obsahující čtyři spínací kontakty.
Úkol jednotlivých součástek je velice jednoduchý, stejně jako i vlastní zapojení. V pokusu nám půjde o to, abychom si vyzkoušeli činnost paměti. Důležitou roli zde hrají právě DIP spínače označené jako DIP1 a DIP2. Pomocí DIP2 určujeme adresu do které se daná informace zapíše, kdežto DIP1 slouží pro nastavení vstupních dat. Pro indikaci výstupů jsou opět použity LED diody. Je důležité upozornit na to, že data jsou na výstupu negována proti vstupu. Jak již víte, je negace jev kdy do obvodu vstupuje log.1, ale vystupuje log.0 a naopak.
Při testování si počínáme tak, že nastavíme určitou adresu pomocí DIP2, kterou si zapíšeme na papír a nastavíme příslušná data, která si také zaznamenáme. Pak sepneme spínač S a data se zapíší do paměti pod danou adresu, kterou jste nastavili. Tímto způsobem zaznamenejte tak tři, čtyři informace. Pokud jste tak učinili, rozepněte spínač S a nastavujte adresy podle záznamů, které jste si dělali při programování. Data na výstupech by měla odpovídat negované hodnotě dat vstupních pro danou adresu nastavenou pro konkrétní data při programování.
Dnes jsme si tedy v praxi vyzkoušeli činnost první z pamětí typu RAM. Příště si teoreticky objasníme princip paměti další.