Letní soutěž 🤩 Vyhraj věci na kolo od Horsfeathers a Riderzone

Letní soutěž 🤩 Vyhraj věci na kolo od Horsfeathers a Riderzone
Sdílej
 
Zapojte se do letní soutěže ábíčka a BESIP a vyhrajte skvělé vybavení nejen na kolo od Horsfeathers a Riderzone! Stačí si správně ale i špatně a vtipně nasadit cyklistickou helmu, splnit podmínky a super výhra může být vaše.

Pro všechny čtenáře, kteří sledují náš seriál BESIP – Správně a bezpečně v časopisu ABC, tady máme letní soutěž. Probíháv termínu od 16. června do 16. července 2023. Vaším úkolem je poslat nám dvě fotografie hlavy z profilu. Na jednom snímku musíte mít cyklistickou helmu nasazenou správě a bezpečně podle předpisů, na druhém mějte helmu nasazenou tak, jak by v žádném případě nasazena být neměla.

Nejvtipnější fotky odměníme cenami. Vymyslete proto co nejšílenější nasazení cyklistické helmy. Podmínkou ovšem je, mít na prvním snímku helmu na hlavně podle předpisů, jinak šanci na výhru nemáte.

Ceny pro výherce letní soutěže •  ABC

Fotky posílejte na e-mail abc@cncenter.cz a do předmětu napište heslo BESIP. Správné nasazení helmy jsme názorně ukázali ve třetím díle seriálu v ABC č. 6/2023. Najdete ho také na webu besip.cz.

Soutěž sledujte také na našem TikToku @abicko_cz, Instagramu abicko_cz, Facebooku iabc.cz a webu abicko.cz, kde také 20. července 2023 vyhlásíme výherce. Kompletní pravidla najdete níže.

Šílený vynález! Hranatý bicykl jezdí jako tank

Šílený vynález! Hranatý bicykl jezdí jako tank

Škola kola s Josefem Dresslerem

Škola kola s Josefem Dresslerem

Ábíčko natáčelo v Legolandu: Video mag plný novinek a zábavy

Ábíčko natáčelo v Legolandu: Video mag plný novinek a zábavy

Pravidla soutěže časopisu ABC: BESIP

Soutěž časopisu ABC BESIPU“(dále jen „soutěž“) probíhá v období od 16. 6. do 16. 7. 2023 v souladu s tématem a pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18-ti let.

1. cena

Voucher na nákup zboží Horsefeathers v hodnotě 5000 Kč (lze uplatnit na webu www.horsefeathers.cz)

2. cena

Voucher na nákup věcí Horsefeathers v hodnotě 3000 Kč (lze uplatnit na webu www.horsefeathers.cz)

3. cena

Boty First Degree dle vlastního výběru (lze uplatnit na webu riderzone.cz)

4. až 10 cena

Balíček BESIP (obsahuje samolepky, přívěsek, reflexní pásky, publikaci Ferda v autoškole BESIP, skládací nákupní tašku, reflexní tkaničky do bot, reflexní klíčenku a sada LED blikaček)

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „organizátor“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období e-mailem fotografii nasazené cyklistické helmy v soutěži vyhlášené v ABC č. 13/2023 (soutěž vyhlášená na str. 55). Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 1 obrázek. Odesláním fotografie potvrzuje účastník soutěže souhlas s následujícími pravidly:

1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice a Slovenské Republice mladší 18-ti let.

2. Doporučená velikost fotografie je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpeg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

3. Fotografii účastník soutěže zašle e-mailem s předmětem „BESIP“ na e-mail: abc@cncenter.cz

4. Fotografie musí být odeslána spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, věk, telefonní číslo a e-mailová adresa kontaktní osoby, poštovní adresa.

5. Pokud je na fotografii vyobrazená i nezletilá osoba, účastník soutěže automaticky uděluje souhlas s jejím případným uveřejněním v časopisu, webu či sociálních sítích.

6. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby mladší 18-ti let. Pro věk účastníka je rozhodující datum odeslání fotografie do soutěže.

7. Účastník soutěže bere na vědomí, že organizátor bude zpracovávat tyto osobní údaje účastníků soutěže: jméno, příjmení, věk, adresa, e-mail, zaslaná fotografie, čas doručení e-mailu, příp. údaje o výhře. Informace o zpracování osobních údajů je dostupná zde: https://www.cncenter.cz/informace-o-zpracovani-akce

8. Účastník soutěže zasláním fotografie do soutěže potvrzuje, že:

a) užitím fotografie Organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Organizátorovi

b) fotografie budou po dobu do 5. 6. 2023 poskytnuty výhradně Organizátorovi

Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které:

a) nejsou správně vyplněné

b) nemají uvedeno jméno účastníka a adresu bydliště a telefon

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování do soutěže

Soutěž probíhá ve dvou fázích

- přihlašování, tj. zasílání fotografií e-mailem na výše uvedený e-mail Organizátora soutěže, a to v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu

- výběr poroty

Soutěžící může do soutěže přihlásit celkem 1 fotografii obrázku nebo obrázek samotný.

Odměny:

Soutěžící se stává účastníkem zasláním fotografie obrázku spolu s potřebnými údaji specifikovanými výše do společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., resp. na její e-mailovou adresu. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Organizátor soutěže vyhodnotí výherce následovně:

Harmonogram soutěže

Přihlašování: od 16. 6. 2023 do 16. 7. 2023

Výběr vítěze: dne 20. 7. 2023 se sejde odborná porota složená z členů časopisu ABC, kteří vyberou 10 výherních fotografií. Výherci soutěže se stávají z deseti účastníků.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Jména výherců budou nejpozději do 24. 7. 2023 vyvěšena na webu www.abicko.cz v sekci Soutěže.

Věcné výhry budou rozeslány výhercům Organizátorem nejpozději do 31. 7. 2023, a to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky a Slovenska. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím pošty. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na získání této výhry. Zásilky podruhé znovu nezasíláme.

Pro stanovení doby doručení přihlášky s fotografií je rozhodující datum jejich doručení (datum a čas e-mailu) Organizátorovi soutěže. Organizátor neodpovídá za nedoručení přihlášky. Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky obsahující předepsané náležitosti (včetně fotografie), které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá nárok na navrácení zaslaných výtvorů do soutěže či jakoukoliv náhradu za ně.

Hra je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Pokud organizátor zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla hry či hru předčasně ukončit. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a osoby jim blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.