Hospodářská usedlost z Čech

Hospodářská usedlost z Čech
Sdílej
 
Druhým modelem z ABC č. 14 je hospodářská událost z Čech.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Hrany, které budete rýhovat z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou, opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete rýhovat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-).

2. Plochy, které budete z některých dílů vyřezávat, jsou značeny červenou úhlopříčkou. U dílu 13 provedete výřez oblouku vrat brány a prostřih ve středu vrat. Orientujte se při tom podle návodné kresby a doprovodné fotografie modelu.

3. Následuje přenesení rysek z líce tisku na rubové strany některých dílů. Jedná se o rysky A-A na dílu 1, rysky B-B na rubu dílu 1 a rysky C-C na dílu 16.

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Nejprve samostatně zpracujete díly 1 a 13. U dílu 1 zkompletujete dveře, pak díl přehnete, slepíte a po proschnutí vystřihnete. U dílu 13 postupujete obdobně a teprve po vystřihnutí, výřezech a prořezech přilepíte na křídla vrat jejich ruby, tj. dva díly 14.

2. Vlastní stavbu usedlosti začnete zpracováním stavení. Zkompletujete díl 3, připojíte ho k připravenému průčelí 1 a celek doplníte dílem 2. Zpracujete komín 4 a osadíte ho na vyznačené místo na střeše 3. Ke stavení připojíte bránu, tj. připravený a zpracovaný díl 13. Zkompletujete a vytvarujete díl 30 a osadíte podle návodné kresby na vrchol brány - lepíte na tupo.

3. Stavení s branou zatím odložíte a sestavíte špýchar. Zpracujete schodišťový díl 11, připojíte k němu podhled 12 a hotové schodiště přilepíte na rozložený díl 9. Díl 9 půdorysně uzavřete, ale nebudete k jeho dolní chlopni lepit díl 11. Zpracujete střechu 10 a osadíte ji na díl 9.

4. Pokračujete chlévem: Ke zkompletovanému dílu 16 připojíte díl 17 a celek zakryjete střechou 18. Na vyznačené místo na střeše 18 osadíte zpracovaný vikýř 19 a pak dokončenou stavbu chlévu připojíte ke špýcharu, tj. lepíte díly 16, 17 a 18 na vyznačené místo na dílu 9. Špýchar s chlévy a ohradní zdí (část dílu 16) přilepíte ke dvoru, tj. k dílu 15, na který na vyznačené místo přilepíte i dolní část špýcharového schodiště.

5. Pokračujete shlukem drobných přístavků. Zkompletujete díl 22 (hnojiště) a připojíte k celku, tj. lepíte na díly 16, 15 a 17 (místo pro přilepení vyznačeno). Zpracujete díl 20 a přilepíte ho na díly 16 a 22. K dílům 20, 22 a na terén 15 připojíte zkompletovaný díl 21. K dílu 23 připojíte díl 24 a vzniklý útvar připojíte k celku, tj. 23 lepíte na díly 16, 20 a terén 15.

6. Nyní ke dvoru 15 a špýcharu 9 připojíte stavení. Bránu 13 přilepíte na vyznačené místo na dílu 9 a na terén 15; stavení přilepíte na terén 15 díly 3 a 2.

7. Pokračujete stodolou. Půdorysně uzavřete stěny, tj. díl 25, a osadíte na ně střechu, kterou zhotovíte ze dvou zkompletovaných dílů 27 vlepených do dílu 26.

8. Zkompletujete studnu, tj. díl 8, a připojíte ji k celku, tj. lepíte na terén 15 a k dílu 2. Na obou dílech jsou místa pro přilepení vyznačena.

9. Poslední stavbou usedlosti je kůlna. Zpracujete vnitřek, tj. díl 6, přilepíte ho podle návodné kresby na půdorysně uzavřené stěny, tj. díl 5, a celek zakryjete střechou 7. Hotovou kůlnu připojíte k celku a lepíte díl 5 na díl 2 a k terénu 15. Zkompletujete branku do sadu, tj. díl 28, a přilepíte ji na vyznačené místo na stodole, tj. na díl 25.

10. Zakončovací prací na modelu je předzahrádka, tj. díl 29, který zpracujete a připojíte k celku, tj. k dílu 1.

Hospodářská usedlost z Čech
ABC 14/2010
ŘADA architektura
SÉRIE lidová architektura
NÁROČNOST 5
MĚŘÍTKO 1:250
ROZMĚRY V CM D 15 V 5 Š 8
KONSTRUKCE Richard Vyškovský
SLEPENÍ Roman Kunst

Klíčová slova:
statek, usedlost, hospodářská