Kočkovité šelmy: Levhard indočínský

Sdílej
 

Levhart indočínský je jedním z mnoha poddruhů levharta, jichž je celkem 22. Liší se velikostí a zbarvením, ale odlišností ve způsobu života je známo málo. Levhart indočínský žije v Zadní Indii, jižní Číně a na Malajském poloostrově. Je středně velký, zbarvení srsti je živě oranžové, tmavé skvrny se světlejším středem jsou středně velké (nazývají se rozety). Levhart obývá obrovité území v Africe a Asii. Původně žil od pohoří Atlas až po mys Dobré naděje, ovšem mimo oblast pouští. Je znám z ostrova Zanzibaru, ale nikdy nežil na Madagaskaru. Přes Sinajský poloostrov postupoval do Malé a Přední Asie a dál na východ až do severovýchodní Číny a na jih sovětského Dálného východu. Zasahoval až do Předkavkazí, k Aralu, do Kašmíru, jižního Tibetu, Nepálu a Sikkimu. Vystupoval až do výše 3 500, výjimečně až 4 500 m n.m. Dnes je levhart na většině území vyhuben anebo ohrožen - silně např. na Kavkaze, v Íránu, Afghánistánu, v sovětské Střední Asii a na Dálném východě i v Číně a také v mnohých místech Afriky. Do mezinárodní Červené knihy ohrožených živočichů bylo zařazeno pět poddruhů levhartů. Ačkoli se na většině území početnost těchto šelem katastrofálně snížila, druhu díky velkému rozšíření zatím vyhubení nehrozí. Například levhart indočínský dosud žije na poměrně rozsáhlém území v dosti vysokém počtu. Ani tento stav však nemůžeme považovat za trvalý. Vzhledem k prudkému růstu počtu obyvateli v těchto zemích ubývá prostoru pro šelmy a jsou ve větší míře hubeny.