Vystřihovánka v ABC č. 13/2020

Vystřihovánka v ABC č. 13/2020
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 13/2020 vychází vystřihovánka lodi Santa Maria, se kterou Kryštof Kolumbus objevil Ameriku. Tady najdete návod na slepení a návodnou kresbu. V minulých číslech ábíčka vyšly i ostatní dvě lodi Kolumbovy flotily Niňa a Pinta. Odkazy na tyto vystřihovánky a informace, kde a jak je koupit, najdete také zde.

Kup si ABC s touto vystřihovánkou >

Santa Maria

Kolumbova loď, která se už nevrátila

Vlajková loď Kolumbovy výpravy z roku 1492, při níž objevil Ameriku, byla větší než doprovodné lodě Pinta a Niňa. Santa Maria je známá i pod jinými jmény. To původní bylo La Gallega. Pro přeplutí oceánu byla z celé flotily nejvhodnější jak svou konstrukcí, tak i velikostí. Šlo o karaku pro zhruba čtyřicet námořníků. Přesto se právě Santa Maria jako jediná z výpravy nevrátila. O vánočních svátcích 1492 najela na ostrově Haiti na mělčinu a potopila se. Dřevo z lodi posloužilo na stavbu pevnosti La Navidad, kterou následujícího roku domorodci vypálili.(Zdeněk Ležák)

Námořní flotila Kryštofa Kolumba se skládala ze tří lodí, karaky Santa Maria a dvou karavel – Pinta a Niňa neboli Santa Clara •  iStock

Přípravné práce

1. Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Přerušovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu modelu. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami.

2. Pro zpevnění modelu podlepte díly 17, 19, 20, 29, 38. Díly 22, 34 podlepte 2×.

3. Díly 25, 46, 57, 58, 66 zhotovte ze špejle o průměru 2 mm. Díly 40, 42, 49, 65 vyrobte ze špejle o průměru 3 mm. Pomocí kulatého pilníku vytvořte prohlubně pro ráhna ve stěžních 42, 49, 65. U dílů 34, 57 (2×) vyrobte skalpelem či pilníkem v místech označených symbolem >< drážku kolem obvodu špejle. Hnědě označené části natřete podobným odstínem barvy.

4. Vyřízněte otvory v dílech 6, 22, 23 (3), 24 (6×), 29 (2×), 30 (2×), 34, 35, 37, 38 (2×), 44 (2×), 52, 53 (2×), 55 (2×), 68, 69. V místech vyznačených červenou tečkou vytvořte v dílech 1 (2×), 26 (2×) 44 (8×), 53 (4×), 55 (4×) díry o průměru 0,7–1 mm pomocí jehly.

5. Pro lanoví si připravte béžovou bavlnku. Černá bavlnka poslouží k připevnění ráhen ke stěžňům a imitaci kotevního lana. Pamatujte, že uzlíky na koncích bavlnek je vždy nutné zakápnout lepidlem, aby se nerozvázaly.

Návod na slepení papírového modelu lodi Santa Maria z časopisu ABC č. 13/2020 •  Tomáš Svoboda

Návod na slepení

1. Stavbu zahajte slepením přední části trupu z dílů 1–6. Nejprve spojte díly 1, 2, 3. Na vzniklý celek zpředu přidejte díl 4 a shora díl 5. Díl 6 dle návodné kresby (dále jen NK) pasuje na díl 5. Pokračujte vytvořením boků lodi, díly 7–11 představují levobok a díly 12–16 pravobok. Věnujte přitom pozornost ohybům dílů, které jsou patrné z chlopní ve vystřihovánce a lze je také odvodit z NK a ilustrační fotografie. Hotové boky přidejte k přídi. Obvod trupu uzavírá záď z dílů 17, 19 a ze spodu díl 20. Kormidlo 18 pasuje na díl 17.

2. Jako první se do trupu musí vlepit hlavní paluba složená z dílů 21–29. Dle NK vymodelujte palubu 23 a z rubu k ní přilepte jícen 21–22. Sestavte komoru pro kotevní mechaniku z dílů 26, 27, 28, zatím ji ale na palubu nepřilepujte. Do dílu 24 napevno vsuňte osu 25 a celek přilepte na díl 23. Kolem osy obmotejte černé bavlnky, jednu pro levou kotvu, druhou pro pravou. Bavlnky si ponechte dlouhé a obě provlékněte příslušnými dírami v čele komory 26. Teprve nyní je možné komoru přilepit na díl 23. Posledním krokem je přidání aretačního dílu 29 pro hlavní stěžeň. Plně sestavenou palubu vlepte do trupu lodě. Kotevní lana provlékněte dírami v díle 1 a na jejich konce uvažte kotvy 32.

3. Další na řadě je horní paluba 30, která pasuje na díly 6, 28. Jakmile se paluba pevně spojí se zbytkem modelu, vytvořte pomocí jehly díry o průměru 0,7–1 mm pro lanoví (4×) na místech vyznačených červenými tečkami. Žebříky 31 (2×) spojují horní palubu 30 s hlavní palubou 23.

4. Střední palubu představují díly jícnu 33, 34 a paluby 35. Po vlepení celku do trupu vytvořte i zde jehlou díry pro lanoví (8×). Žebříky 36 (2×) spojí palubu s hlavní palubou.

5. Před vlepením horní paluby 37 do trupu ji ještě z rubu opatřete aretačním dílem 38 pro zadní stěžeň. Věnujte přitom pozornost modré šipce na dílu 38, která by měla směřovat směrem k přídi. Žebříky 39 (2×) se námořníci dostanou z horní paluby na střední.

Návod na slepení papírového modelu lodi Santa Maria z časopisu ABC č. 13/2020 •  Tomáš Svoboda

6. Čelen 40 vsuňte dle NK do přídě 6 a pomocí dílu 41 jej připevněte k palubě 30. Kolem stěžně 42 obtočte díl 43. Volně nasuňte na stěžeň díl 44 až do úrovně prohlubně pro ráhno. Obtočte kolem stěžně díl 45 a z jeho spodní hrany k němu připevněte díl 44 tak, aby libovolná díra pro lanoví směřovala po zasunutí stěžně do lodi k přídi. Pomocí černé bavlnky přivažte ke stěžni ráhno 46. Plachtu 47 k ráhnu přišijte dle NK. Hotový stěžeň napevno vsuňte do přední paluby 30. Mezi čelenem 40 a dílem 44 natáhněte lano A. Lanoví B spojuje díly 30 a 44, dle NK na něj přilepte utahováky 48 (4×).

7. Obdobně si počínejte při osazování hlavního stěžně 49. Obtočte kolem něj díl 43; nasuňte držák lanoví 53 s košem 50, 51, 52 pod úroveň žlábku pro ráhno 57; obtočte kolem stěžně díl 54 a na jeho spodní hranu upevněte celek s košem tak, aby díry pro lanoví směřovaly k zádi; pod žlábek pro ráhno 58 nasuňte díl 55; obtočte kolem stěžně díl 56 a na jeho spodní hranu upevněte díl 55 tak, aby libovolná díra pro lanoví směřovala k přídi. Pomocí černé bavlnky přivažte ráhna 57, 58. Béžovou bavlnkou přišijte dle NK k ráhnům plachty 59, 60. Hotový stěžeň napevno vsuňte do paluby 23. Mezi díly 44, 55 natáhněte lano C. Lanoví D spojuje díly 35, 53. K bokům trupu lodě 10, 15 a lanům D přilepte celky 61–62, 63–64.

8. Zadní stěžeň se skládá z dílů 65, 66, 67 a patří do paluby 37. Mezi díly 65, 55 natáhněte lano E. Poslední krokem stavby modelu je přidání vlajek 68, 69 na stěžně 42, 49.

SÉRIE: Lodě

AUTOR: Tomáš Svoboda

MĚŘÍTKO: 1 : 150

NÁROČNOST: 3

Kup si ABC s touto vystřihovánkou >

Papírová flotila Kryštofa Kolumba:

Vystřihovánky v ABC č. 5/2020

Vystřihovánky v ABC č. 5/2020

Vystřihovánky v ABC č. 9/2020

Vystřihovánky v ABC č. 9/2020

Santa Maria, Niňa a Pinta: Kolumbova flotila vystřihovánek je kompletní

Santa Maria, Niňa a Pinta: Kolumbova flotila vystřihovánek je kompletní