VYHRAJTE nový smartphone Sony Xperia XA1

VYHRAJTE nový smartphone Sony Xperia XA1
Sdílej
 
Nový smartphone Sony Xperia XA1 vypadá skvěle a spoustu toho umí. Chcete ho? A chcete ho vyhrát? Zúčastněte se naší soutěže a smartphone může být váš. Soutěžní otázku najdete v textu.

 

Ať už budete kdekoliv, všechny neočekávané okamžiky zachytíte se smartphonem Sony Xperia XA1. Díky jeho rychlému zapnutí pořídíte foto za pár sekund. O ostrost a vysoké rozlišení se přitom postará hybridní automatické ostření a pokročilý 23MP fotoaparát. Potěší vás také plynulý výkon telefonu s osmijádrovým procesorem. Bez přerušení můžete surfovat na internetu na 5” HD bezrámečkovém displeji a ukládat fotografie či videa díky 32GB vnitřní paměti. Více na www.sonymobile.com/cz.

Sony Xperia XA1 •  ABC

Soutěžní otázka:

Jakou hmotnost má mobilní telefon Sony Xperia XA1?

a) 191 g

b) 188 g

c) 143 g

Odpověd zašlete na adresu souteze@cncenter.cz. Soutěž probíhá od 25. 9. do 6. 10. 2017. Kompletní znění pravidel najdete níže.

Fotíme na mobil: Slušná fotka vyleze i z telefonu

Fotíme na mobil: Slušná fotka vyleze i z telefonu

Promítněte si hologram na mobilu!

Promítněte si hologram na mobilu!

Soutěž o batoh od firmy Baagl

Soutěž o batoh od firmy Baagl

Pravidla soutěže časopisu ABC v tisku a na webu:

"Smartphone Sony XPERIA XA1"

Soutěž časopisu ABC   dále jen „soutěž“, probíhá v období od 25. 9. Do 6. 10. 2017 na internetových stránkách www.abicko.cz a v tisku .  Soutěží se se zaslanou odpovědí  na otázku „Jakou hmotnost  má mobilní telefon Sony Xperia XA1  i  v souladu s tématem a pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18ti let a starší.

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Organizátor“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období správnou odpověd. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 1 odpověď.  Odesláním odpovědi  potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice mladší 18-ti let a starší. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci.

Odesláním odpovědi na  emailem s předmětem „Telefon Sony Xperia XA1“ na email: souteze@cncenter.cz  potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Odpověď  musí být odeslána  spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa. Jinak nebude zařazen do slosování.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby mladší 18-ti let. Pro věk účastníka je rozhodující datum odeslání své odpovědi do soutěže.

Účastník soutěže zasláním odpovědi do soutěže potvrzuje, že

a) je autorem odeslané odpovědi,  

d) užitím odpovědi Organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Organizátorovi

e) odpověď budou po dobu do 6.10. 2017 poskytnuty výhradně Organizátorovi

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže (v případě soutěžících mladších 15-ti let, dávají tento souhlas jejich zákonní zástupci) a) souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Organizátora, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a odpovědí účastníků soutěže v tištěných a internetových mediích Organizátora za účelem rozeslání výher v soutěži. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplné a nesprávné odpovědi nebudou do soutěže přijaty.

Účastník soutěže uděluje (v případě soutěžících mladších 15-ti let, udělují tuto licenci zákonní zástupci soutěžícího) přihlášením odpovědi do soutěže Organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaného odpovědi bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových a mobilních mediích Organizátora, otištěním na tiskových a propagačních materiálech společnosti Organizátora, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací, ve formě polepů prodávaných Organizátorem.

Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit odpovědi, které

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či  dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Organizátora nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Organizátorem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

e) nemají uvedeno jméno účastníka a adresu bydliště

O tom, zda přihlášený výtvor vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování odpovědi.  

Soutěž probíhá ve dvou fázích

– přihlašování, tj.  zasílají své odpovědi emailem na výše  uvedený email Organizátora soutěže, a to v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu

-  Vylosování správně odpovědi

Soutěžící může do soutěže přihlásit celkem jednu odpověď.

Odměna:

1x Smartphone Telefon Sony Xperia XA1

Soutěžící se stává účastníkem soutěže zasláním odpovědi spolu s potřebnými údaji specifikovanými výše do společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., resp. na její emailovou adresu. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Organizátor soutěže vylosuje z daných odpovědí jednu správnou.

Harmonogram soutěže

Přihlašování: od 25. 9. 2017 do 6. 10. 2017

Finále, resp. Vylosování správné odpovědi: 10.10.2017

Výběr vítěze: dne 10.10. 2017  se vylosuje z daných odpovědí jednu správná a ta získává odměnu.