Pravidla soutěže časopisu Mateřídouška „Mimi a Líza“

Pravidla soutěže časopisu Mateřídouška „Mimi a Líza“
Sdílej
 
Soutěž časopisu Mateřídouška „Napiš nám, jak svým chováním pomáháš přírodě“ (dále jen „soutěž“) probíhá v období od 11. 4. do 9. 5. 2022 v souladu s tématem a pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18ti let.

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „organizátor“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období e-mailem, jak pomáhá přírodě. Každý soutěžící se může do soutěže přihlásit maximálně 1x. Odesláním potvrzuje účastník soutěže souhlas s následujícími pravidly:

1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice a Slovenské Republice mladší 18-ti let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci.

2. Email zašle účastník soutěže s předmětem „Mimi a Líza“ na email: souteze@cncenter.cz

3. Email musí být odeslán spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa. Jinak NEBUDE zařazen do slosování.

4. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby mladší 18-ti let. Pro věk účastníka je rozhodující datum odeslání do soutěže.

5. Soutěžní odpověď musí odpovídat tématu „jak svým chováním pomáháš přírodě“

6. Informace o zpracování osobních údajů nalezete zde: https://www.cncenter.cz/informace-o-zpracovani

Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit odpovědi, které:

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Organizátora nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Organizátorem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.
nemají uvedeno jméno účastníka a adresu bydliště

O tom, zda přihlášený výtvor vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování kresby

Soutěž probíhá ve dvou fázích

přihlašování, tj. zaslání odpovědi na na výše uvedený email Organizátora soutěže, a to v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu

výběr poroty

Soutěžící může do soutěže přihlásit celkem jednu odpověď.

Odměny:

5x limitovaná edice postaviček Mimi a Líza

Soutěžící se stává účastníkem soutěže zasláním emilu s odpovědí spolu s potřebnými údaji specifikovanými výše do společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., resp. na její e-mailovou adresu. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Organizátor soutěže ustanoví odbornou porotu, která se bude skládat z členů redakce Mateřídoušky.

Harmonogram soutěže

Přihlašování: od 11. 4. do 9. 5. 2022

Finále, resp. setkání odborné poroty: 16. 5. 2022

Výběr vítěze: dne 16. 5. 2022 se sejde odborná porota složená z členů Mateřídoušky, která vybere 5 výherních emailů, a to na základě svých osobních preferencí dle zajímavosti jednotlivých odpovědí. Výherci soutěže se stávají z  5 účastníků, jejichž odpovědi byly vyhodnoceny jako nejzajímavější a nejoriginálnější.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Jména výherců budou to nejpozději do 30. 5. 2022 vyvěšena na webu www.abicko.cz v sekci „soutěže“.

Věcné výhry budou rozeslány výhercům Organizátorem nejpozději do 30. 5. 2022 , a to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky a Slovenska. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím pošty. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na získání této výhry. Zásilky podruhé znovu nezasíláme.

Pro stanovení doby doručení přihlášky je rozhodující datum jejich doručení (datum a čas emailu) Organizátorovi soutěže. Organizátor neodpovídá za nedoručení přihlášky. Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky obsahující předepsané náležitosti, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Organizátor si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší pravidla soutěže, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Autor

Mateřídouška