Mourrisonova velká prázdninová soutěž - 1. kolo

Sdílej
 
Kocour Mourrison našel na opuštěné půdě starou, ručně malovanou mapu. Když zjistíte, kterou oblast tato mapa znázorňuje, můžete vyhrát jednu z cen, například stan, spací pytel nebo jiné tábornické vybavení.

40 cen pro vítěze!
stan, 2x spací pytel, 2x pirátský dalekohled, batoh, 2x alumatka, zálesácké nože, buzoly a další tábornické a turistické vybavení

Mourrison objevuje tajemství

Foto
Jednou, když se Mourrison toulal nocí po starých střechách a prolézal půdy, kam už celé roky nikdo nevkročil, shodil z trámů jakousi truhlu. Věkem seschlé a rozpraskané dřevo nevydrželo - truhla se rozlámala a kolem se rozletěly listy popsané a pomalované vybledlým inkoustem.
Na první pohled bylo zřejmé, že objevil zápisky nějakého dávného cestovatele po vzdálených zemích. Ale jakých? Ručně malovaná mapa znázorňovala hory, kraj protkaný řekami, jezero... Část území dokonce protínala železnice. Mourrison pracně přelouskal těch pár jmen, která se na mapě vyskytovala, ale žádné z nich mu nebylo povědomé. Namátkou se proto začetl do stránek deníku starého téměř sto let, doufal, že se z něj dozví alespoň to, po jaké zemi cestovatel putoval.

Foto
14. června 1906
- Našich dvanáct koní si odpočinulo, opravili jsme výstroj, doplnili zásoby potravin... Bylo na čase hnout se dál. Po poledni jsme našli pěšinku vedoucí k hustě zalesněnému pohoří. Bylo zde plno jezevčích nor, některé byly staré, jiné docela čerstvé. A v některých se, jak ukazovaly stopy v písku, ubytovaly lišky.

5. srpna
- Můj domorodý průvodce se najednou prudce zarazil - ohlížel se kolem a vypadal znepokojeně. V blátě na pěšině jsem zřetelně spatřil čerstvé otisky velké kočičí tlapy. Když jsme šli sem, žádné stopy na stezce zaručeně nebyly!
Foto
- Do vytlačených otisků tygřích tlap ještě ani neprosákla voda - strašná šelma stála na stezce před malou chvilkou, a jak jsme se vraceli, zřejmě uskočila a skryla se za některým z vývratů. Pokračovali jsme dál celí napjatí a ve střehu, tygr mohl číhat za každou zatáčkou...

18. října 1906
- Sněhová vichřice trvala dva dny. Třetí den odpoledne se začalo jasnit. Po poradě jsme se dohodli, že se pokusíme překročit hřeben, doufali jsme, že na západním úbočí hor bude klidněji.
- Přímo od tábořiště začínalo příkré stoupání. Za ty dva dny napadlo plno sněhu, místy ho bylo na metr vysoko. Na hřebeni jsme se zastavili a odpočívali. Zaměřil jsem jeho výšku - průsmyk, který jsme pojmenovali průsmyk Trpělivosti, ležel ve výšce 910 m.

Foto
Foto
Už víte, o jakou oblast se jedná? Napište Mourrisonovi jméno pohoří, po němž cestovatel putoval. A na mapě světa označte čtverečkem výřez, který zobrazuje cestovatelova ručně kreslená mapka.

Pozor!
Soutěž má dvě kola, odpovědi na obě části posílejte až po uveřejnění druhého, závěrečného kola v příštím čísle. Odpověď si proto zatím uschovejte.