Číslicová technika - 78

Sdílej
 
Posledním obvodem, který si popíšeme v souvislosti s paralelními pamětmi RAM bude 74172. Oproti 74170 z minulého dílu, je jeho stavba značně složitější a tudíž i pokusné zapojení by bylo při pokusu, ve kterém by jsme chtěli vyzkoušet všechny jeho možnosti neúnosně složité. Ukážeme si tedy jen zapojení zjednodušené, ve kterém využijeme jen část z obvodu.

Pokusné zapojení s RAM - 74172.


Posledním obvodem, který si popíšeme v souvislosti s paralelními pamětmi RAM bude 74172. Oproti 74170 z minulého dílu, je jeho stavba značně složitější a tudíž i pokusné zapojení by bylo při pokusu, ve kterém by jsme chtěli vyzkoušet všechny jeho možnosti neúnosně složité. Ukážeme si tedy jen zapojení zjednodušené, ve kterém využijeme jen část z obvodu. Ta nám bude pro pokus stačit.

Foto
Nejprve pár slov o něm samotném. Jedná se o 16ti bitový registr rozdělený na osm slov po dvou bitech. Pro zapojení využije právě jen jednu osmibitovou skupinu, do které budeme zapisovat a pak číst vždy informaci o dvou bitech. Velikost pouhých dvou bitů na jednu adresu není tedy nijak závratná, ale občas to pro aplikaci stačí. Pokud si vzpomínáte, obsahoval 74170 paměťovou matici 4 x 4 bity, což také není nic závratného, ale umožňoval prakticky současný zápis i čtení dat. Dnes také po dlouhé době využijeme i hodinový signál z univerzálního zdroje, jelikož ho 74172 potřebuje pro zápis dat.
Foto
Co dnes budeme potřebovat: nepájivé pole, drátové propojky, univerzální zdroj, dvě LED diody, 6x rezistor 390Ohmů, 2x 100Ohmů, dva DIP spínače z niž jeden bude obsahovat dva spínací kontakty, druhý čtyři, ze kterých využijeme jen tři a pochopitelně obvod 74172.
Princip je asi zbytečné znovu popisovat. Pomocí DIP1 a DIP2 budeme nastavovat patřičné adresy a také vstupní data. DIP2 určuje adresu, kdežto DIP1 nastavuje vstupní data. Logickou indikaci výstupů zajišťují dvě LED diody. U DIP spínačů je třeba ještě poznamenat, že DIP1 nastavuje v sepnutém stavu log.0 a DIP2 log.1. Je to dáno polaritou jejich kontaktů připojených na napájecí napětí.
Postup při testování je totožný s předchozím zapojením. Počínejte si tak, že nastavíte určitou adresu pomocí DIP2, kterou si zaznamenáte a nastavíte příslušná data, která si zaznamenáme též. Spínač S musí být rozepnut. Tímto způsobem tak můžete uložit do paměťové matice 8 x 2 bity. Pro uložení dat na danou adresu spínač S sepněte a kontrolujte zda data na výstupech odpovídají dané adrese a datům nastavených při programování a akci opakujte.
Příště se již budeme věnovat sériovým pamětím RAM.