Vystřihovánky v ABC 17/2017: Tančík VZ. 33 a kostelíček z Muzea vystřihovánek

Vystřihovánky v ABC 17/2017: Tančík VZ. 33 a kostelíček z Muzea vystřihovánek
Sdílej
 
V ABC 17/2017 najdete vystřihovánky tančíku VZ. 33 a kostelíčku z Muzea vystřihovánek. Potřebujete návod na slepení nebo návodnou kresbu? Tady to máte! ;)

Tančík VZ. 33: Vojenský veterán

Tančík vz. 33 bylo malé obrněné bojové vozidlo používané prvorepublikovou Československou armádou. Po vzniku protektorátu Čechy a Morava používala německá armáda ukořistěné tančíky jako výcviková vozidla. Tančík vážil 2,3 tuny a dosahoval rychlosti 35 km/hod. Posádku tvořili řidič a velitel, kteří ovládali dva 7,92mm kulomety ZB 26. Na fotografii vidíte přesnou repliku vozidla z ukázky v Milostovicích.

Tančík VZ. 33: Vojenský veterán •  Kateřina Adamusová

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

1. Díly narýhujte podle rysek. Ryska s černým trojúhelníčkem značí rýhu na líci a ohyb směrem k rubu, u rysky s bílým trojúhelníčkem je to naopak. Červené úhlopříčky značí vystřižení plochy. Červenou úsečku v zadní ploše dílu 1 prořízněte. Budete potřebovat karton o síle 0,5 mm.

2. Značení je dvojího typu. Žlutě podbarvená čísla náleží jednodušší variantě. Modře podbarvené díly jsou pro složitější variantu a vytvářejí realističtější výsledek. Pro složitější variantu nepoužijete díly 2, 3, 10 a nahradíte je díly 2a, 2b, 3a, 3b, 10a.

Tančík VZ. 33: Vojenský veterán •  ABC

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Stavbu začněte z čela tančíku. Zpracujte díl 1, na který přilepte nepovinný díl 1a, díly 2 (nebo 2a spolu s 2b), 3 (nebo 3a spolu se z rubu přilepeným 3b), 4 a 5. Celek zespodu uzavřete dílem 6, v kterém předem vyřízněte vyznačený otvor pro pozdější manipulaci.

2. Pokračujte přilepením dílu 7. Zezadu vsuňte do proříznuté úsečky na dílu 1 chlopně dílu 8 natřené lepidlem a spodním otvorem v dílu 6 přitlačte chlopničky ke stěně papíru. Nyní můžete otvor uzavřít dílem 9 a z čela doplnit dílkem 10 (nebo celkem z dílků 10a). Na boky tančíku nalepte blatníky 11, 12 a po přilepení vepředu vyčnívajících rubů umístěte díly 11a, 12a.

3. Stavbu zakončete pásy a kulomety. Podlepené bočnice 13, 13a, 14, 14a oblepte pásy 15 a přilepte na svá místa na dílech 11, 12. Model nechte chvíli proschnout. Nyní na místa na dílech 1 a 3 (popř. 3b) označenými šedě vybarvenými kolečky přilepte kulomety 16. Zkušenější modeláři se mohou pokusit slepit světlo 17 a přilepit na místo na dílech 1, 4.

Tančík VZ. 33

SÉRIE: Vojenská technika

MĚŘÍTKO: 1 : 40

NÁROČNOST: 3

Naše domečky: Kostelíček •  ABC

Naše domečky: Kostelíček

Soubor papírových vystřihovacích modelů Naše domečky není na počátku 20. let 20. století ojedinělé dílo na českém modelářském trhu. S modely architektury se setkáme např. V Nakladatelství B. Kočího, které vydalo mimo jiných model Jiráskova rodného domu v Hronově či Chrám sv.Jiří na Hradě pražském. Další významnou kolekci papírových vystřihovánek známe ze svazku Pražské historické Kotrbovy archy skládací z roku 1922, z nichž lze sestavit osm modelů, např. Národní divadlo, Letohrádek Hvězda, Prašnou bránu nebo Staroměstskou radnici. Jde o vybrané stavby typické pro konkrétní slohové období.

Z dochovaných obálek vystřihovánek můžeme vidět, jak na dnešní dobu nudně a nezajímavě působily jejich titulní strany. K podpoře prodeje si tak, kromě inzerce v dětských časopisech, pomáhali i vtipnými propagačními plakátky. Komplet deseti lidových staveb z roku 1920 budeme uveřejňovat postupně. V ABC č. 7 a 12 již vyšly chalupa, mlýn, hospoda a zvonice.

www.papirovaarcheologie.cz

Naše domečky: Kostelíček •  ABC

NÁVOD NA SLEPENÍ

Jde o model jednolodního kostela s věžovou zvonicí a vysokou lomenou střechou. Štíhle působící stavba přináší kvůli zvolené konstrukci drobnou komplikaci ve správném osazení střechy s věží na zdi. Budete proto k jejímu přilepení potřebovat velkou dávku trpělivosti. Nespěchejte a jako vždy vyzkoušejte, jak k sobě jednotlivé díly patří ještě před tím, než je začnete spojovat lepidlem.

K postupu lepení vám postačí původní návod, černobílá kresba a fotografie sestaveného modelu. Stavební postup je obvyklý. Nejprve si pečlivě jednotlivé díly prostudujte a představte, jak díly na sebe navazují. Dalším krokem je narýhování lomových hran a přesné vystřižení či vyřezání. Před započetím lepení doporučujeme střihové a ohybové hrany zaretušovat odpovídající barvou. Hotové modely si můžete nalepit na malou podložku nebo počkat až na poslední model a na větší ploše si pak sestavit celou vesničku.

ČÍSLO 5 A 6 KOSTELÍČEK

Konstrukce objektu je z důvodu ušetření prostoru na archu tzv. skořepinová. Chybějící vnitřní výztuhy jsme vytvořili sami, viz foto. Pomohou udržet souměrnost základu stavby a ulehčí osazení střechy s věží zvonice. Boční přesahy střechy je nutné vyhnout směrem nahoru, abyste je mohli správně přilepit na zeď. Nalepením horní části zvonice v ose věže dokončíte stavbu.

Papíroví archeologové: Ábíčko je láska na celý život

Papíroví archeologové: Ábíčko je láska na celý život

Papírová historie # 20: První vystřihovánka v ABC slaví výročí

Papírová historie # 20: První vystřihovánka v ABC slaví výročí

Papírová historie #19: Papírový žluťák Peugeot

Papírová historie #19: Papírový žluťák Peugeot