Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC
Sdílej
 
V časopisu ABC najdete vystřihovánky z papíru pro děti i dospělé. Sestavte si model miniboxu železniční tratě Teplice nad Metují - Trutnov. Nebo vystřihovánku hasičské techniky - tanku s dronem. Tady najdete návody na slepení.

Časopis ABC s papírovými vystřihovánkami ✂️ pro děti můžete koupit také online v tištěné a elektronické podobě na webu ikiosek.cz/abc, kde seženete i starší čísla. Doručení je zdarma.

Papírové miniboxy ABC

Železniční trať č. 047

Teplice nad Metují - Trutnov

V září 2025 uplyne 200 let od zahájení pravidelné železniční osobní dopravy. Principy provozu a technické provedení kol, kolejnic, pražců i štěrkového lože jsou produktem vývoje v prvních 25 letech 19. století.  V té době byl stanoven i nejběžnější rozchod kol 1435 mm. Lokomotiva Rocket z roku 1829 (vyšla v sadě Janov v ABC č. 11/2024) se stala vzorem pro parní lokomotivy.

Železnice v meziměstské a dálkové dopravě poskytuje žádané služby. Naopak v místní úrovni je téměř na konci vývojových možností. Ve 2. polovině 19. stol. města a obce vypadaly zcela jinak. Umístění většiny stanic a zastávek pochází z časů výstavby tratí. Nynější provoz proto nestačí vyhovět požadavkům doby. Důkazem je rušení tratí, bourání a prodej budov i pozemků, včetně omezování služeb.

Železniční trať 407 z Teplic nad Metují do Trutnova •  Milan Weiner

Železniční sítˇ je však dědictvím obrovské hodnoty a nedoceněným ekologickým prvkem. Přitom je současný vývoj technologií na takové úrovni, že efektivní využití těchto tratí se přímo nabízí. Především je ale nezbytné se oprostit od dvou staletí zažitých stereotypů. Trať 047 Teplice nad Metují – Trutnov je ideální laboratoří pro zavedení nových postupů na železnici. 

Důvodem je dálnice D11, která v roce 2027 dorazí do Trutnova. Exit v Trutnově Poříčí pak vytvoří z místní silnice propojující Teplice nad Metují a Trutnov dálniční přivaděč. CHKO Broumovsko se dostane do střetu s obrovským nárůstem silniční dopravy a tuto skutečnost bude třeba řešit.

Vystřihovánka miniboxu železniční tratě •  Milan Weiner

V okolí Adršpachu je v turisticky vytížených obdobích již nyní množství aut návštěvníků skalního města neúnosné a dálnice problém ještě znásobí. Souběžně s touto silničkou, kterou není možné rozšířit, vede právě lokální propojovací trať 047, která čeká na opravdové využití.

Na modelu proto chceme ukázat možnosti a principy využití nejen této lokální trati. Právě nyní se daří mnohé dříve nemyslitelné měnit v realitu. Věříme, že i místní tratě mají budoucnost.

Jak jsme slíbili v ABC č. 11, na Janov volně navazujeme novou sadou Trať č. 047 Teplice nad Metují – Trutnov. Úvodní text najdete na další straně 28. Začínáme nádražím Adršpach, postupně budou přibývat další nádraží, zastávky a zkrácené úseky trati.

Návod na slepení •  Milan Weiner

Návod na slepení vystřihovánky:

Prohlédněte si návodnou kresbu. Podle černých šipek narýhujte ohyby. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově malými kapkami lepidla, 5–8 mm od sebe podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy. 

Situace:

Situaci rozřízněte a jednotlivé části přilepte na podložku, např. z vlnité lepenky. Dbejte na návaznost kolejí, viz obrázek vpravo.

Nádražní budova:

Slepte díly č. 1–3 a postupně je přilepujte k situaci. Připojte střechu č. 4. Ke střeše č. 5 přilepte ztužující díl č. 6 a celek připojte na vyznačená místa na situaci.

Sklad – půjčovna: 

Slepte díly č. 11–16. Díl č. 11 přilepte k situaci, poté díl č. 13, 14, 15 a 16. Připojte střechu, díl č. 12.

Prodejna TT Market: 

Zpracujte díly č. 21 a 23. K dílu č. 22 přilepte díl č. 23 a střechu slepte. Díl č. 21 přilepte k situaci. Připojte střechu.

Vstup do skal: 

Díly č. 31–34. Slepte díly č. 31 a 33. Přilepte střechy 32 a 34. Oba objekty připojte k situaci.

Infocentrum: 

Slepte díly č. 41–43 a postupně je přilepujte k situaci. Připojte slepené střechy, díly č. 44 a 45. Vytvarujte díl č. 46 a přilepte jej na vyznačená místa. Slepte rub a líc dílu č. 47 a připojte jej k dílu č. 46.

Kolejová a silniční vozidla:

Sestavte je z jednotlivých oranžových dílů č. 1–5 a rozmístěte podle uvážení.

SÉRIE: Miniboxy

AUTOR: Milan Weiner

MĚŘÍTKO: 1 : 300

OBTÍŽNOST: snadné

 

Záchranářská technika

Hasičský tank s dronem

Pro nejtěžší terény mají některé hasičské sbory záchranná vozidla na pásech, jsou podobná bojovým vozidlům pěchoty. Vyznačují se vysokou průchodností v krajině stejně jako v městské zástavbě. Zvenčí připomínají běžné hasičské vozy, ale vnitřní vybavení odpovídá spíše sanitním vozům.

Vystřihovánka hasičského tanku •  Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

Přední strana vozidel je vždy pancéřovaná, protože překážku, která stojí v cestě, spíše zničí, než objedou. Posádku tvoří řidič, mechanik a zdravotníci. Přestože se většinou jedná o přestavěná starší vojenská vozidla, jsou vybavena moderní elektronikou od lékařských přístrojů a komunikačních systémů až po navigaci.

Návod na slepení vystřihovánky:

TANK 

1. Stavbu začněte horní stranou korby 1. Pokračujte spodní částí korby 2, nalepte ji zespoda na díl 1.

Sestavte věžičku 3 a připojte ji shora na díl 1. 

2. Dva blatníky 4 nalepte zezadu zespoda rovněž na díl 1. Slepte levý a pravý podvozkový pás 5, 6. Pásy připojte je na díl 2. 

Návod na slepení •  Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

3. Čelní pancíř 7 nalepte zepředu na díl 2. Vyztužení pancíře 8 přidejte na díl 7.

DRON 

Zpracujte korpus dronu 9. Slepte k sobě poloviny pásů 10, 11 a nalepte je po bocích na díl 9. Anténu pro ovládání 12 připojte zezadu na díl 9.

SÉRIE: Hasičská technika

AUTOR: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

OBTÍŽNOST: snadné

Předplať si časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC