Ledoborce: LENIN (SSSR, 1959)

Sdílej
 

LENIN (SSSR, 1959) Dnes dosluhující první atomový ledoborec světa urazil během své třicetileté služby na severomořské magistrále úctyhodný milión kilometrů. Trup zesílený pancéřovou obšívkou až 56 mm tlustou je 134 m dlouhý, 27,6 m široký a ponor dosahuje 9,2 m. Tři lodní vrtule jsou poháněny elektromotory o celkovém výkonu 29 000 kW. Elektřinu dodává strojovna, v níž turbosoustrojí jsou hnána parou původně ze tří, po rekonstrukci už jen ze dvou, atomových vodo-vodních reaktorů. Ty jsou umístěny v hermetickém bloku vážícím 3 000 tun, který by se v případě katastrofy potopil, aniž by došlo k úniku radioaktivních látek. Denní spotřeba jaderného paliva je jen 90 gramů U 235, a proto s jednou vsázkou uranu může LENIN operovat v polárních mořích nepřetržitě po celý rok. Led do tloušťky 1 m láme ledoborec rychlostí 26 km/h, ledy tlusté 2,5 m zdolává najížděním klínovou přídí a prolamuje je obrovskou hmotností, zvětšovanou ještě přečerpáváním vody do pomocných nádrží. Na čtyřech palubách jsou moderně vybavené kabiny pro 180 členů posádky (původně jich sloužilo až 900) i pro početné skupiny vědců při polárních výpravách. Ze zadní zesílené paluby může startovat průzkumný turbínový vrtulník.