Vystřihovánky v ABC 24/2017: Rakety Saturn, hlemýžď a Já budovatel

Vystřihovánky v ABC 24/2017: Rakety Saturn, hlemýžď a Já budovatel
Sdílej
 
V ABC 24/2017 najdete tyto vystřihovánky: rakety Saturn V a Saturn IB, hlemýžď zahradní a dokončení série Já budovatel: Náměstí v Kopečku, tentokrát z roku 1417. Tady máte návody na slepení a kresby. 

Saturn V a Saturn IB

Rakety z programu Apollo

Raketa Saturn V byla vyvrcholením amerického programu Apollo, jehož účelem bylo dopravení a bezpečný návrat člověka z Měsíce. Byla to největší americká raketa s výškou přes 110 metrů. Saturn V dokázal vynést 120 tun nákladu na nízkou oběžnou dráhu nebo 47 tun na dráhu k Měsíci. Teoreticky by tedy k vynesení mezinárodní vesmírné stanice stačily čtyři tyto rakety (pro srovnání – stejný účel by splnilo 35 letů raketoplánů). Menší člen rodiny Saturn označený IB sloužil pouze k letu na nízkou oběžnou dráhu, na níž dokázal vynést 15 tun.

Přípravné práce

1. Při stavbě modelů je potřeba mít trpělivost a postupovat pečlivě, hlavně s drobnějšími díly. Je důležité správně vytvarovat kuželové díly. Každý díl pečlivě zpracujte a nasucho vyzkoušejte.

2. Připravte si bílé lepidlo na papír, ostré nůžky, pravítko nebo podložku na ohýbání dílů, tupý nožík na rýhování hran, nůž na vyřezávání otvorů, drátek a na závěrečnou úpravu vodovky nebo fixy.

Návod na slepení: Saturn V a Saturn 1B •  ABC

 

Návod na slepení

Obě rakety se dají postavit ve dvou variantách: Buď pouze klasická raketa, nebo s motory stupňů. 

Saturn V

1. Stavbu zahájíme sestavením záchranné věže, která je tvořena díly 1, 2 a 3. Začneme dílem 3, na který natupo nalepíme slepený díl 2. Do něj vlepíme díl 1, který může být omotaný na úzký drátek.

2. Dále postoupíme na velitelský a servisní modul. Ideální je sestavit trup servisního modulu 6, na který nalepíme díl 5 a na něj pak osadíme kužel kabiny 4. Z druhé strany nalepíme díl 7 a zde je volitelně možné nalepit natupo i trysku hlavního motoru 8. Na vzniklý celek natupo nalepíme hotovou záchrannou věž.

3. Sestavíme třetí stupeň S-IVB, který je tvořen díly 12, 11 a 10. Na celek poté umístíme pečlivě vytvarovaný kryt lunárního modulu 9. Je potřeba dodržet souměrnost a rovnoběžnost. Sestavu spojíme s velitelským a servisním modulem. Nastává volitelná možnost sestavení motoru třetího stupně tvořeného díly 13, 14 a 15.

Vystřihovánka rakety Saturn V •  ABC

4. Následuje zkompletování hlavního válce druhého stupně S-II tvořeného díly 19, 18 a 20. Pak slepíme propojovací díly 16 a 17, které patří na horní stranu stupně S-II a na ně nalepíme třetí stupeň. I zde je potřeba dát pozor na souměrnost a pečlivě pohlídat, aby byl druhý a třetí stupeň navzájem rovnoběžný. Volitelně je možné si slepit motory druhého stupně z dílů 20, 21 a 22.

5. Pokračujeme prvním stupněm S-IC. Začneme opět hlavním válcem z dílů 24, 25 a 28. Seshora přilepíme propojovací díl 23 a na něj sestavenou raketu. Zpracujeme čtyři kryty motorů s řídicími křidélky z dílů 26 a 27. Celky postupně nalepíme z boku na daná místa na raketě. Zbývají motory F1 z dílů 30 a 29. Osadíme je na kraje dílu 28 pod kryty dílů 26. Prostřední motor tvoří díly 29 a 31.

Tvrdé přistání: Návraty kosmických lodí

Tvrdé přistání: Návraty kosmických lodí

Saturn IB

1. Postup lepení je v případě Saturnu IB totožný jako u Saturnu V až do dílu 15. Dalším krokem je sestavení propojovacího stupně z dílů 16 a 17.

2. Následuje sestava S-IVB s velitelským a servisním modulem. První stupeň S-IB začneme vytvarováním válce 18. Dále složíme díl 20, který pečlivě zpracujeme do kruhového tvaru. Uzavřeme ho díly 19 a 21. Zespodu na něj nalepíme díl 22. Raketu uzavřeme dílem 23 a na něj přilepíme trysky 24. Sestavu spojíme s válcem 18 a celek přilepíme ke druhému stupni S-IVB. Dejte pozor, první stupeň je v průměru menší než druhý stupeň, proto je potřeba ho nalepit přesně doprostřed. K sestavené raketě natupo nalepíme řídící směrová křídla 25. Patří rovnoměrně podél celého trupu na díl 22, dbejte dodržení správné barevné kombinace.

Vystřihovánka rakety Saturn IB •  ABC

3. Na závěr sestavíme „stoličku“, která sloužila k vyvýšení rakety Saturn IB na startovací rampě. Nejprve vyřízneme otvor v díle 26, který je naznačen červeným křížem. Díl vystřihneme a vytvarujeme, ale před slepením dovnitř nalepíme díl 27. Celek nalepíme na konstrukci 30. Zbývající díly 28 a 29 sloužící pro připojení „stoličky“ ke startovací rampě přilepíme podle NK. Startovací rampy najdete v příštím dvojčísle 25/26.

Saturn V a Saturn 1B

SÉRIE: Vesmír

AUTOR: Michal Tichý

MĚŘÍTKO: 1 : 500

NÁROČNOST: 3

Vystřihovánka hlemýždě zahradního •  ABC

Hlemýžď zahradní

Návod na slepení

1. Vystřihovánku nejprve podlepte kancelářským papírem a zatíženou nechte proschnout.

2. Zpracujte ulitu hlemýždě 1. Nejprve tvarujte a lepte chlopně označené modře. Při práci nespěchejte, slepené chlopně nechte vždy pečlivě zaschnout a až poté se stavbou pokračujte. Ulitu vytvarujte tak, aby se natištěné modré značky (pomocné čáry) kryly a v této poloze pokračujte slepením žlutých chlopní. Z druhé strany ulitu uzavřete slepením zelených chlopní. Vytvarujte díl 2 a nalepte k ulitě spojem k zelené značce. Přilepte díl 3.

Návod na slepení: Hlemýžď •  ABC

3. Sestavte tělo hlemýždě z dílů 4, 5 a 6. Po vytvarování k tělu nalepte spodní díl 7. Při lepení postupujte směrem od hlavy hlemýždě. 4. Na závěr k tělu přilepte ulitu. Pomocné značky, hrany papíru a nedostatky při lepení zaretušujte příslušným odstínem temperové barvy.

Hlemýžď zahradní

SÉRIE: Minizvěř

AUTOR: Michal Dudáš

NÁROČNOST: 1

Já, budovatel: Objevte kouzlo architektury!

Já, budovatel: Objevte kouzlo architektury!

Já budovatel

Náměstí v Kopečku, tentokrát z roku 1417

Dokončení – 3. ČÁST

Dokončení chytrých vystřihovánek z ABC č. 21 A 22

Model sestává ze situace, opevnění, několika věží, městských domů, dvou mostů a předměstské venkovské zástavby. V čísle 21 jsme otiskli situaci, opevnění s dvěma věžemi a dva měšťanské domy, z minulého čísla 22 jste si mohli postavit dva objekty - Hradní věž, západní a Purkrabský palác (na obrázku vyznačeno bíle a situace barevně). Zbylé žluté stavby jsou uveřejněny v ABC číslo 23: Měšťanské domy C1 035–C1 040, Brašnářství D3 008, Mostecká věž F4 005 s kamenným mostem, Rybárna F1 024, Hostinec D3 007, Kovárna F1 022, Mlýn F1 021, Bělidlo F1 023 a Dřevěný most. Některé domy jsou doplněny variantní střechou. Hnědé střechy jsou šindelové (štípané dřevo), okrové střechy jsou doškové (sláma).

Na výběr máte dvojí provedení vystřihovánky. Můžete stavby k podložce přilepit napevno, nebo je nechat volné. V takovém případě je dobré fixování pomocí magnetů. Magnety jsou nalepeny z rubu spodních stran objektů. Protikusem může být celoplošný plech, nebo jeho zlomky vlepené do situace na místech jednotlivých objektů. Dostupný, použitelný a levný materiál je čepel odlamovacího nože.

Domy v předměstské části modelu a Brašnářství jsou doplněny střechami s přesahem. Tyto střechy můžete napevno přilepit, volně položit, nebo fixovat pomocí magnetu. V posledním případě vlepte magnet před zaklopením dna na rubovou stranu střechy základního dílu. Protikus – kousek slabšího plechu – vlepte k rubu střechy s přesahem.

Poté můžete domy vyztužit volně vloženými přířezy z vlnité lepenky. Jako šablona poslouží spodní strana domu – záklop.

Návod na slepení: Náměstí v Kopečku •  ABC

Návod na slepení

Přečtěte si celý návod a prohlédněte návodné kresby (dále NK) u vystřihovánek v tištěném ABC číslo 23. Podle černých šipek narýhujte ohybové hrany. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově malými kapkami lepidla 5–8 mm od sebe. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

MĚŠŤANSKÉ DOMY C1 035 – C1 040 (DÍLY 52, 53 a 54)

1. Slepte obvodové pláště 52 (6×).

2. Díly 53 (6×) přilepte na kousek vlnité lepenky a celek ořízněte. Podle této šablony nařežte další stejné přířezy. Přířez s díly 53 vložte do odpovídajících dílů 53, pomocí chlopní je přilepte. Vložte ostatní přířezy volně, bez lepení až po horní okraj. Poslední přilepte pomocí chlopní.

3. Slepte střechy 54 (6×) a přilepte je.

BRAŠNÁŘSTVÍ D3 008 (DÍLY 55, 56 a 57)

1. Sestavte díl 55. Před zaklopením dna můžete vlepit magnety na výše uvedená místa a díl vyztužit přířezy z vlnité lepenky.

2. Sestavte přístavek 57 a přilepte jej na označené místo.

MOSTECKÁ VĚŽ S KAMENNÝM MOSTEM F4 005 (DÍLY 59–64 a 97–102)

Věž

1. Slepte díl 58. Díl 59 přilepte na kousek vlnité lepenky a ořízněte. Podle této šablony nařežte další stejné přířezy. Přířez s dílem 59 vložte do dílu 58, pomocí chlopní jej přilepte.

Vložte ostatní přířezy volně, bez lepení až po horní okraj. Poslední přilepte pomocí chlopní. Přilepte díl 60, žlutá tečka na stranu s níže položenými vraty.

2. Sestavte střechu. Díl 61 přilepte na díl 60, červená tečka na červenou tečku. Díl 62 umístěte na díl 60, žlutá tečka na žlutou tečku. Díly 63 (2×) slouží k vytvoření přesahu střechy.

3. Díl 64 přilepte na označené místo na dílu 58.

Most

1. Sestavte pilíře 97 (3×). Slepte obě poloviny mostovky 100 a obě poloviny bočních stěn 98 a 99.

2. K mostovce přilepte všechny tři pilíře. K celku přilepte boční stěny 98 a 99. Sestavte klínové náběhy pilířů 101 (3×) a přilepte je na označená místa.

3. Slepte horní a spodní stranu padacího mostu 102 k sobě. Celek přilepte pomocí přelepu ke vstupní Hradební věži (otištěna v ABC číslo 21).

RYBÁRNA F1 024 (DÍLY 65–68)

1. Sestavte díl 65. Před zaklopením dna můžete vlepit magnety na výše uvedená místa a díl vyztužit přířezy z vlnité lepenky.

2. Sestavte přístavek 67 a přilepte jej na označené místo.

HOSTINEC D3 007 (DÍLY 88–96)

Hostinec sestává ze tří objektů.

1. Sestavte díly 89, 91 a 93. Před zaklopením dna můžete vlepit magnety na výše uvedená místa a díly vyztužit přířezy z vlnité lepenky.

2. Dva větší objekty přilepte na podložku 88. Přilepte branku a bránu 95, 96.

KOVÁRNA F1 022 (DÍLY 82–87)

1. Sestavte díl 82. Před zaklopením dna můžete vlepit magnety na výše uvedená místa a díl vyztužit přířezy z vlnité lepenky.

2. Sestavte přístavky 84, 85 a přilepte je na označená místa.

MLÝN F1 021 (DÍLY 72–81)

1. Sestavte díl 72. Nejprve propíchněte otvory pro osy vodních kol. Před zaklopením dna můžete vlepit magnety na výše uvedená místa a díl vyztužit přířezy z vlnité lepenky.

2. Sestavte přístavek 75 a přilepte jej na označené místo.

3. Sestavte zdi 77, 78 a přilepte je na situaci (otištěna v ABC číslo 21). Sestavte vodní kola 79 (2×). Nejprve propíchněte otvory pro osy,  poté stočte zaoblenou stranu a slepte. Kola přilepte k situaci.

Osy kol jsou z přířezu špejle. Osy přilepte na označená místa na zdech a přelepte je díly 80 (2×).

4. Slepte rub a líc lávky 81 a přilepte na zdi a k situaci.

BĚLIDLO F1 023 (DÍLY 69, 70 a 71)

Sestavte díl 69. Před zaklopením dna můžete vlepit magnety na výše uvedená místa a díl vyztužit přířezy z vlnité lepenky.

DŘEVĚNÝ MOST (DÍLY 103–107)

1. Sestavte konstrukční díly 103 a 104. Při výměnném provedení vlepte na rubovou stranu záklopu magnety.

2. Slepte obě poloviny dílu 106 k sobě. Podle NK vytvarujte díl 105. 3. K rubu dílu 107 přilepte díl 103. Celek umístěte na situaci, usaďte díl 104 a přilepte jej k dílu 107.

4. Přilepte díl 106 k rubu dílu 107. Na označené místo přilepte říční podporu 105.

 

Rytířem (skoro) doopravdy: Zbraně z překližky, zbroj z papíru

Rytířem (skoro) doopravdy: Zbraně z překližky, zbroj z papíru

Pilot a modelář: Václav Šorel

Pilot a modelář: Václav Šorel

Papíroví archeologové: Ábíčko je láska na celý život

Papíroví archeologové: Ábíčko je láska na celý život