Vesmírní pomocníci II

Vesmírní pomocníci II
Sdílej
 
Rameno jeřábu slouží k přenášení nákladů a zařízení, rameno rypadla se požívá k dobývání surovin z horních vrstev marsovských hornin. Model má obě ramena výsuvná.

Jeřáb řídí lidská posádka, ale je schopen vrátit se na základnu bez zásahu člověka. Vrtací sonda provádí hloubkové vrty, a tím umožňuje odhalit složení povrchu do hloubky několika metrů. Provoz sondy je plně automatický.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Všechny části předem narýhněte. Díly jeřábu jsou v bílém kolečku a díly vrtací sondy jsou v modrém kolečku.

NÁVOD NA SLEPENÍ

JEŘÁB S RYPADLEM

1. Slepte trup 1. Kabinu 2 nalepte na díl 1. Nosnou konstrukci jeřábu 3 a rameno zvedací hydrauliky 4 přilepte na díl 1. Rameno jeřábu 5 nalepte na díly 3 a 4.

2. Závěsný hák 7 přilepte k ramenu 6 a celek vsuňte do dílu 5.

3. Nosnou konstrukci rypadla 8 přilepte na díl 1. Rameno rypadla 9 nalepte na díl 8.

4. Slepte rameno 10. Kloub 11 přilepte na díl 10. Lžíci rypadla zkompletujte z dílů 12 a 13, a přilepte ji na díl 11.

5. Celek z dílů 10, 11, 12 a 13 vsuňte do dílu 9.

6. Zkompletujte levý a pravý pás 14 a 15, a nalepte je na díl 1.

VRTACÍ SONDA

1. Slepte trup 1. K dílu 1 přilepte nohy 2 (3x).

2. Rameno vrtáku 3 přilepte na díl 1. Vrták 4 přilepte na díl 3.

Klíčová slova:
vystrihovanka