Soutěž o 11 stavebnic LEGO Bionicle

Soutěž o 11 stavebnic LEGO Bionicle
Sdílej
 
V tomto zábavném testu si ověříte znalosti o psech. Pokud správné odpovědi odešlete prostřednictvím SMS, můžete vyhrát stavebnici LEGO® Bionicle.

 

Star Wars souboj z pohledu Darth Vadera

Star Wars souboj z pohledu Darth Vadera

 

 

Soutěžní otázky:

 

1.   Co dělají psi, když norují?

A) Noří se do vody

B) Vyhánějí zvěř z nor

C) Poslouchají písničky Zuzany Norrisové

 

2.   Komondor je plemeno psa…

A) … pocházející z ostrova Komodo

B) … vyšlechtěné pro potřeby námořních důstojníků

C) … pasteveckého z Maďarska

 

3.   Když se pes snaží olíznout pánovi obličej

A) Ochutnává ho

B) Zdraví ho

C) Loudí o pochoutku

 

4.   Jak doga pozná, že čivava je také pes?

A) Čichem

B) Podle tvaru stop

C) Nepozná to, považuje ho za jednohubku po večeři

 

5.   Jak se jmenoval pes, který se jako první živý tvor pocházející ze Země dostal na oběžnou dráhu?

A) Majka

B) Lajka

C) Rajka

 

6.   Jako čistokrevný je označován pes…

A) … který je od narození pravidelně očkovaný proti vzteklině

B) … jehož krev neobsahuje žádné cizorodé látky

C) … jehož oba rodiče jsou stejného uznaného plemene

 

 

Správnou odpověď posílejte pomocí SMS od 12. 3. 2013 do 25. 3. 2013 na číslo 907 99 10 ve tvaru:
PSI mezera ODPOVEDI mezera JMENO PRIJMENI mezera ADRESA mezera PSČ
Např.: PSI ABCABC Jan Novak Prazska 10 Teplice 41500

Vyhrává 11 výherců.

Cena 1 SMS je 10 Kč vč. DPH. Provozuje Ringier Axel Springer CZ a.s. Infolinka: 245 001 115, po-pá 9-16 hod. www.platmobilem.cz, mobil@ringier.cz

 

 

Co bude v ABC č. 6 a speciální příloze

Co bude v ABC č. 6 a speciální příloze

Úchvatná škola Harryho Pottera z Lega

Úchvatná škola Harryho Pottera z Lega

Galerie: České objevy v Súdánu

Galerie: České objevy v Súdánu

 

 

Vyhrává 11 výherců, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku a jejichž SMS byla doručena ve výherním pořadí 20., 40., 60., 80., 100., 120., 140., 160., 180., 200. a 220. SMS v pořadí ze všech SMS obsahujících správnou odpověď.

V případě, že do soutěže přijmeme méně SMS se správnou odpovědí než je počet SMS potřebných k určení všech 11 výherních pořadí (tj. méně než 220 SMS se správnou odpovědí), vyhrávají soutěžící, jejichž SMS obsahuje správnou odpověď, které zároveň dosáhli výherních pořadí výše uvedených. Zbývající výhry, u kterých není s ohledem na počet SMS se správnou odpovědí možné určit výše uvedené výherní pořadí, vyhrávají soutěžící, jejichž SMS obsahuje správnou odpověď a byly doručeny jako poslední v sestupné řadě, mimo těch soutěžících, kteří již dosáhli výherního pořadí.

Výherci budou zveřejněni vždy nejpozději 30 dní od ukončení období pro zasílání SMS pro příslušnou soutěž na webu www.abicko.cz v sekci Soutěže. Výhra bude výherci zaslána, nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců na adresu uvedenou výhercem ve výherní SMS. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět společnosti Ringier Axel Springer CZ (tedy nebude doručena), bude si moci výherce vyzvednout výhru po předchozí domluvě s paní Evou Královcovou (tel. 225 977 183, email: eva.kralovcova@ringieraxelspringer.cz) na adrese sídla společnosti Ringier Axel Springer CZ, Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, a to do 60 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců na webu www.abicko.cz. Pokud si výherce nevyzvedne výhru ani v tomto dodatečném termínu propadá výhra ve prospěch společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s.

Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS do systému pro příjem zpráv, provozovaného společností Ringier Axel Springer CZ a.s. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy obsahující správnou tajenku křížovky, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Při určení pořadí se přihlíží pouze k SMS zprávám ve správném tvaru obsahujícím správnou tajenku křížovky. Každý účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho telefonního čísla a zároveň může účastník soutěže obsadit pouze jedno výherní pořadí v soutěži. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly ze dvou či více telefonních čísel, nemá takový účastník soutěže nárok na získání výhry a výherní pořadí, které takový účastník obsadil v rozporu s pravidly, obsadí účastník soutěže, jehož SMS se správnou odpovědí byla doručena jako následující po SMS, která byla doručena ve výherním pořadí ovšem v rozporu s pravidly soutěže. Při určení dalších výherních pořadí se přihlíží i k takovým SMS zprávám, které byly zaslány do soutěže shora uvedeným způsobem v rozporu s pravidly, pokud jsou zaslány ve správném tvaru a obsahují správnou odpověď. V případě, že by účastník soutěže při užití jednoho telefonního čísla obsadil v rozporu s pravidly dvě či více výherních pořadí, započítá se mu pouze nejdříve dosažené výherní pořadí. U zbývajících výherních pořadí, která takový účastník obsadil v rozporu s pravidly se bude postupovat shora uvedeným způsobem. V případě, že účastník soutěže soutěží z vícero telefonních čísel či účastník soutěže, který již obsadil výherní pořadí, zasílá do soutěže v rozporu s pravidly další SMS zprávy, v takovýchto případech nemají účastníci soutěže nárok na vrácení nákladů na SMS zaslaných v rozporu s pravidly soutěže.

Organizátorem soutěže je společnost Ringier Axel Springer CZ a.s. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18-ti let. Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS. Účastí v soutěži – tzn. odesláním SMS zprávy organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, bydliště a fotografie v časopise ABC a na serveru www.abicko.cz. Účastník soutěže dále dává souhlas s tím, že společnost Ringier Axel Springer CZ a.s. je oprávněna zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka soutěže poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení, odpověď na soutěžní otázku, telefonní číslo a adresa, eventuelně jiné účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje, za účelem realizace soutěže a rovněž k marketingovým aktivitám společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s. a jejích klientů. Tyto osobní údaje jsou poskytovány na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s. a jejich rodinní příslušníci.