Vystřihovánky v ABC 1/2017: Nákladní auto, statek s holubníkem, házedlo Doflug a Já, budovatel

Vystřihovánky v ABC 1/2017: Nákladní auto, statek s holubníkem, házedlo Doflug a Já, budovatel
Sdílej
 
V ABC 1/2017 najdete vystřihovánky nákladního auta, statku s holubníkem ze série Muzeum vystřihovánek, házedla Doflug D3802 J-405 a doplňků ze série Já, budovatel.

Zjednodušené stavební stroje

Nákladní auto

Posledním modelem v sadě stavebních strojů je nákladní automobil.  Používá se nejen ve stavebnictví, ale uplatnění nachází i v zemědělství, vojenství, hornictví a lesnictví. Ve světě existuje mnoho firem vyrábějících tyto vozy v různých modifikacích. Nákladní automobily se neliší pouze výkonem, ale i podvozkem, kabinou, motorem a nákladním prostorem. Základní konstrukční prvky jsou ale vždy stejné. Jako předlohu pro naši vystřihovánku jsme použili český nákladní automobil TATRA 815.

Návod na slepení: Nákladní auto •  ABC

Přípravné práce

Všechny části předem narýhněte. Hrany označené červenou šipkou budete ohýbat směrem k sobě.

Návod na slepení

1. Nejprve slepte a nechte zatížené dobře proschnout kola 10, 11 a 12. Pokračujte podvozkem 1. Dále slepte kabinu 2 a nalepte ji shora na díl 1.

2. Z dílů 3 a 4 slepte korbu s nákladem, celek přilepte na díl 1. Stříšku 5 nalepte na díl 3 shora. Hydrauliku zvedání korby 6 vlepte mezi díly 1 a 5. Tím se díl 5 zafixuje.

3. Bednu na nářadí 7 nalepte shora na díl 1. Stejně postupujte i s nádrží na olej 8. Výfuk 9 nalepte na díl 1 z boku.

4. Přední kola 11 a 10 (2×) přilepte na díl 1 po stranách vpředu pod kabinu. Zadní kola 12 a 10 (4×) nalepte na díl 1 po stranách vzadu.

Kryt nádrží 13 a palivovou nádrž 14 přilepte z boku na díl 1.

Nákladní auto

SÉRIE: Stavební stroje

MĚŘÍTKO: 1 : 72

NÁROČNOST: 1

Vystřihovánka holubníku •  ABC

Muzeum vystřihovánek: Naše domečky

Statek s holubníkem

Seriál historického souboru Naše domečky ze sady Muzeum vystřihovánek se blíží k závěru. Předposlední dva archy obsahují model statku s holubníkem v podobě, v jaké si ho představoval arch. Miroslav Kolář v roce 1920, kdy vystřihovánky vznikly. K úplnému dokončení zbývají již jen myslivna s psí boudou a pastouška se včelínem a božími muky. Na obrázku vidíte, o jak rozsáhlý komplex lidové architektury jde. Kdo bude chtít, může začít přemýšlet, jak jednotlivé domečky v malé moravské vesničce z papíru rozmístí.

www.papirovaarcheologie.cz

Muzeum vystřihovánek: Naše domečky •  ABC

Návod na slepení

Při stavbě postupujte jako obvykle. Narýhujte lomové hrany a přesně vystřihněte či vyřežte jednotlivé díly. Před započetím lepení střihové a ohybové hrany zaretušujte odpovídající barvou.

ČÍSLO 9 A 10

Stavbu statku tvoří dvě budovy propojené chlévem. Právě tento spojovací objekt má díky chybě v konstrukci komplikované osazení střechy na stěny (jsou nízké). Doporučujeme tento postup: Nejprve sestavte a zkompletujte stěny statku. Střechy slepte zvlášť v jeden celek. Jejich přilepování začněte u hlavní budovy, poté pokračujte přilepením střechy u protilehlého domu. Nakonec tak, aby se vám příliš střecha nezdeformovala, přilepíte dolní část vikýře ke stěně chléva. Střechu k chlévu již nelepte, došlo by k viditelnému nežádoucímu prohnutí. Statek s holubníkem si můžete přilepit na podložku, kterou si barevně upravíte.

Statek s holubníkem

VYDAVATELSTVÍ: Artigrafia

ROK VYDÁNÍ:1920

AUTOR: Miroslav Kolář

FORMÁT: 35 x 50 cm

 

Házedlo Doflug D3802 J-405

Návod na slepení

1. Díly vystřihněte. Trup slepte, do přídě vlepte bílý díl. křídla a výškovky na koncích ohněte směrem k sobě a slepte bez ohnutých částí. Zatěžkejte a nechte proschnout.

2. Výškovky nalepte do žlutě vyznačených částí trupu na ocasu vodorovně a kolmo k trupu. Křídla nalepte v úhlu podle kresby a podložte krabičkami od zápalek. Nechte proschnout.

3. Připevněte dvě kancelářské sponky na příď trupu a hoďte.

Pokud házedlo letí přídí nahoru, přidejte ještě sponku, pokud letí přídí dolů a neklouže, sponku odeberte nebo sponky posuňte vzad.

Vystřihovánky vychází v ABC 1/2018

ROTO ABC: Stavebnice od ábíčka!

ROTO ABC: Stavebnice od ábíčka!

Papírová historie #25: Jak pracují papíroví archeologové

Papírová historie #25: Jak pracují papíroví archeologové

Papírová historie #24: ABC mělo své počítače – z papíru!

Papírová historie #24: ABC mělo své počítače – z papíru!