Kolibříci: Kolibřík topasový

Sdílej
 

Kolibřík topasový obývá nejteplejší lesní oblasti Guayany, východního Ekvádoru, Surinamu a přilehlých částí amazonského území. Sameček dosahuje délky 22,5 cm a vyznačuje se dvěma prodlouženými ocasními pery, samička je jen 16 cm dlouhá a je svrchu bronzově zelená, kdežto její spodní část je bronzově červená. Samec kolibříka topasového patří k nejkrásněji zbarveným druhům ptáků. Zdržuje se v rozsáhlých pralesích, kde si vyhledává potravu až v nejvyšších korunách stromů. Tady často sedá na vrcholcích vyčnívajících větví, odkud má dobrý výhled na létající hmyz, jehož se obratně zmocňuje za tetu. Ze svého stanoviště také podniká výlety do okolí za oblíbenými květy, z nichž vys8vá nektar. Ve svatební době jsou samci značně agresivní a svádějí mezi sebou urputné bitky. Zahánějí ze svého teritoria i jiné, často mnohem silnější ptáky a odváží se zaútočit i na dravého ptáka. Využívají při tom své rychlosti a obratnosti. Po svatebním období samice sama započne se stavbou hnízda na vrcholcích stromů, obvykle na převislé větvi. Je dobře ukryté v zeleni listů, a navíc maskované lišejníky. Nepřátelé je pak sotva objeví. Hnízdo má tvar malého košíčku a je zhotoveno z jemného rostlinného materiálu a přediva housenek i pavučin, které dokonale stavbu zpevňují. Samice snáší dvě bílá vejce a sedí na nich sama 17 dnů. Mláďata krmí sama po tři týdny. Po vyvedení mláďat žije samice samotářsky.