Stavebnice románského hradu (1. díl)

Stavebnice románského hradu (1. díl)
Sdílej
 
Postavte si románský hrad!

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Hrany, které budete rýhovat z líce tisku, jsou nakresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete rýhovat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně. Výřezy plochy z dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou.

2. U připravených variant jsou hvězdičkou označena místa, na která přilepíte stejně označené chlopně některých staveb. Tím je zajištěna správná orientace jejich osazení na terén.

3. U některých dílů nejsou místa pro přilepení dalších dílů vyznačena, můžete je proto osadit podle doprovodné fotografie nebo podle vlastní představy. Příkladem je umístění prevetu (část e, díl 5) na průčelí purkrabství (část e, díl 1). U modelu kostela je vstupní průčelí (část j, díl 6) nakresleno na tomto dílu dvakrát tak, aby se tento díl mohl použít bez jakékoli úpravy u všech tří variant při připojení přechodu (část j, díl 9). Žebřík (část h, díl 4) opřete buď o hradbu (část g, díl 2), nebo ke vstupu do patra objektu stájí (část d, díl 2).

ROZVRŽENÍ STAVEBNICE

1. Celek se skládá z osmi objektů a tří doplňků. Můžete si postavit hrad na základnách T1, T2 a T3, nebo realizovat vlastní návrh. Vystřihovánka hradu má tři strany, třetí najdete v ABC č. 16. Stavby mají pojednány vždy všechny strany a umožňují tak mnohostranné použití.

2. Jednotlivé objekty postavíte podle návodných kreseb. Kvůli orientaci jsme označili každý objekt písmeny a-g, doplňky h (studna, žebřík, prapor) a tribunový kostel j. Jejich označení a čísla dílů jsou podložena vždy stejnou barvou.

3. Stavebnice má tyto části:

část a: obytná věž - starý palác (žlutá), číslovaných dílů 8, kusů 8

část b: nový palác (hnědá), dílů 5, kusů 7

část c: vstupní brána (světle zelená), dílů 4, kusů 5

část d: stáje (vínová), dílů 3, kusů 3

část e: purkrabství (oranžová), dílů 5, kusů 7

část f: hláska (tmavě zelená), dílů 3, kusů 3

část g: hradby (šedá), ABC č. 16 - dílů 5, kusů 11

část h: doplňky - studna, žebřík, prapor (tmavě modrá), ABC č. 16 - dílů 5, kusů 5

část j: tribunový kostel (světle modrá), dílů 10, kusů 10

základna T1

základna T2 a T3, ABC č. 16

4. Nejprve postavte všechny objekty. Pak si bez lepení vymodelujte navržené varianty. Získáte představu o stavebních možnostech. Zkuste si vymyslet vlastní variantu a teprve pak začněte stavět. Pokud to bude jedna z našich variant, nebude žádný problém. Pokud postavíte svůj návrh, může se stát, že při se vám "podaří" přepůlit některá okna nebo úpravy fasád. Proto máte připravené plochy "milosrdné zeleně", ze kterých můžete vystřihnout popínavé křoviny a nedostatky překryjete. Doporučujeme koupit list barevného papíru pro terén, který podlepte kartonem nebo jiným pevným materiálem.

Klíčová slova:
vystrihovanka