Sondy a satelity: INTERKOSMOS

Sdílej
 

INTERKOSMOS je jedním z příkladů úspěšné mezinárodní spolupráce při výzkumu kosmického prostoru. V rámci tohoto programu jsou vypouštěny umělé družice Země a v poslední době přešel program do kvalitativně vyšší fáze pilotovaných kosmických letů mezinárodních posádek.
Organizace Interkosmos vznikla v roce 1965 z popudu Sovětského svazu i dalších socialistických zemí. Československo se do programu zapojilo v roce 1966 a od svého vstupu patří k nejaktivnějším členům. První družice s československou účasti byla vypuštěna v roce 1969. Na obrázku je nakreslena družice Interkosmos 3 (start 7. 8. 1970). Byla vybavena československou aparaturou pro měření elektromagnetických vln nízké frekvence, na jejímž projektu a vývoji se podílel Geofyzikálni ústav ČSAV ve spolupráci s n. p. Tesla a Výzkumným ústavem sdělovací techniky A. S. Popova.
Naše republika se rovněž podílela na startu výškových raket Vertikal (první. start 28. 11. 1970), které měly za úkol mj. výzkum meteoritického prachu, a přístroji u většiny z osmnácti družic Interkosmos. Českoslovenští vědci však pracovali i na experimentech nebo přístrojovém vybavení družic Kosmos 690, 782, 900 a 936, Prognoz 5 a 6, sond Mars 4, 5, 6 a 7.
Vrcholem československého podílu na výzkumu vesmíru je start Vladimíra Remka v Sojuzu 28 (2. března 1978) a vypuštěni první československé umělé družice Země Magion (14. listopadu 1978).