Číslicová technika - 77

Sdílej
 
Dnes si popíšeme další z mnoha polovodičových pamětí typu RAM a sice typ nesoucí označení 74170. Jedná se o další paměť umožňující paralelní zápis dat s paměťovou maticí 4 x 4 bity. Svou velikostí tedy nepatří mezi obry, ale tento nedostatek je vykoupen rychlostí zápisu a čtení, které se mohou provádět prakticky současně.

Pokusné zapojení s RAM - 74170

Dnes si popíšeme další z mnoha polovodičových pamětí typu RAM a sice typ nesoucí označení 74170. Jedná se o další paměť umožňující paralelní zápis dat s paměťovou maticí 4 x 4 bity. Svou velikostí tedy nepatří mezi obry, ale tento nedostatek je vykoupen rychlostí zápisu a čtení, které se mohou provádět prakticky současně.
V katalogu ji někdy nalezneme pod označením paralelního registru s paměťovou maticí 4 x 4 bity.

Foto
Parametry se tak značně liší od 74189, která pro svůj chod používá dva režimy, zápis a čtení. Dále pak je možné, zda budou data ze vstupů přímo přenášena na výstupy bez uložení v paměťové matici, nebo zda se data nejprve uloží do paměťové matice pod příslušnou adresu a až po té budou nastavením patřičné adresy zobrazena na výstupech paměti. Každý úkol ale musí pobíhat samostatně.
Obvod 74170 sice umožňuje zápis i čtení současně, ale pro jednoduchost zapojení budeme tyto kroky používat odděleně.
Co dnes budeme potřebovat: nepájivé pole, drátové propojky, univerzální zdroj, čtyři LED diody, 7x rezistor 390Ohmů, 4x 100Ohmů, dva DIP spínače z niž jeden bude obsahovat čtyři spínací kontakty, druhý jen dva a obvod 74170.
Foto
Princip je opět velice jednoduchý. DIP1 a DIP2 budeme používat pro nastavení patřičné adresy a také pro nastavení vstupních dat. DIP2 určuje adresu, kdežto DIP1 nastavuje vstupní data. Logickou indikaci výstupů opět zajišťují LED diody.
Postup při testování je totožný s předchozím zapojením. Počínáme si tak, že nastavíme určitou adresu pomocí DIP2, kterou si zapíšeme na papír a nastavíme příslušná data, která si také zaznamenáme. Spínač S musí být rozepnut. Tímto způsobem můžeme zaznamenat 4 x 4 adresy podle záznamu, který jste si dělali při programování.
Data na výstupech by měla odpovídat hodnotě vstupních dat zaznamenaných pro danou adresu nastavenou při programování.
Příště si ukážeme zapojení s obvodem 74172, po kterém budou již následovat paměti se sériovým vstupem dat.