Vystřihovánky v ABC 22/2017: Já, budovatel, stará venkovská škola a parkoviště BESIP

Vystřihovánky v ABC 22/2017: Já, budovatel, stará venkovská škola a parkoviště BESIP
Sdílej
 
V ABC 22/2017 vychází vystřihovánky ze série Já, budovatel, Bezpečně na silnici a Muzeum vystřihovánek. Přinášíme návod na slepení a návodné kresby.

 

Já, budovatel

Náměstí v Kopečku, tentokrát z roku 1417

2. část (pokračování chytrých vystřihovánek z ABC 21/2017)

Model sestává ze situace, opevnění, několika věží, městských domů, dvou mostů a předměstské venkovské zástavby. V ABC číslo 22 jsou vytištěny vystřihovánky dvou objektů – Hradní věž, západní a Purkrabský palác. Ostatní stavby budou následovat v čísle 23.

Na výběr máte dvojí provedení vystřihovánky. Můžete stavby k podložce přilepit napevno, nebo je nechat volné. V takovém případě je dobré fixování pomocí magnetů. Magnety jsou nalepeny z rubu spodních stran objektů. Protikusem může být celoplošný plech, nebo jeho zlomky vlepené do situace na místech jednotlivých objektů. Dostupný, použitelný a levný materiál je čepel odlamovacího nože.

Já, budovatel: Objevte kouzlo architektury!

Já, budovatel: Objevte kouzlo architektury!

NÁVOD NA SLEPENÍ

Přečtěte si celý návod a prohlédněte návodnou kresbu (dále NK) u vystřihovánky v tištěném ABC číslo 22. Podle černých šipek narýhujte ohybové hrany. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově malými kapkami lepidla 5–8 mm od sebe. Oba objekty v základním provedení je možné vybavit volitelnými detaily. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

HRADNÍ VĚŽ, ZÁPADNÍ (DÍLY ZÁKLADNÍ 36–40, DÍLY VOLITELNÉ 41–43)

Pro rozšířené provedení vystřihněte nároží podle NK.

1. Slepte díl 36. Díl 37 přilepte na kousek vlnité lepenky a ořízněte. Podle této šablony nařežte další stejné přířezy. Přířez s dílem 37 vložte do dílu 36, pomocí chlopní jej přilepte. Ostatní přířezy vložte volně, bez lepení až po horní okraj. Pro rozšířené provedení u posledních přířezů odstřihněte rohy. Poslední přířez přilepte pomocí chlopní. Přilepte díl 38, žlutá tečka na žlutou tečku.

2. Sestavte střechu, díly 39 a 40, u dílů 38 a 39 patří červená tečka na červenou tečku. Díly 41 slouží k vytvoření přesahu střechy.

3. Díly 42 stočte do ruličky, slepte je a vlepte do připravených vybrání na nárožích. Díly 43 stočte a pomocí chlopničky je slepte. Z drátku (například z kancelářské sponky) odštípněte čtyři kusy dlouhé 20 mm. Drátky vsuňte a vlepte do ruliček na nárožích. Posledním úkonem je nasunutí a přilepení dílů 43.

PURKRABSKÝ PALÁC (DÍLY ZÁKLADNÍ 44–47 A 50, DÍLY VOLITELNÉ 48 a 49)

1. Slepte díl 44. Díl 45 přilepte na kousek vlnité lepenky a ořízněte. Podle této šablony nařežte další stejné přířezy. Přířez s dílem 45 vložte do dílu 44, pomocí chlopní jej přilepte. Ostatní přířezy vložte volně, bez lepení až po horní okraj. Poslední přířez přilepte pomocí chlopní.

2. Sestavte střechu 46, v pořadí dlouhá chlopeň, následně oba štíty a přilepte ji k sestavenému dílu 44, černá tečka na tečku. Ke štítům přilepte rubové strany, díly 47.

3. Volitelné provedení je střecha se šesti vikýři (díly 48 a 49), která se po sestavení může volně položit na střechu objektu, nebo přilepit.

4. Sestavte spojovací prvek, díl 50.

Venkovská škola •  Josef Kropáček

Muzeum vystřihovánek

Stará venkovská škola

Dnešní dioráma nás zavádí do staré venkovské „jednotřídky“ z první poloviny 19. století. Venkovské školy té doby málokdy měly vlastní budovu a většinou se vyučovalo v některé chalupě. V jedné místnosti se tísnili žáčkové různého stáří, od „prvňáčků“ až po pátý ročník. Zařízení bylo jen nejnutnější, učební pomůcky většinou ty, které vyrobil sám učitel.

Dioráma se skládá z několika dílčích sestav a barevnými kroužky (s číslicemi) je určeno, do které sestavy který díl patří. Barvy znamenají: černá (s číslicemi 1 a 4) tři stěny s dvěma vsazenými okny; žlutá (5 až 8) žákovské lavice; modrá (9 až 13) stupínek se stolkem učitele (katedrou) s křeslem; červená (14 až 16) tabule; bílá (17) lavice v koutě třídy. K vybavení patří též jednoduché špalky, sloužící jako pomocná sedátka pro případ, že by se ve třídě sešlo více žáků. Tyto špalky nejsou označeny číslicemi a najdete je u dílů 5, 7, 8 a 14. Sestávají z rozvinutého pláště a vrchní plochy. Spodní plochy by byly u tak malých dílů zbytečné, a nejsou proto ani zakresleny. Dále je ve vystřihovánce kalamář s brkem (v té době se ještě nepsalo ocelovými pery ani propisovačkami) a třídní kniha (tmavý obdélníček mezi kroužky 9 a 12). Třídnici podlepte silnější lepenkou, aby získala na objemu, a tmavěšedou barvou naznačte po jedné delší straně hřbet knihy.

Lomové čáry budete ohýbat buď ze strany tisku (plná čára) nebo z rubu (čerchovaná čára -.-.-.). Všechny ohyby z rubu jsou též označeny červenými šipkami. Některé méně jasné ohyby ze strany tisku, u kterých by mohly vzniknout pochybnosti, jsou označeny plnou černou šipkou.

Venkovská škola: Návod na slepení •  ABC

Nejprve sestavte stěny. Nejdříve vystřihněte z oken v dílu 1 květináče a školní brašnu, není třeba je podlepovat. Stěny podlepte silnějším kartónem nebo slabší lepenkou. Je vhodné kartón (lepenku) současně podlepit z druhé strany silnějším kancelářským papírem, zabráníte tím nadměrnému kroucení stěn. Vyřízněte okenní otvory a zezadu k nim přilepte dvě (předem slepená) okna. Pozor na správné lomy u oken! Okna ustupují dozadu za stěnu a mají vnitřní žluté „ostění“ jen po stranách a dole, nahoře zůstanou díry. V některém z příštích čísel ABC otiskneme návod, podle něhož si budete moci naše diorámata ofotografovat. U této vystřihovánky je s možností fotografie již počítáno; při nasvěcování scény umístěte nad tyto otvory doplňkové světlo. Okna se rozzáří a při správném směru světel padne záře částečně i do třídy. Kdo to umí, může okenní „tabulky“ vyříznout i s rámy a nahradit je kousky průhledného materiálu, např. čistého filmu, a rámy namalovat barvou.

Stěny přilepte na silnější lepenku rozměrů 110 x 195 mm natřenou hustší hnědou temperou (dřevěná podlaha). Stěny pro lepší pohled do třídy mírně rozevřete. Správný úhel určíte podle stupínku (9). Jak vidíte, je zadní hrana mírně zešikmená. Přilepte stupínek do kouta, jak je naznačeno na dílech 1 a 2 a v návodové kresbě. Je třeba, aby stupínek přilehl; tím dostanete směr pravé boční stěny. Levou stěnu upravte pod přibližně stejným úhlem.

Venkovská škola: Modelování postav •  ABC

Při slepování zařízení třídy, tj. lavic, katedry atd., mějte na zřeteli, že v diorámatu všechny předměty vidíte jen z jedné – přední strany, zadní neviditelné plochy nemají pro nás význam, zůstávají proto prázdné. Např. díl č. 6 představuje vnitřní plochy žákovských lavic, proto při slepování bude díl 6 otočen barevnou stranou kupředu.

Žákovské lavice (5 až 8) podlepte slabší čtvrtkou. Pozor na správně provedené lomy! Vrchní desky lavic s rozloženými psacími tabulkami a opěradly (díly 5) přilepte na rub kupředu ohnutých záložek dílu 6. Dbejte na přesnost nasazení, jinak bude lavice pokroucená. Díly 7 jsou sedátka lavice. Jsou očíslována ručně psanými číslicemi 1 až 5; lepte je na stejná čísla u dílů 5 a 6. Díl 8 je opěradlo zadní, největší lavice. Díl nařízněte, ohněte a slepte, opěradlo bude pak potištěno z obou stran.

Díly 9 až 12 podlepte rovněž slabší čtvrtkou. Katedra je snadná, zadní plocha není potištěna; přilepíte ji na označené místo dílu 1 (na stupínek). Díl 12 přilepte k rubu označené záložky dílu 11. Díl 13 – sedadlo křesla – není třeba podlepovat, ohněte však úzkou část dolů (lom označen černou šipkou), tím naznačíte tloušťku sedadla. Vlepte do křesla na označené místo. Křeslo přilepte na stupínek do kouta stěn. Na katedru přilepte (za spodní hranu) kalamář a třídní knihu.

Díly 14 až 16 – tabuli – podlepte středně silnou lepenkou, aby získaly na hmotnosti. Díl 15 přilepte zezadu k dílu 14 a po zaschnutí celek upravte jako mírně rozevřenou trojnožku (je to v podstatě přenosná tabule, dodnes užívaná při různých příležitostech). Na označené místo přilepte díl 16.

Venkovská škola •  ABC

Lavice 17 patří do levého kouta třídy. Místa lomů jsou označena šipkami.

Figurky představují žáčky a učitele. Učitele máte dva a žáčky u tabule hned tři, abyste mohli sestavy trochu pozměňovat, jak už je u našich diorámat obvyklé. K tabuli patří chlapec a děvče v horním levém rohu a uplakaný žáček na konci stránky. Ostatní děti sedí nebo stojí v lavicích. Podle velikosti figurek sami poznáte, do které řady máte jednotlivé školáčky posadit. Do lavice je vlepujte.

Mezi figurkami jsou různé součástky oděvů. Vystřihněte je bez podlepování a přilepte na levou stěnu k ostrvi (to byla část kmene slabšího stromu s pahýly větví, na něž se oděvy zavěšovaly jako na věšák). Dlouhý modrý kabát patří panu učiteli a přilepte jej poblíž tabule.

Figurky před vystřihováním podlepte slabším kancelářským papírem. Můžete je vymodelovat, jak už to umíte z našich předcházejících diorámat. Figurky žáků nejsou tentokrát sestavovány z dílů, byly by příliš titěrné a obtížně zpracovatelné. Nezapomeňte obarvit hrany figurek tuší (lépe odpovídajícím odstínem vodové barvy – pozn.red.), stejně jako hrany (před slepováním) všech ostatních prvků diorámatu.


Pilot a modelář: Václav Šorel

Pilot a modelář: Václav Šorel

Papírový svět: Postavte si Citroën 2CV

Papírový svět: Postavte si Citroën 2CV

Papíroví archeologové: Ábíčko je láska na celý život

Papíroví archeologové: Ábíčko je láska na celý život