Vystřihovánky v ABC č. 25-26/2020

Vystřihovánky v ABC č. 25-26/2020
Sdílej
 
Ve vánočním dvojčísle časopisu ABC vychází vystřihovánka Betlému, polárního psího spřežení a papírový model studentské formule E-Force, na které pracují na ČVUT. Tady najdete návody na slepení včetně návodných kreseb a informace o tom, kde si ábíčko koupit.

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami online >

Vánoční betlém

Návod na slepení vystřihovánky

1. Vystřihněte všechny díly papírového modelu betlému. Pokud chcete, aby byl betlém stabilnější, můžete ho nejprve podlepit čtvrtkou a po důkladném proschnutí vystřihnout.

2. U základní části betlému ohněte po narýhování boční díly směrem dovnitř.

3. Figurky postavíte pomocí stojánků, které si vytvoříte podle šablony X. Stojánky připevníte k figurkám zezadu plochou A a plochou B je opřete o podložku.

Papírové Vánoce: Vystřihovánky betlémů

Papírové Vánoce: Vystřihovánky betlémů

4. Chcete-li, můžete místo papírových stojánků upevňovat figurky také pomocí špejlí na zapíchnutí do podložky. Malé množství disperzního lepidla nanesete pracovní špejlí na zadní část figurky, zápich přitlačíte a necháte zaschnout. Špejle na zápichy musí být alespoň o 2 cm delší než figurky, aby dobře držely.

5. Pokud vytvoříte variantu se zápichy, použijte jako podložku desku polystyrenu. Její horní plochu barevně zpracujte, aby ladila k betlému.

SÉRIE: Dioráma

AUTOR: Jana Dlouhá

NÁROČNOST: 1/3

Papírový model formule E-Force vychází v časopisu ABC č. 25-26/2020 •  Pavel Dobrovský (slepení Tomáš Hrebík)

Studentská formule E-Force

Samořiditelný monopost

Formuli postavili na Elektrotechnické fakultě ČVUT vysokoškolští studenti. V létě bojují na mezinárodních závodech soutěže Formula Student o vítězství s ostatními univerzitními týmy. Monopost vznikl za využití mechanickéhonávrhu monopostu FSE.07, který ale po elektrické stránce prošel kompletní přestavbou. Oproti své elektrické předchůdkyni dokáže snímat a rozpoznávat okolí, vypočítat ideální dráhu na trati, a to vše se zrychlením z 0 na 100 km/h za 2,8 sekundy.

eForce a umělá inteligence: Samořiditelná studentská formule z ČVUT

eForce a umělá inteligence: Samořiditelná studentská formule z ČVUT

Formule je schopna samostatně zatáčet mezi kuželkami a pro případy neočekávaných událostí je vybavena záchranným brzdovým systémem. Snímání okolí mají na starost tři stereokamery (kamery poskytující odhad vzdálenosti) a LiDAR (senzor, který měří přesné vzdálenosti). Výstupní data ze senzorů jsou zpracovávána v palubním počítači, který zařídí precizní zatočení kol a hladký průjezd tratí.

Formuli E-Force postavili na Elektrotechnické fakultě ČVUT vysokoškolští studenti •  Team E-Force

Přípravné práce

1. Díly narýhujte podle rysek.Ryska s černým trojúhelníčkem značí rýhu na líci a ohyb směrem k rubu, u rysky s bílým trojúhelníčkem je to naopak. Červené úhlopříčky značí vystřižení plochy.

2. Budete potřebovat špejle o průměru 3 mm na osy náprav, párátko o průměru 2 mm na osu volantu a karton o síle 1 mm na podlepení kol.

3. Díly 10,19, 33L, 33P, 34L a 34P podlepte černým papírem, nebo alespoň jejich rubovou plochu zabarvěte na černo.

4. U dílů 8 a 10 si přerýsujte vyznačené rysky na rub dílů, budete na to místo přilepovat chlopně podvozku 18. Přesahující část doporučujeme zabarvit.

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 24/2020

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 24/2020

Návod na slepení vystřihovánky

1. Stavbu papírového modelu začnete vytvořením karoserie. K dílu 1 přilepte díly 2, 3 (a řádně vytvarujte), obdobně k dílu 4 díly 5, 6. Vytvarujte boční díly 7, 8 a na chlopně postupně přilepte zepředu celek z dílů 1, 2, 3 a zezadu celek z dílů 4, 5, 6.

Slepte kokpit z dílu 9. Horní hrany na dílech 7 a 8 (nikoliv celou plochu, došlo by ke zvlnění dílů), které se stýkají s kokpitem 9, natřete lepidlem, dále natřete i chlopně dílu 9 a kokpit vlepte. Celek přilepte na v značené místo na díle 10 a zepředu ho uzavřete dílem 11, zezadu dílem 12.

2. Zpracujte boční kryty sání – pravý z dílů 13, 14 a levý z dílů 15, 16. Lepte zepředu, zadní strana zatím zůstane otevřená. K snazšímu přilepení k dílům 7, 8 doporučujeme vyříznout otvor do těchto dílů naznačený v kresbě. Půjde vám snáze dodržet tvar a nevznikne nevzhledný prostor způso- bený nedoléhajícími chlopněmi. Zezadu přilepte díly 17L a 17P.

Návod na slepení: Papírový model formule E-Force vychází v časopisu ABC č. 25-26/2020 •  Tomáš Hrebík

3. Následuje přední křídlo. Podlepte díl 19 a vytvarujte ho. Přesně přilepte zpracovaná držení křídla 18L, 18P a boční díly 20L, 20P.

Držení křídla s bočními díly ještě propojte vytvarovanými křidélky z dílů 21L, 22L a 21P, 22P, kde díly 22 tvoří spodní, tedy rubovou plochu dílů 21. Celek přilepte na vyznačená místa na dílech 7, 8 a 11.

4. Jednotlivé díly zadního křídla 23, 24, 25 a boky 26L, 26P slepte a nechte proschnout. Díly 23, 24 a 25 poté vytvarujte a přilepte k jednomu bočnímu dílu. Po proschnutí přilepte i ke druhému bočnímu dílu a zespodu přilepte vytvarované držení kří- dla, díly 27L a 27P.

Papírový model formule E-Force vychází v časopisu ABC č. 25-26/2020 •  Pavel Dobrovský (slepení Tomáš Hrebík)

Na přečnívající chlopničky přilepte vrchní části držení 28 (2×), ve kterých si nechte kapsy pro vsunutí těchto chlopniček. Dle rysky na křídle přilepte. Na závěr ještě k dílům 27L, 27P přilepte přední část konstrukce 29 a celé křídlo přilepte ke karoserii na díly 4, 5 a 6. Za díl 29 na vyznačené místo na díle 4 opatrně přilepte díl 30. Zezadu formule přilepte díl 31, do kokpitu za použití osy volantu vlepte volant 32.

5. Stavbu zakončíte nápravami s koly. Vytvarované díly 33L, 33P a 34L, 34P přilepte na místa vyznačená krátkými úsečkami na dílech 7, 8. Přes otvory provlečte přední a zadní nápravu. Do stočených dílů 35 (4×) vlepte ze stran bočnice kol 36 a 37 (obojí 4×) a nasuňte na osy náprav. Tím je model formule hotov.

SÉRIE: Automobily

AUTOR: Tomáš Hrebík

MĚŘÍTKO: 1 : 18

NÁROČNOST: 3/3

Vystřihovánka polárního spřežení se psy vychází v časopisu ABC č. 25-26/2020 •  Josef Kropáček

Polární spřežení se psy

Muzeum zahraničních vystřihovánek

Setkat se s vozíkem nebo saněmi taženými psy není ani v současnosti nemožné a nemusíte kvůli tomu jezdit na aljašský Klondike. S trochou štěstí můžete tuto netradiční sportovní atrakci spatřit i na našich horách. My vám ji přiblížíme prostřednictvím polské vystřihovánky polárních saní z roku 1961, do kterých můžete zapřáhnout již zmíněné psy nebo soba.

Vystřihovánku jsme nalezli v sešitě Moje ZOO, jenž obsahuje jednoduché modely domácích zvířat. Vydavatelství Nasza Księgarnia (česky Naše knihkpectví) vzniklo již v roce 1921 a publikováním knih se zabývá dodnes. Autory vystřihovánek, které doprovází texty o jednotlivých zvířatech, jsou Zofia a Witold Tyrakowscy.

Více o starých vystřihovánkach najdete na www.papirovaarcheologie.cz.

Vystřihovánka polárního spřežení s lamou vychází v časopisu ABC č. 25-26/2020 •  Josef Kropáček

Návod na slepení vystřihovánky

Vystřihovánky zvířat jsou opravdu snadné a zvládne je i začátečník. Začněte narýhováním všech lomových čar a poté zvířátka vystřihněte. Čarami naznačenou dlouhou srst u psů a lamy nastříhejte. Postupně vše naohýbejte. Parohy soba a náklad lamy přilepte na příslušná místa dle návodných kreseb.

Nyní zhotovíte saně. Obstřihněte s maximálně milimetrovým okrajem oba díly a slepte je rubovými stranami k sobě. Po zaschnutí saně opa trně vystřihněte a ohněte. Pro lepší vzhled doporučujeme u zvířat z rubu prosvítající nohy a uši zabarvit. Střihové hrany a ohyby u saní zaretušujte. Ze silnější nitě vytvoříte řemeny spojující postroje se saněmi. Volba, koho do saní zapřáhnete, je jen na vás.

SÉRIE: Zábava

PŘIPRAVIL: Josef Kropáček

NÁROČNOST: 1/3

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami online >

Vánoční dvojčíslo, poslední ábíčko a neodolatelný multiplayer

Vánoční dvojčíslo, poslední ábíčko a neodolatelný multiplayer

Vystřihovánky v ABC č. 23/2020

Vystřihovánky v ABC č. 23/2020

Vystřihovánky v ABC č. 22/2020

Vystřihovánky v ABC č. 22/2020