Kolibříci: Kolibřík rudokrký

Sdílej
 

Kolibřík rudokrký hnízdí ve východních oblastech Severní Ameriky od Velkých jezer až po Floridu. Zdržuje se nejčastěji na otevřených místech, pokud se tam vyskytují stromy. Často se s ním setkáme v zahradách a parcích, ale i v ovocných sadech, zvláště v době květu stromů. Kolibřík rudokrký dosahuje délky kolem 9 cm. Samice má na rozdíl od samce hrdlo bílé, černě skvrnité. Po většinu roku žije samotářsky, jen v době svatební samec vyhledává na krátký čas družku. Tu však brzy opouští a vyhledává opět jinou samičku. Při toku samec létá v obloucích o průměru 1 až 15 m, pronásleduje partnerku a přitom vydáv3 křídly bzučivý zvuk. Často se také ozývá vysokým písklavým hlasem. Samice si v květnu nebo v červnu buduje pohárkovité hnízdo z jemného mechu a pavučinových vláken a stěny někdy proplét8 lišejníkem. Hnízdo bývá na stromě nebo na keři, ve vidlici svislé, ale i vodorovné větve. Obvykle bývá 3 až 5 m nad zemí. Samice snáší dvě bílá vejce a sedí na nich sama po 16 dnů. Rovněž o krmení a výchovu mláďat pečuje matka sama. Mláďata krmí z jícnu nektarem, ale přináší jim také drobný hmyz v zobáku. Mladí vylétají z hnízda ve stáří 22 až 24 dnů a učí se sami lapat hmyz ve vzduchu. Na podzim opouštějí kolibříci své domovy a zaletují až 800 km na jih do Mexika, Střední Ameriky nebo na Západoindické ostrovy kde přezimují. Jako jiné druhy se i kolibřík rudokrký rád koupe ve vodních nádržích mezi listy.