Vystřihovánky v ABC č. 19/2020

Vystřihovánky v ABC č. 19/2020
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 19/2020 vychází papírový model závodního auta Marmon Wasp, který patří k historickým vozům Velké ceny. A také vystřihovánka neobvyklého zemědělského stroje - pásového traktoru používaného také ve stavebnictví, lesnictví nebo v armádě. Tady najdete návody na slepení obou vystřihovánek, návodné kresby a informace, kde si můžete časopis ABC s těmito papírovými modely koupit.

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami

Papírový model Marmon Wasp

Historické vozy Velké ceny

Závodní vůz Marmon Wasp inženýra Raye Harrouna (1879–1968) je považován za průkopníka nové éry motorismu ve 20. století. Ray na voze, kvůli barvě nazývaném „Yellow Jacket“ (žluté sako) a později WASP, vyhrál v roce 1911 vůbec první závod 500 mil Indianapolis.

Průkopnických prvků najdeme hned několik: přepracovaný kokpit z dvousedadlového na monopost, nový převodový systém, řídicí tyč uprostřed, netradiční zadní partie a také zpětné zrcátko uprostřed kokpitu. Dle Harrouna ale zrcátko bylo kvůli otřesům vozu k ničemu. (Robert Pavelka)

Historický závodní vůz Marmon Wasp je považován za průkopníka nové éry motorismu ve 20. století •  Getty Images

Přípravné práce

1. Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Přerušovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu modelu. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami.

2. Pro zpevnění modelu podlepte díly 7, 11, 12, 17, 29, 31, 40, 44, 46, 47, 49 a 51.

3.  Díly 32, 35, 37 zhotovte ze špejle o průměru 2 mm. Díly 5 (3×), 19, 30, 33 (2×), 48 a 52 zhotovte ze špejle o průměru 3 mm. Šedě, černě a žlutě označené části natřete podobnými odstíny barev.

4. Vyřízněte otvory v dílech 1 (4×), 2 (3×), 6, 7, 11, 12 (2×), 14 (2×), 20 (5×), 21, 29(2×),44,46,47,49a51.Vdí- lu 16 udělejte průřez pro díl 17 v místě označeném tlustou červenou úsečkou.

Návod na slepení vystřihovánky

1. Stavbu zahajte sestavením přední karoserie. Vymodelujte díl 2 a dle návodné
kresby (dále jen NK) k němu přilepte díl 3. Obdobně spojte druhý kus dílu 3 s dílem 4. Oba celky vlepte do dílu 1, který si nejprve nanečisto zohýbejte do finálního
tvaru. Čelo monopostu 6 osaďte rámem 7 a připevněte jej zpředu na díl 1. Tři kusy dílů 5 vsuňte do otvorů v dílu 2 tak, aby černé části čněly ven.

2. Pokračujte slepením kokpitové části. Vymodelujte díl 11, doplňte jej o díl 12 a za pomoci špejle o průměru 3 mm zkontrolujte, zda jsou otvory pro osu volantu dostatečně velké. Spojte dohromady díly 7, 8, 9, dle NK je připevněte k dílu 13 a celek pak na- lepte na díl 11.

3. Jako třetí v pořadí sestavte zadní část karoserie. Vymodelujte díl 14 a spojte jej s dílem 15. Vyříznutým otvorem v dílu 16 nejprve prostrčte díl 17 tak, aby modré šipky na chlopních ukazovaly k předku modelu. Vytvarujte díl 16 do podoby kuželu a konce pláště spojte k sobě pomocí dílu 18.

V časopisu ABC č. 19/2020 vychází papírový model historického závodního vozu Marmon Wasp, který se účastnil Velké ceny (návod na slepení) •  Tomáš Svoboda

Díl 19 tvoří špičku kuželu, který jako celek přilepte k dílům 14 a 15. Ústí nádržek 33 (2×) vsuňte shora do dílů 14 a zespodu je připevněte lepidlem. Koncovky 34 zatím ještě nepřidávejte. Nyní je možné všechny tři části karoserie spojit.

4. Dalším krokem je stavba podvozku. Spojte dle NK díly 20, 22 (2×), 23, 24. Na rub dílu 22 připevněte aretační díl 21 pro osu startovací kliky. Opět platí, že nápovědná modrá šipka na dílu 21 by měla směřovat k předku modelu. Shora na celek přilepte karoserii.

5. Vymodelujte sedačku z dílů 25–28 a volant z dílů 29, 30. Obojí vlepte do kokpitu. Díl 32 napevno vsuňte do dílu 1.

6. Před uzavřením podvozku dílem 31 se ujistěte, že oba otvory pro osu startovací kliky jsou průchozí pro špejli o průměru 2mm. Jakmile bude díl 31 pevně držet, přidejte dle návodné kresby na konce ústí nádržek 33 koncovky 34 (2×). Na levou stranu dílu 20 přilepte páky 58.

7. Sestavte startovací kliku z dílů 35–38. Jako první vymodelujte díl 36,na ten pak dle návodné kresby přilepte osy 35, 37. Díl 38 následně kolem celku obtočte, aby se celá konstrukce kliky upevnila. Kliku napevno vlepte do dílu 6.

8. Následuje zhotovení náprav. Listová pružina z dílů 39, 40, 41 patří na pravou stranu dílu 20 a pružina z dílů 42, 40, 43 na levou stranu. Přední kola se skládají z dis- ků 44, 46, 47 (vše 2×), plášťů 45 (2×) a pasují na osu 48. Zadní nápravu slepíte z disků kol 44, 49, 51 (vše 2×), plášťů 45, 50 (vše 2×) a osy 52.

9. Na závěr model doplňte o sestavu zrcátka z dílů 53–57. Věnujte při jejím lepení pozornost návodné kresbě a značení v kre bě modelu.

SÉRIE: Veterány

AUTOR: Tomáš Svoboda

MĚŘÍTKO: 1 : 24

NÁROČNOST: 3

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 12/2019

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 12/2019

Zemědělská technika

Papírový model pásového traktoru

Netypické zemědělské stroje

Pásové traktory jsou určeny především k pracím v zemědělství. První stroje byly postaveny na začátku 20. století, ale k sériové výrobě došlo až o pár let později v USA. V období mezi dvěma světovými válkami začaly pásové traktory ve velké míře produkovat i ostatní země. Po druhé světové válce se pásové traktory a buldozery staly všestrannými pomocníky v zemědělství, stavebnictví, lesnictví a v armádě.

V časopisu ABC č. 19/2020 vychází vystřihovánka pásového traktoru ze série neobvyklé zemědělské techniky •  Kosťa Chadziantonidis

Zvyšovaly se jejich technické schopnosti a docházelo k výrobě nových typů, které využívaly nových technologií. Volnou předlohou pro náš model je traktor Quadtrac 620. Někdy je také označován jako pásový tahač. Je vybaven systémem čtyř nezávislých pásových jednotek, který umožňuje kopírování povrchu, rovnoměrné rozložení hmotnosti mezi přední a zadní nápravou a dokonalý styk s půdou. (Kosťa Chadziantonidis)

Přípravné práce

Všechny části předem narýhněte. Hrany označené červenou šipkou ohýbejte směrem k sobě.

Návod na slepení vystřihovánky

1. Sestavte motorovou část 1. Potom slepte trup 2 a oba díly spojte. Kryt motoru 3 nalepte shora na díly 1 a 2. Slepte kabinu 4 a připojte ji shora na díl 2. Spojovací mechanismus 5 nalepte zezadu na díl 2. Sestavte přístrojovou část 6 a přilepte ji k dílu 5.

V časopisu ABC č. 19/2020 vychází vystřihovánka pásového traktoru ze série neobvyklé zemědělské techniky (návod na slepení) •  Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

2. Slepte hnací mechanismy pro pásový podvozek 7 (4×) a nalepte je po obou stranách na díly 1 a 6. Slepte k sobě kolopásové podvozky 8 (4×) a nechte je zatížené proschnout.

3. Slepte blatníky 9 (2x) a připojte je z obou stran na díl 6. Slepené výfuky 10 a 11 nalepte na vyznačená místa na dílu 2.

4. Nakonec přilepte proschlé pásové podvozky 8 (4×) na díly 7 (4×).

SÉRIE: Zemědělská technika

AUTOR: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

NÁROČNOST: 1

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami

Vystřihovánky v ABC č. 18/2020

Vystřihovánky v ABC č. 18/2020

Vystřihovánky v ABC č. 17/2020

Vystřihovánky v ABC č. 17/2020

Vystřihovánky v ABC č. 16/2020

Vystřihovánky v ABC č. 16/2020