Pravidla soutěže Sluníčko slaví 55. narozeniny

Pravidla soutěže Sluníčko slaví 55. narozeniny
Sdílej
 
Soutěž časopisu Sluníčko „Sluníčko slaví 55. narozeniny“ (dále jen „soutěž“) probíhá v období od 5. 09. do 30. 9. 2022 v souladu s tématem a pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18-ti let.

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „organizátor“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období e-mailem nebo poštou narozeninové přáníčko s obrázkem (nebo jeho fotografii) a říkankou, která bude obsahovat slovo Sluníčko a číslovku 55 v soutěži vyhlášené v zářijovém čísle časopisu Sluníčko (soutěž vyhlášená na str. 11).

Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 1 fotku/ přáníčko. Odesláním fotografie potvrzuje účastník soutěže souhlas s následujícími pravidly:

1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice a Slovenské Republice mladší 18-ti let.

2. Doporučená velikost fotografie je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpeg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

3. Fotografii účastník soutěže zašle e-mailem s předmětem „Narozeniny“ na e-mail: slunicko@cncenter.cz popřípadě poštou na: Sluníčko, Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7-Holešovice

4. Fotografie musí být odeslána spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, věk, e-mailová adresa kontaktní osoby, poštovní adresa.

5. Pokud je na fotografii vyobrazená i nezletilá osoba, rodiče účastníka soutěže automaticky udělují souhlas s jejím případným uveřejněním v časopisu.

6. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby mladší 18-ti let. Pro věk účastníka je rozhodující datum odeslání své kresby do soutěže.

7. Účastník soutěže bere na vědomí, že organizátor bude zpracovávat tyto osobní údaje účastníků soutěže: jméno, příjmení, věk, adresa, e-mail, zaslaná fotografie, čas doručení e-mailu, příp. údaje o výhře. Informace o zpracování osobních údajů je dostupná zde: https://www.cncenter.cz/informace-o-zpracovani-akce

8. Účastník soutěže zasláním fotografie do soutěže potvrzuje, že:

a) užitím fotografie Organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Organizátorovi

b) fotografie budou po dobu do 31. 10. 2022 poskytnuty výhradně Organizátorovi

Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které:

a) nejsou správně vyplněné

b) nemají uvedeno jméno účastníka a adresu bydliště

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

Výhry soutěže Sluníčko slaví 55. narozeniny •  Sluníčko

Podrobný výpis 55. výher:

1. HLAVNÍ VÝHRA pro jednoho:

voucher do Wellness Hotelu Babylon s balíčkem zábavy v hodnotě 9120 Kč, pobyt zahrnuje následující:

ubytování pro 2 osoby + až 2 děti mladší 13 let na dvě noci ve WELLNESS HOTELU BABYLON

bohatou snídani formou bufetu se širokým výběrem sýrů, masných výrobků, teplých jídel, ovoce, zeleniny, cereálií, dále sladké pečivo a koláče, teplé i studené nápoje

balíček zábavy s volnými vstupy do zábavních středisek CENTRA BABYLON (Aquapark se Saunovým světem a představením 3D Laser

Show, Funpark, Lunapark s 18jamkovým Indoor Adventure Golfem, Labyrint, science centrum iQLANDIA, iQPARK s více než 200 interaktivními exponáty z nejrůznějších oblastí lidského života)

výherce navíc získá vstup do ZOO Liberec.

+ Hra Pohádkové divadlo Kvído od Albi + Tvořivé magnetky od Albi

2. CENA

pro šest holek:

LOL Surprise Česací hlava +  LOL SURPRISE Presents

+ předplatné Sluníčka na 1 rok

pro šest kluků:

Neonové obrázky od Albi + TATRA set na písek + předplatné Sluníčko na 1 rok


3. CENA

pro šest holek: kartáček na zuby Philips Sonicare růžový

pro šest kluků: kartáček na zuby Philips Sonicare modrý

4. až 55 místo

Batůžek od časopisu Sluníčko + speciál časopisu Sluníčko Zvířátka ze zoo

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování do soutěže

Soutěž probíhá ve dvou fázích

- přihlašování, tj. zasílání fotografií e-mailem na výše uvedený e-mail Organizátora soutěže, a to v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu
- výběr poroty

Soutěžící může do soutěže přihlásit celkem 1 fotografii obrázku.

Odměny:
55 výherců se stává účastníky soutěže zasláním fotografie obrázku spolu s potřebnými údaji specifikovanými výše do společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., resp. na její e-mailovou adresu. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Organizátor soutěže vyhodnotí výherce následovně:

Harmonogram soutěže

Přihlašování: od 5. 09. 2022 do 30. 09. 2022

Výběr vítěze: dne 4.10. 2022 se sejde odborná porota složená z členů časopisu Sluníčko, kteří vyberou 55. výherních fotografií či přáníček. Výherci soutěže se stávají z padesáti pěti účastníků.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Jména výherců budou nejpozději do 7. 10. 2022 vyvěšena na webu www.abicko.cz v sekci Soutěže.

Věcné výhry budou rozeslány výhercům Organizátorem nejpozději do 20. 12. 2022, a to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky a Slovenska. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím pošty. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na získání této výhry. Zásilky podruhé znovu nezasíláme.

Pro stanovení doby doručení přihlášky s fotografií je rozhodující datum jejich doručení (datum a čas e-mailu) Organizátorovi soutěže. Organizátor neodpovídá za nedoručení přihlášky. Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky obsahující předepsané náležitosti (včetně fotografie), které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá nárok na navrácení zaslaných výtvorů do soutěže či jakoukoliv náhradu za ně.

Hra je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Pokud organizátor zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla hry či hru předčasně ukončit. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a osoby jim blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Autor

Sluníčko