Velká filmová soutěž – vyhrávejte se Šmouly!

Velká filmová soutěž – vyhrávejte se Šmouly!
Sdílej
 
Léto ještě není zdaleka u konce a my pro vás máme další spoustu filmových cen. Tentokrát se bude naše soutěž točit kolem modrých trpaslíků.

 

Co se bude dít ve druhém šmoulím filmu?

Co se bude dít ve druhém šmoulím filmu?

 

 

Minule jsme vám slibovali, že tentokrát se nebudou konat žádní prohnilí nemrtví, ale pro změnu něco milého. A svůj slib jsme splnili. Ceny v tomto čísle se týkají výhradně veselých a okatých šmoulů. Samozřejmě jsme je doplnili o naše klasické duo s letní výbavou pro nadšené informatiky i vandráky po přírodě. Šmoulím fanouškům držíme palce, ať jim doma přistane modrý balíček! Stačí správně uhodnout naši otázku.

Kolik šmoulů jste mohli potkat v prvním díle filmu, natočeném před dvěma roky? Odpovídejte číslem, ne slovem.

 

Odpovědi posílejte od 13. 8. do 26. 8. 2013 prostřednictvím SMS na číslo 907 99 10 ve tvaru:

SMOULAmezera ODPOVED mezera JMENO PRIJMENI mezera ADRESA mezera PSC.

Např. SMOULA 100 Jan Novak Prazska 10 Teplice 41500.

SMS pište bez diakritiky. Cena 1 SMS je 10 Kč vč. DPH. Provozuje Ringier Axel Springer CZ a.s. mobil@ringier.cz www.platmobilem.cz.

 

 

Nová upoutávka na Šmouly 2: Modrá je bláznivá

Nová upoutávka na Šmouly 2: Modrá je bláznivá

Modří gangsteři? "Trochu drsnější" Šmoulové

Modří gangsteři? "Trochu drsnější" Šmoulové

První pohled na pokračování Šmoulů

První pohled na pokračování Šmoulů

 

 

Vyhrává 59 výherců, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku a jejichž SMS byla doručena ve výherním pořadí jako 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. (výhra: poznámkový blok), 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. (výhra: tričko pro holky), 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. (výhra: tričko pro kluky), 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40. (výhra: látková taška), 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47. (výhra: DVD Šmoulové 1), 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54. (výhra: balíček šmoulích lízátek), 55., 56., 57. (výhra: hra Šmoulové 2 pro PS3), 58. (výhra: kompletní sada pro táborníky Loap) a 59. (tablet Emgeton Consul 8GB)   SMS v pořadí ze všech SMS obsahujících správnou odpověď.

 

V případě, že do soutěže přijmeme méně SMS se správnou odpovědí než je počet SMS potřebných k určení všech 59 výherních pořadí (tj. méně než 59 SMS se správnou odpovědí), vyhrávají soutěžící, jejichž SMS obsahuje správnou odpověď, které zároveň dosáhli výherních pořadí výše uvedených. Zbývající výhry, u kterých není s ohledem na počet SMS se správnou odpovědí možné určit výše uvedené výherní pořadí, propadají výhry ve prospěch společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s.

 

Výherci budou zveřejněni vždy nejpozději 30 dní od ukončení období pro zasílání SMS pro příslušnou soutěž na webu www.abicko.cz v sekci Soutěže. Výhra bude výherci zaslána, nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců na adresu uvedenou výhercem ve výherní SMS. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět společnosti Ringier Axel Springer CZ (tedy nebude doručena), bude si moci výherce vyzvednout výhru po předchozí domluvě s paní Evou Královcovou (tel. 225 977 183, email: eva.kralovcova@ringieraxelspringer.cz) na adrese sídla společnosti Ringier Axel Springer CZ, Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, a to do 60 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců na webu www.abicko.cz. Pokud si výherce nevyzvedne výhru ani v tomto dodatečném termínu propadá výhra ve prospěch společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s.

 

Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS do systému pro příjem zpráv, provozovaného společností Ringier Axel Springer CZ a.s. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy obsahující správnou tajenku křížovky, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Při určení pořadí se přihlíží pouze k SMS zprávám ve správném tvaru obsahujícím správnou tajenku křížovky. Každý účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho telefonního čísla a zároveň může účastník soutěže obsadit pouze jedno výherní pořadí v soutěži. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly ze dvou či více telefonních čísel, nemá takový účastník soutěže nárok na získání výhry a výherní pořadí, které takový účastník obsadil v rozporu s pravidly, obsadí účastník soutěže, jehož SMS se správnou odpovědí byla doručena jako následující po SMS, která byla doručena ve výherním pořadí ovšem v rozporu s pravidly soutěže. Při určení dalších výherních pořadí se přihlíží i k takovým SMS zprávám, které byly zaslány do soutěže shora uvedeným způsobem v rozporu s pravidly, pokud jsou zaslány ve správném tvaru a obsahují správnou odpověď. V případě, že by účastník soutěže při užití jednoho telefonního čísla obsadil v rozporu s pravidly dvě či více výherních pořadí, započítá se mu pouze nejdříve dosažené výherní pořadí. U zbývajících výherních pořadí, která takový účastník obsadil v rozporu s pravidly se bude postupovat shora uvedeným způsobem. V případě, že účastník soutěže soutěží z vícero telefonních čísel či účastník soutěže, který již obsadil výherní pořadí, zasílá do soutěže v rozporu s pravidly další SMS zprávy, v takovýchto případech nemají účastníci soutěže nárok na vrácení nákladů na SMS zaslaných v rozporu s pravidly soutěže.

 

Organizátorem soutěže je společnost Ringier Axel Springer CZ a.s. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18-ti let. Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS. Účastí v soutěži – tzn. odesláním SMS zprávy organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, bydliště a fotografie v časopise ABC a na serveru www.abicko.cz. Účastník soutěže dále dává souhlas s tím, že společnost Ringier Axel Springer CZ a.s. je oprávněna zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka soutěže poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení, odpověď na soutěžní otázku, telefonní číslo a adresa, eventuelně jiné účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje, za účelem realizace soutěže a rovněž k marketingovým aktivitám společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s. a jejích klientů. Tyto osobní údaje jsou poskytovány na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s. a jejich rodinní příslušníci.