Roztoči: Proctolaelaps xyloteri

Sdílej
 

Proctolaelaps xyloteri (české jméno nemá) patří mezi ty roztoče, kteří žijí v kontaktu s kůrovci. Celá řada našich roztočů totiž nalézá v chodbičkách těchto pod kůrou žijících brouků nejen potravu, ale i vhodný úkryt. Proctolaelaps xyloteri má snad z nich ze všech nejvyhraněnější vztah k určitému rodu kůrovců a žije s ním v nejužším styku. Tento poměrně malý roztoč, měřící sotva půl milimetru, žije na dřevokazech z rodu Trypodendron. Toho z vás, který se vyzná v entomologické nomenklatuře, možná zarazí, proč se tento druh jmenuje xyloteri a ne trypodendroni. Vysvětlení je prosté - rod Trypodendron se dříve jmenoval Xyloterus, jméno roztoče je tedy dokladem změn v rodovém jménu dřevokazů. Tito brouci žijí ve výše položených lesích a na rozdíl od jiných druhů kůrovců vrtají své chodbičky přímo ve dřevě. Na broucích najdeme přichycené jen samičky roztočů. Jejich spojení s brouky je tak pevné, že na nich zůstávají i v zimě, kterou dřevokazi nepřečkávají ve svých chodbičkách, ale opouštějí napadené pařezy a stromy a stěhují se do lesní opadanky. Zjistilo se, že v potomstvu těchto kůrovců se objevují značné ztráty, které nelze vyložit jinak než působením roztočů z rodu Proctolaelaps. Roztoč tedy žije s broukem ve vztahu syllestie. Zatím se tato možnost nevyužila k boji proti dřevokazům, ač jde o škůdce velmi významného, protože znehodnocuje dřevo nejcennějších částí stromů.