Vojenská technika: Transportér Vega

Vojenská technika: Transportér Vega
Sdílej
 
Vega je český prototyp vozidla MRAP (Mine Resistant Ambush Protected). Jeho vystřihovánku najdete v ABC č. 10.

 

Vojenská technika: Americká supermoderní fregata

Vojenská technika: Americká supermoderní fregata

 

 

Vega je český prototyp vozidla MRAP (Mine Resistant Ambush Protected). Tato zkratka označuje vozidla, která jsou schopna odolat minám i nástražným výbušninám a ochránit pasažéry, které převáží.

Transportér vyrábí firma SVOS Přelouč, je postaven na upraveném podvozku Tatra. Plně opancéřován váží 19 tun a může přepravit 10 osob a 2 členy posádky. Přednost Vegy spočívá v tom, že je oproti konkurenčním vozidlům mnohem levnější a přitom stejně kvalitní.

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Důkladně narýhujeme všechny ohybové hrany pomocí pravítka a tupého nože. Před lepením každého dílu vyzkoušíme, jestli lze všechny díly dobře vytvarovat.

 

 

 

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Začneme slepením dílu 1. Dovnitř jeho rohů vlepíme čtyři spojovací chlopně 2. Celek odložíme a slepíme první část podlahy 3. Přilepíme ji k dílu 1, šipka ukazuje směr jízdy vpřed. Pokračujeme dalšími díly podlahy 4, 6, 7 a podle návodné kresby je přilepujeme k dílu 1. Dbáme  na přesnost, aby na sebe díly navazovaly. Připravíme si zadní blatníky 5 a vlepíme je do otvorů na dílu 1.

2. Pokračujeme zadními světly 8. Boky dílů jen přehneme a přilepíme, celek poté umístíme na světlá místa na dílu 7. Malá šipka opět napoví, která strana dílu směřuje dopředu. Do dílů 8 vlepíme světla 9. Světlo s nápisem Vega patří doleva!

3. Další částí jsou nákladní boxy 11, které vytvarujeme a slepíme. Na ně umístíme úchyty 10 a celek připojíme k dílu 1. Tímto je kabina a nákladní prostor hotový.

4. Kapotu 12 pečlivě vytvarujeme a připojíme ke kabině. Nezapomeňte vyříznout otvor označený křížkem! Kryt kapoty 13 vpředu zaoblíme, opatrně a přesně ho nalepíme na kapotu. Zpracujeme a umístíme výstupek pro stěrače 14. Do spodku kapoty vložíme nárazník 15. Následuje kryt výfuku. Nejdříve slepíme trubičku 16. Z dílu 17 vytvoříme obruč a tu uzavřeme dílem 18. Celek spojíme a vložíme do otvoru v kapotě.

5. Finální prací je podvozek. Jako první zpracujeme „vanu“ 19 do níž si uděláme otvory pro osu kol. Osu vytvoříme ze špejle podle kresby ve vystřihovánce na str. 32. Otvory vytvoříme i na přední části 20. Osy prostrčíme otvory a díly 19, 20 spojíme. Pokud jste lepili přesně, podvozek by měl jít bez problémů nasadit na hotovou kapotu, kabinu i nákladní prostor.

6. Příprava kol je časově náročná. Nejdříve si připravíme pomocné osy z dílů 21 a 22. Do dílů 22 uděláme otvor na špejli. Kola zpracujeme dílů 23 a 24. Hotová kola a papírové osy slepíme. Osu ze špejle potřeme lepidlem a celek na ni nasuneme. Během schnutí hlídáme, aby se osa ze špejle neslepila s podvozkem a kola se mohla otáčet.

 

 

Moderní vojenská technika: F-35 Lightning II

Moderní vojenská technika: F-35 Lightning II

Papírová armáda ABC: A-12 Husky a W-54 Bizon

Papírová armáda ABC: A-12 Husky a W-54 Bizon

Moderní vojenská technika: Neviditelný tank

Moderní vojenská technika: Neviditelný tank

Klíčová slova:
vojenska technika