Velký vánoční kvíz

Velký vánoční kvíz
Sdílej
 
Vyznáte se v tradicích Vánoc?

 

1. O které světici se říká, že „noci upije“?
2. Jak dlouhý bývá dlouhý advent, v týdnech?
3. Kdy se řeže třešňová větévka do vázy?
4. Kdy se začaly slavit křesťanské Vánoce?
5. Jaký svatý se slaví na druhý svátek vánoční?
6. Na jaký svátek se z kostelů uklízejí betlémy?

Ceny:
1. cena: DVD přehrávač Toshiba
2. cena: model TGV Duplex
3. cena: MP3 Sencor + CD Michaela Jacksona Thriller
4. - 5. cena: CD Michaela Jacksona Thriller
5. - 20. cena: CD Michaela Jacksona Nr. Ones

Foto:  Štěpán Kettner

Pravidla

Vaše modely Ježíškových sání a odpovědi na soutěžní otázky pošlete do 6. ledna 2010 (platí datum na poštovním razítku) na adresu: Redakce ABC, Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7. Na obálku napište heslo VÁNOCE.

Uveďte své jméno a zpáteční adresu. Vaše práce bude hodnotit redakce ABC, do hodnocení budou zařazeny pouze práce, jejíchž autoři zároveň zašlou správné odpovědi na otázky. Řešení a jména výherců najdete od 10. ledna 2010 na www.iabc.cz v sekci Soutěže/Výsledky. Výhry posíláme poštou. Zaslané práce nevracíme.

Autor

Petra Schoulová