Velká podzimní soutěž - 2. kolo

Velká podzimní soutěž - 2. kolo
Sdílej
 
Z minulého kola máte doma krásně vylisované barevné listy různých tvarů - každý z nich je sám o sobě malé výtvarné dílo.

Soutěžní úkol - 2. kolo

V tomto soutěžním kole máte za úkol z nich vyrobit herbářovou složku - listy nalepte na čtvrtku (maximálně formát A3), ale ne jen tak náhodně. Tématem tohoto ABC jsou vlaky, totéž téma vyhlašujeme i pro tuto soutěž.

Tedy: máte za úkol využít jejich barev a tvarů a sestavit je do kompozice, koláže či podzimního obrazu s tématem vlaky či železnice. Koláž můžete doplnit i dalšími materiály nebo kresbou.

V herbáři samozřejmě nesmí chybět jména rostlin a lokalita: dopište ke všem listům jméno stromu, ze kterého pocházejí, a místo (nejbližší obec), kde jste list sebrali.


V herbáři samozřejmě nesmí chybět jména rostlin a lokalita: dopište ke všem listům jméno stromu, ze kterého pocházejí, a místo (nejbližší obec), kde jste list sebrali.


Ceny

1. domácí kino Panasonic SC-PT150
2. železniční model Royal Expres
3. autodráha MarioKart DS
4. elektrická stavebnice Boffin 500
5.-7. skateboard Airwalk
8.- 10. Lego BioniclePravidla soutěže

Koláž s určením druhů stromů, z nichž listy pocházejí, pošlete do 3. listopadu 2008 (platí datum na poštovním razítku) na adresu: Redakce ABC, U Průhonu 13, 170 00 Praha 7, obálku označte heslem PODZIM.

Uveďte adresu, věk a další kontakt (telefon, e-mail). Chcete-li mít jistotu, že koláž dojde nepoškozená, podložte ji v obálce kartonem. Do soutěže budou zařazeny všechny práce odpovídajícího formátu (tj. A3 a menší), v nichž budou alespoň tři stromy, z nichž listy pocházejí, určené správně.

Vaše práce bude hodnotit porota složená z redaktorů ABC a vybere 10 nejlepších a nejoriginálnějších prací. Jejich autoři získají uvedené ceny. Výhry posíláme poštou, zaslané práce se nevracejí.

Výsledky budou od 10. listopadu 2008 na www.iabc.cz v sekci Soutěže/Výsledky. Úplná pravidla soutěží jsou na www.iabc.cz v sekci Soutěže.