Vojenská technika: Americká supermoderní fregata

Vojenská technika: Americká supermoderní fregata
Sdílej
 
Fregata představuje novou řadu bojových lodí amerického námořnictva se zaměřením na boj v pobřežních vodách.

 

Model na pokračování

1. Příď, můstek s hangárem a trupem, vrtulník CH46 Sea Knight, vrtulník Sikorski SH 60 (nyní)

2. Záď a střední část trupu, vrtulník CH53 Sea Stallion, nakladač Hyster (ABC 22/2012)

 

LITTORAL COMBAT SHIP

USS INDEPENDENCE LCS-2

Fregata představuje novou řadu bojových lodí amerického námořnictva se zaměřením na boj v pobřežních vodách, například s piráty a s únosci civilních plavidel. Independece je 127 m dlouhá a díky jedinečné konstrukci se třemi trupy může dosahovat rychlosti až 74 km/hod. Téměř polovinu lodi zabírá velká přistávací plocha a obrovský hangár v podpalubí, který může být osazen kontejnery s potřebným vybavením pro misi.

Výzbroj tvoří rakety AGM175 Griffin, kanón MK110 ráže 57 mm, bojová věž RAM a několik stanovišť osazených těžkými kulomety a kanony Bushmaster. Kromě toho má loď velmi pokročilé vybavení pro elektronický boj – například rušičky či vysílače klamných cílů.

Posádku tvoří 40 lidí. Loď postavila americká loděnice Austal a od roku 2012 je v aktivní službě.

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Model je rozsáhlý a je rozdělený do několika částí. Po slepení bude měřit 43 cm! Ačkoliv se může zdát, že tvar lodi je velmi jednoduchý, nenechte se zmást a při stavbě nespěchejte. Velké rovné plochy vyžadují přesnost při lepení a také méně lepidla. V opačném případě dochází k jejich pokroucení. Model ale obsahuje i několik drobných částí, které prověří vaši šikovnost. Dno modelu je nezakryté, je na vás, jestli jej zakryjete čtvrtkou nebo si loď přilepíte na nějakou vlastní podložku či ji necháte jen tak.

1. Ke stavbě budeme potřebovat špičaté malé nůžky, disperzní bílé lepidlo, seříznutou špejli pro nanášení lepidla, pravítko a tupý nůž na rýhování hran. Hodit se vám také budou kulatá párátka a špendlíky a kleštičky k jejich zkrácení.

2. Před lepením si narýhujeme všechny ohybové hrany. Ohybové hrany, které nejsou zřetelně rozpoznatelné, jsou naznačeny malými černými šipkami. Místo které je třeba nastřihnout, je označeno malou červenou šipkou nebo popiskem.

3. Hodně dílů na modelu se přehne, slepí a poté přilepí za neslepené chlopně. Takové díly si vždy přehněte a zkuste přiložit na určené místo bez lepidla!

 

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

PŘÍĎ

1. Jako první si důkladně vytvarujeme příď lodi 1 a velice pomalu a přesně ji zkompletujeme. Po proschnutí celého dílu si připravíme dvojici zábradlí 2. Přehneme je a postupně přilepíme na vyznačená místa okolo „chodníku“ na přídi. Zejména u komplikovanějšího zábradlí dbejme na přesnost, aby nám nikam neujíždělo.

2. Nyní slepíme hlavní zbraň fregaty. Připravíme si dvě kulaté plochy 3. Do jedné uděláme kulatým párátkem ve středu díru. Z proužku 4 vytvarujeme obruč a obě kulaté plochy na ni přilepíme. Podstavec děla je hotový. Z kulatého párátka (nebo drátku) si uřízneme část stejně dlouhou, jako je dlouhá čárka označená v kresbě vystřihovánky jako „osa“. Osu zasuneme do otvoru v podstavci a zákápneme její okraj lepidlem. Po zaschnutí umístíme celý podstavec na příď. Vytvarujeme a sestavíme dělovou věž 5. V její spodní části si připravíme otvor o stejné tloušťce, jako byla osa. A podobně jako jsme si připravili osu, připravíme si i hlaveň děla podle kresby ve vystřihovánce – nejlépe ze špendlíku s uštípnutou hlavičkou (půjde dobře zapíchnout do věže). Ještě předtím jej můžeme natřít černou barvou. Celou věž poté nasadíme na podstavec.

MŮSTEK, LODNÍ HANGÁR A TRUP 1. Začneme sestavením trupu 1. Na něj co nejpřesněji přilepíme hangár 2. K přední části trupu přilepíme část přídě 3 a na vyznačená místa po stranách boční zkosení trupu 4.

2. Nyní můžeme k celku připojit i můstek 5. Dbejte na opravdu přesné lepení! Po proschnutí na střechu lodě připevníme nástavbu 6. Trup dokončíme přilepením zábradlí 7 po stranách.

3. Pokračujeme detaily na střeše lodi. Začneme slepením podstavce raketometu 8. Na něj umístíme raketomet 9, pozor abychom si neslepili i připojovací kulaté chlopně. Od raketometu vede k nástavbě dvojice zábradlí 10, které přehneme a přilepíme na vyznačené trasy. Na vrchol nástavby přilepíme stožár 11. Na vyznačené bílé plochy přilepíme podložky pro radary 12. Z dílů 13, 14 a 15 zkonstruujeme radarové kupole. Jejich konstrukce je náročná na slepení i na vystřižení. Pokud si na ni netroufáte, můžete 3D verzi je nahradit jednoduchou siluetou. Při přehnutí dejte opět pozor, abyste si neslepili i spojovací chlopně. Nad můstek umístíme malý radar 16.

4. Přistoupíme k osazení stožáru detaily. Nejdříve přehneme zadní plošinku 17 a připojíme ji ke špici stožáru zezadu. Na ní usadíme střední radar 18, který je tvořen jen přehnutou siluetou. Opět pozor aby nedošlo ke slepení kulatých chlopní. Složitější bude přední plošina 19. Při přehnutí dejte pozor, abyste slepili jen plochu ohraničenou přerušovanou čárou s bílou kupolí. Po slepení celou kupoli vystřihněte. K jedné polovině plošiny je připojeno její dno, které po slepení také přehněte a přilepte ke spodku. Za zbývající dvě šedé plochy přilepte celou plošinku ke stožáru. Práci zakončíme anténou 20, kterou po přehnutí nastřihněte a následně nasuňte na přední plošinku s radarem. 5. Nyní můžeme celek spojit s hotovou přídí.

5. V kresbě vystřihovánky jsou nakresleny dvě americké vlaječky. Stačí je vystřihnout, nalepit kolem špendlíku a po celkové kompletaci modelu je umístit na libovolné místo na lodi.

VRTULNÍK CH46 SEA KNIGHT

1. Sestavíme trup A. Připravíme si podvozkové gondoly B, proužek přehneme a připevníme dozadu a k němu přihneme bílý bok. Celek umístíme z boku na trupu. K bokům gondol přilepíme podvozky C. Připravíme i přední podvozek D. Přehneme ho, slepíme, ale šedé                                                 plochy necháme neslepené. S jejich pomocí pak přední podvozek přilepíme k trupu.

2. Slepíme zadní motorovou nástavbu E a pomocí dvou šedých proužků jí přilepíme na střechu trupu (oválný roh směřuje dopředu). Podobně budeme postupovat i u přední motorové nástavby F. Je velmi drobná, proto při lepení postupujte velmi pomalu a opatrně.

3. Model vrtulníku dokončíte osazením rotorů G, které můžete nahradit složenými rotory. Pokud se pro ně rozhodnete, pak listy předního směřují dozadu a listy zadního dopředu, tak aby vrtulník zabíral co nejméně místa. Rotory můžeme podlepit silnějším papírem.

VRTULNÍK SIKORSKI SH 60

1. Stavbu zahájíme sestavením trupu A, ocas vrtulníku s podvozkem jednoduše slepte k sobě. U lepení přední části dbáme ne přesnost. Na střechu trupu umístíme motory B, jejichž přední oválnou část jen ohneme dolů a zajistíme kapkou lepidla.

2. Připravíme si ocasní plochu C kterou nepřehýbáme, ale přilepíme ji na ocas vrtulníku a teprve pak přehneme a slepíme, aby celý konec obejmula. Na boky přilepíme plošky s předním podvozkem D. Pokračujeme horizontálními ocasními plochami E. Tyto díly jsou drobné, proto je přehněte i přilepte pomalu a přesně.

3. Finální prací jsou rotory. Zadní rotor F jen přehneme a vystřihneme. Hlavní rotor G můžeme podlepit silnějším papírem a pak

ho umístíme v libovolné pozici na střechu na vyznačené kolečko. Můžeme ho nahradit rotorem složeným pro přepravu v hangáru. V tomto případě musí listy složeného rotoru směřovat dozadu, aby byl vrtulník co nejvíce skladný.

 

 

Papírová armáda ABC: Kobra S-11

Papírová armáda ABC: Kobra S-11

Papírová armáda ABC: Katamarán Rejnok K-29

Papírová armáda ABC: Katamarán Rejnok K-29

Papírová armáda ABC: Vrtulník H-17 Panter

Papírová armáda ABC: Vrtulník H-17 Panter

Klíčová slova:
vojenska technika, fregata