Vystřihovánky v ABC 1/2017: Nákladní auto, statek s holubníkem, házedlo Doflug a Já, budovatel

Vystřihovánky v ABC 1/2017: Nákladní auto, statek s holubníkem, házedlo Doflug a Já, budovatel
Sdílej
 
V ABC 1/2017 najdete vystřihovánky nákladního auta, statku s holubníkem ze série Muzeum vystřihovánek, házedla Doflug D3802 J-405 a doplňků ze série Já, budovatel.

Zjednodušené stavební stroje

Nákladní auto

Posledním modelem v sadě stavebních strojů je nákladní automobil.  Používá se nejen ve stavebnictví, ale uplatnění nachází i v zemědělství, vojenství, hornictví a lesnictví. Ve světě existuje mnoho firem vyrábějících tyto vozy v různých modifikacích. Nákladní automobily se neliší pouze výkonem, ale i podvozkem, kabinou, motorem a nákladním prostorem. Základní konstrukční prvky jsou ale vždy stejné. Jako předlohu pro naši vystřihovánku jsme použili český nákladní automobil TATRA 815.

Přípravné práce

Všechny části předem narýhněte. Hrany označené červenou šipkou budete ohýbat směrem k sobě.

Návod na slepení

1. Nejprve slepte a nechte zatížené dobře proschnout kola 10, 11 a 12. Pokračujte podvozkem 1. Dále slepte kabinu 2 a nalepte ji shora na díl 1.

2. Z dílů 3 a 4 slepte korbu s nákladem, celek přilepte na díl 1. Stříšku 5 nalepte na díl 3 shora. Hydrauliku zvedání korby 6 vlepte mezi díly 1 a 5. Tím se díl 5 zafixuje.

3. Bednu na nářadí 7 nalepte shora na díl 1. Stejně postupujte i s nádrží na olej 8. Výfuk 9 nalepte na díl 1 z boku.

4. Přední kola 11 a 10 (2×) přilepte na díl 1 po stranách vpředu pod kabinu. Zadní kola 12 a 10 (4×) nalepte na díl 1 po stranách vzadu.

Kryt nádrží 13 a palivovou nádrž 14 přilepte z boku na díl 1.

Nákladní auto

SÉRIE: Stavební stroje

MĚŘÍTKO: 1 : 72

NÁROČNOST: 1

Muzeum vystřihovánek: Naše domečky

Statek s holubníkem

Seriál historického souboru Naše domečky ze sady Muzeum vystřihovánek se blíží k závěru. Předposlední dva archy obsahují model statku s holubníkem v podobě, v jaké si ho představoval arch. Miroslav Kolář v roce 1920, kdy vystřihovánky vznikly. K úplnému dokončení zbývají již jen myslivna s psí boudou a pastouška se včelínem a božími muky. Na obrázku vidíte, o jak rozsáhlý komplex lidové architektury jde. Kdo bude chtít, může začít přemýšlet, jak jednotlivé domečky v malé moravské vesničce z papíru rozmístí.

www.papirovaarcheologie.cz

Návod na slepení

Při stavbě postupujte jako obvykle. Narýhujte lomové hrany a přesně vystřihněte či vyřežte jednotlivé díly. Před započetím lepení střihové a ohybové hrany zaretušujte odpovídající barvou.

ČÍSLO 9 A 10

Stavbu statku tvoří dvě budovy propojené chlévem. Právě tento spojovací objekt má díky chybě v konstrukci komplikované osazení střechy na stěny (jsou nízké). Doporučujeme tento postup: Nejprve sestavte a zkompletujte stěny statku. Střechy slepte zvlášť v jeden celek. Jejich přilepování začněte u hlavní budovy, poté pokračujte přilepením střechy u protilehlého domu. Nakonec tak, aby se vám příliš střecha nezdeformovala, přilepíte dolní část vikýře ke stěně chléva. Střechu k chlévu již nelepte, došlo by k viditelnému nežádoucímu prohnutí. Statek s holubníkem si můžete přilepit na podložku, kterou si barevně upravíte.

Statek s holubníkem

VYDAVATELSTVÍ: Artigrafia

ROK VYDÁNÍ:1920

AUTOR: Miroslav Kolář

FORMÁT: 35 x 50 cm

 

Házedlo Doflug D3802 J-405

Návod na slepení

1. Díly vystřihněte. Trup slepte, do přídě vlepte bílý díl. křídla a výškovky na koncích ohněte směrem k sobě a slepte bez ohnutých částí. Zatěžkejte a nechte proschnout.

2. Výškovky nalepte do žlutě vyznačených částí trupu na ocasu vodorovně a kolmo k trupu. Křídla nalepte v úhlu podle kresby a podložte krabičkami od zápalek. Nechte proschnout.

3. Připevněte dvě kancelářské sponky na příď trupu a hoďte.

Pokud házedlo letí přídí nahoru, přidejte ještě sponku, pokud letí přídí dolů a neklouže, sponku odeberte nebo sponky posuňte vzad.

Vystřihovánky vychází v ABC 1/2018

ROTO ABC: Stavebnice od ábíčka!

ROTO ABC: Stavebnice od ábíčka!

Papírová historie #25: Jak pracují papíroví archeologové

Papírová historie #25: Jak pracují papíroví archeologové

Papírová historie #24: ABC mělo své počítače – z papíru!

Papírová historie #24: ABC mělo své počítače – z papíru!

 

 

 

Hry