Osídlení Marsu

Osídlení Marsu
Sdílej
 
Rok 2037 - lidstvo osidluje Mars. Po dlouhých letech plánování, příprav a testů, stojí na povrchu Marsu první základna.

Patří k ní i přistávací modul, marsovské vozítko a komunikační stanice. Posádku základny tvoří čtyři lidé, dva muži a dvě ženy. Vzhledem k náročnosti projektu se spojily všechny světové kosmické agentury a byla založena nadnárodní organizace MARS RIVER CO, která organizuje a hlavně financuje celý projekt. Kosmonautům, kteří jako první skutečně osídlí kolem roku 2040 Mars, bude mezi 30 a 40 lety, jsou to tedy vaši vrstevníci. Bude to někdo z vás?

Přistávací modul slouží kosmonautům pro přistání na povrchu Marsu, zatímco mateřská loď zůstává v automatickém letovém režimu na oběžné dráze. Pro návrat zpět na mateřskou loď kosmonauti použijí horní část, která má vlastní startovací i korekční motory.

Mars Rover je řešen jako pohyblivá, obytná a pracovní jednotka s vlastní atmosférou, zásobou potravin a vody. Pro výstup na povrch Marsu slouží přechodová komora v zadní části.

Kosťa Chadziantonidis

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Čísla dílů modulu jsou v kresbě vystřihovánky podložena zelenou barvou, čísla vozítka žlutou.

2. Všechny části předem narýhněte. U dílů 1 nezapomeňte narýhnout i čáry naznačené červenými šipkami s označením lomová čára.

3. Prostřihy u chlopní zpracujte podle silnější čáry.

NÁVOD NA SLEPENÍ

PŘISTÁVACÍ MODUL

Modul se skládá z trupu a obytné části.

1. Stavbu začněte slepením trupu 1. Na díl 1 zespodu přilepte přistávací trysku

2. Sestavte čtyři kryty přistávacích nohou 3 a přilepte je na trup 1.

2. Dále zkompletujte čtyři přistávací nohy 4 a přilepte je na kryty 3. Při lepení dílů 3 a 4 dbejte na to, aby model stál rovně!

3. Sestavte obytnou část 5. Slepte čtyři korekční motory 6 a nalepte je na díl 5. Obytná část se k trupu 1 nelepí.

VOZÍTKO MARS ROVER

1. Vytvarujte a uzavřete trup 1. Zepředu, na zkosenou stranu, nalepte reflektor 2. Slepte čtyři kryty elektromotorů 3 a přilepte je zespodu k trupu 1.

2. Pokračujte koly 4. Zkušenější modeláři použijí díly 4 a začínající modeláři díly 4 označené červeným písmenem Z. Kola nalepte k elektromotorům 3.

Přistávací modul a vozítko Mars Rover
ABC 17/2010
ŘADA technika
SÉRIE vesmír
NÁROČNOST 3
MĚŘÍTKO 1 : 72
ROZMĚRY V CM D 9 V 12 Š 9 (modul)
ROZMĚRY V CM D 9 V 4 Š 7 (vozítko)
DOBA PŘÍPRAVY ± 3 hodiny (modul)
DOBA PŘÍPRAVY ± 2 hodiny (vozítko)
KONSTRUKCE Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška
SLEPENÍ Kosťa Chadziantonidis

Klíčová slova:
mars, model